[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 257-246 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر وب در استفاده بهینه از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در بین دانشجویان مبتلا به نوموفوبیا براساس نظریه خودکارآمدی: نقش کتابدار پزشکی
زهرا خسروی ، همام‌الدین جوادزاده ، مرضیه محمودی، رضا بصیریان جهرمی*
چکیده:   (1654 مشاهده)
زمینه و هدف: عارضه نوموفوبیا به عنوان ایجاد ترس به واسطه از دست دادن تلفن‌ همراه تعریف شده است و به عنوان یکی از انواع شناخته‌ شده فوبیا شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر وب کتابدار پزشکی در استفاده بهینه از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مبتلا به نوموفوبیا براساس نظریه خودکارآمدی در سال 1399 انجام شد.

مواد و روش ها: روش پژوهش نیمه تجربی همراه با گروه کنترل و طرح پیش‌‌آزمون- پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل دادند. از بین آنها تعداد 98 نفر از دانشجویانی که از نظر شاخص اختلال نوموفوبیا نمرات بالاتر از خط برش را کسب کردند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون گمارده شدند. گروه آزمون آموزش‌های مبتنی ‌بر وب و کتابچه الکترونیک را دریافت کردند. اطلاعات افراد مورد مطالعه توسط پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه خودکارآمدی درک شده و نوموفوبیا در دو مرحله گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین نمره نوموفوبیا در گروه آزمون بعد از مداخله آموزشی 16/20±54/10 نسبت به قبل از مداخله 22/11±78/30 کاهش معناداری داشته است (0/001>P). همچنین تغییرات میانگین همه مؤلفه‌های نوموفوبیا که شامل عدم دسترسی به اطلاعات ، از دست دادن راحتی و آسایش، عدم توانایی برقراری ارتباط و از دست دادن ارتباط می‌شود، بین دو گروه کنترل و آزمون تفاوت آماری معناداری داشته است (0/001>P). علاوه بر این، میانگین نمره خودکارآمدی در گروه آزمون بعد از مداخله آموزشی4/20±36/30 نسبت به قبل از مداخله 4/79±30/80 افزایش معناداری داشته است (0/001>P).

نتیجه‌گیری: آموزش‌های سلامت‌محور غیرحضوری، به ویژه طراحی آموزش‌های مبتنی بر وب، در دوران شیوع بحران‌های فراگیر می‌تواند راهکار مناسبی برای ارائه آموزش‌های ضروری به مخاطبان باشد. پژوهش حاضر نشان داد ارائه آموزش‌های سلامت‌محور مبتنی بر وب با مدنظر قرار دادن نیازهای مخاطبان قادر است اثرات مثبتی بر کاهش نوموفوبیا و افزایش خودکارآمدی دانشجویان داشته باشد.
 
واژه‌های کلیدی: کتابدار پزشکی، آموزش مبتنی بر وب، آموزش از راه دور، خودکارآمدی درک شده.
متن کامل [PDF 982 kb]   (573 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مداخلات ارتقای سلامت
دریافت: 1400/3/4 | پذیرش: 1400/5/2
فهرست منابع
1. Askari S, Delavar, A, Farhangi AA. The relationship between mobile consumption pattern and "no mobile phobia" among mobile users in Tehran. Journal of Innovation and Creativity in Human Science. 2017;6(4): 197- 224.
2. zareipour M, Fattahi Ardakani M, Sotoudeh A, Tasouji Azari M. The Importance of Tele Education of Family Health Ambassadors in COVID -19 Prevention. Journal of Health Literacy. 2021;6(1):9-12.
3. Aliakbari R, Vahedian-Shahroodi M, Abusalehi A, Jafari A, Tehrani H. A digital-based education to improve occupational health and ergonomic conditions of dentists: an application of theory of planned behavior. International Journal of Health Promotion and Education. 2020;58(5):268-81. [DOI:10.1080/14635240.2019.1687316]
4. Savari Mombeni F, Babaei Heydarabadi A, Hatamzadeh N, Sharhani A. Investigating the effect of educational intervention based on Theory of Planned Behavior on the preventive behaviors regarding microbial and radiation complications of mobile phone in female students of secondary school. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2021;9(2):159-71. [DOI:10.52547/ijhehp.9.2.159]
5. Gutiérrez-Puertas L, Márquez-Hernández VV, São-Romão-Preto L, Granados-Gámez G, Gutiérrez-Puertas V, Aguilera-Manrique G. Comparative study of nomophobia among Spanish and Portuguese nursing students. Nurse Education in Practice. 2019;34:79-84. [DOI:10.1016/j.nepr.2018.11.010]
6. Pontes H, Caplan S, Griffiths M. Psychometric Validation of the Generalized Problematic Internet Use Scale 2 in a Portuguese Sample. Computers in Human Behavior. 2016;63, 823-833. [DOI:10.1016/j.chb.2016.06.015]
7. King A, Valença A, Cardoso A, Sancassiani F, Machado S, Nardi A. "Nomophobia": Impact of Cell Phone Use Interfering with Symptoms and Emotions of Individuals with Panic Disorder Compared with a Control Group. Clinical practice and epidemiology in mental health : CP & EMH. 2014;10:28-35. [DOI:10.2174/1745017901410010028]
8. Prasad M, Patthi B, Singla A, Gupta R, Saha S, Kumar JK, et al. Nomophobia: A cross-sectional study to assess mobile phone usage among dental students. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2017;11(2): 34-39. [DOI:10.7860/JCDR/2017/20858.9341]
9. Davoudi R, Manshaee G, golparvar M. Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy, Emotion focused therapy and Adolescent-centered Mindfulness Therapy on Nomophobia Symptoms and Sleep Quality of Girls with Nomophobic Symptoms. Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN). 2020;7(5):63-71
10. Mohammadi Nasab N, Manshaei G, Nadi MA. The effectiveness of reality therapy on self esteem and symptoms of mobile phobia Secondary school students with mobile phobia.6th International Conference on Psychology of Education Sciences and Lifestyle. 2020 .[In Persian] [DOI:10.5812/ijpbs.109291]
11. Shahrzadi L, Ashrafi-rizi H. Health Information Consulting: Key Role of medical Librarians . J Med Educ Dev. 2016; 9 (21) :1-4 .
12. Zeinali V, Riahinia N. Information Therapy Services in Educational Hospitals: a Feasibility Study in Educational Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2015 .
13. Roper T. The impact of the clinical librarian: a review. Journal of EAHIL L-1841-0715. 2015; 11, 19-22.
14. Sagone E, De Caroli M. E, Falanga R, Indiana ML. Resilience and perceived self-efficacy in life skills from early to late adolescence. International Journal of Adolescence and Youth. 2020; 25(1), 882-890. [DOI:10.1080/02673843.2020.1771599]
15. Bozzato P, Longobardi C, Fabris MA. Problematic gambling behaviour in adolescents: prevalence and its relation to social, self-regulatory, and academic self-efficacy. International Journal of Adolescence and Youth. 2020;25(1):907-919. [DOI:10.1080/02673843.2020.1772842]
16. Amirizadeh S, Shakerinejad G, Shahri P, Saki malehi A. Application of Self-Efficacy Theory in Nutrition Education for Weight Control in Obese and Overweight Female High School Students. Iran J Health Educ Health Promot. 2016; 4 (2):139-148. [DOI:10.18869/acadpub.ihepsaj.4.2.139]
17. Pourrazavi S, Alan Verdipour H, Topchian A. Determination of the predictive role of self-regulation and self-control on intemperate use of cell phones by students. Avicenna Journal Of Clinical Medicine (Scientific Journal of Hamadan University Of Medical Sciences and Health Services). 2015;22(2) (SN 76):152-160.
18. Eide TA, Aarestad SH, Pallesen S, Andreassen CS, Bilder RM. Smartphone restriction and its effect on subjective withdrawal related scores. Frontiers in Psychology. 2018; 9. [DOI:10.3389/fpsyg.2018.01444]
19. Chiu SI. The relationship between life stress and smartphone addiction on taiwanese university student: A mediation model of learning self-Efficacy and social self-Efficacy. Computers in Human Behavior. 2014; 34, 49-57. [DOI:10.1016/j.chb.2014.01.024]
20. Lee YK, Chang CT, Cheng Z.H, Lin Y. How Social Anxiety and Reduced Self-Efficacy Induce Smartphone Addiction in Materialistic People. Social Science Computer Revie.2016; 36(1), 36-56. [DOI:10.1177/0894439316685540]
21. Darasian Salmasi A, Rezakhani S. The contribution of self-efficacy and sensation-seeking in predicting internet addiction in girls. Women's Studies Sociological and Psychological. 2019; 17(3): 31-56.
22. Shin JH, Jang M. Effect of Group Sandplay Therapy to be Addicted Youth's Addiction Levels and Anxiety. Journal of Symbols & Sandplay Therapy. 2017; 7, 39-55. [DOI:10.12964/jsst.160002]
23. Sedighi arfaee F, Tabesh R. The effectiveness of life skills training on loneliness and social competence of girl adolescents with symptoms of nomophobia. Rooyesh. 2021; 9 (12) :33-42. [In Persian]
24. Yildirim C, Correia A-P. Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior. 2015;49:130-137. [DOI:10.1016/j.chb.2015.02.059]
25. Sayah S, Ghadami A, Azadi F. Psychometric properties of the nomophobia questionnaire (NMP-Q) among Iranian students. Psychometry.2018;6:7-25.
26. Keshavarz D, Keshavarz Arekesh R, Mousavi AM. The Comparison of Coping Strategies and Self-Efficacy in Internet Addiction Normal Users. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy. 2015;4(15). [DOI:10.1057/9781137465078_3]
27. Morovati Z, Yadgari R. Comparison of loneliness and coping self-efficacy in cell phone addicted and normal female college students. Journal of Psychological Achievements (JOURNAL OF EDUCATION & PSYCHOLOGY). 2020;26(2 (22) ), 243-262.
28. Mohebi Amin A, Rabiei M. Study of the Relationship between Self-Efficacy Beliefs and Creative Teaching in Mashhad Nursing and Midwifery Faculty. Research in Medical Education. 2019;11(1):10-9. [DOI:10.29252/rme.11.1.10]
29. Sevari K, Manshedavi S. The efficacy of self-awareness training on reduction of internet addiction and loneliness and increase of self-efficacy. Clinical psychology studies. 2016;6(22):163-179.
30. Hosseini T, torabi SS, shayan N, Ismaeel Poor M, Ashoori J. Comparing the effects of web-based teaching and cognitive and metacognitive learning strategies on nursing students' academic achievement and self-efficacy, Islamic Azad University, pishva branch. interdisciplinary journal of virtual learning in medical sciences (IJVLMS). 2015;6(2):1-10.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.BPUMS.REC.1399.085XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khosravi Z, Javadzade H, Mahmoodi M, Basirian-Jahromi R. The Effectiveness web-based Educational Program on Optimal Use of Smartphones among Students with Nomophobia based on Self-Efficacy Theory: The Role of the Medical Librarian. Iran J Health Educ Health Promot. 2021; 9 (3) :246-257
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1711-fa.html

خسروی زهرا، جوادزاده همام‌الدین، محمودی مرضیه، بصیریان جهرمی رضا. تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر وب در استفاده بهینه از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در بین دانشجویان مبتلا به نوموفوبیا براساس نظریه خودکارآمدی: نقش کتابدار پزشکی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (3) :257-246

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1711-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4410