[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1398 1398 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 300-311 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر مدیریت استرس شغلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه
ناهید خزر ، زهرا جلیلی* ، لیلا نظری منش
چکیده:   (3446 مشاهده)
زمینه و هدف: اﺳﺘﺮس از ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺣﺮﻓـﻪ ای و زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر استرس شغلی پرستاران بود.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در پرستاران انجام شد. بطور تصادفی ساده 45 پرستار بخش ویژه یک بیمارستان به عنوان گروه مداخله و42 پرستار بیمارستان دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه(NSS) Nursing stress scale جهت تعیین استرس شغلی پرستاران و پرسشنامه سازه­های مدل اعتقاد بهداشتی به منظور تعیین تاثیر مداخله آموزشی بود. برنامه آموزشی در سه جلسه 2 ساعته اجرا شد. نمونه ها به مدت یک ماه تحت نظر قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری قبل و یک ماه بعد از آموزش با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شد. از آزمونهای آماری کای دو و تی استیودنت مستقل، تی استیودنت مزدوج و کالموگرووف- اسمیرنوف استفاده شد.
یافته­ ها: میانگین نمره استرس شغلی در گروه مداخله، بعد از آموزش از20/800± 107/311به23/352± 89/578 کاهش یافت و در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، متغیرهای حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، خودکارآمدی و راهنمای عمل و رفتار افزایش معنی­دار و موانع درک شده کاهش داشت(0/05 >P)
نتیجه­ گیری: استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی جهت آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس پرستاران مؤثر می­باشد. با توجه به اینکه عوامل رفتاری و غیر­رفتاری کاهش استرس بر سلامت افراد موثر است در نتیجه برای تغییر رفتار در افراد علاوه بر فرد باید به محیط پیرامون او و سایرینی که بر تغییر رفتار موثر هستند نیز توجه نمود.
 
واژه‌های کلیدی: مدیریت، استرس شغلی، پرستاران، بخش مراقبت ویژه، مدل اعتقاد بهداشتی
متن کامل [PDF 678 kb]   (738 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1397/10/14 | پذیرش: 1398/5/14
فهرست منابع
1. Ghasem zadeh, A, Seyed Abas zadeh, M, Hasani, M, Structural modeling of personality traits on stress and job performance considering the mediating effects of individual accountability behavior. Iranian Occupational Health J. 2012.10(2):54-64.
2. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York J: Springer 1984: 2(5): 345-65.
3. Murphy LR. Stress management in work stress: A critical review of the health effects. American J health promot 1996; 11(2): 112-35. [DOI:10.4278/0890-1171-11.2.112] [PMID]
4. Esmailzadeh Gatabi G, Jalili Z, Rabie zadeh,F.The Effect of stress management training based on PRECEDE model on pre- hospital emergency staff occupational tension in Mazandaran university of medical sciences in 2016. HDQ.2017: 3 (1)11-20 [DOI:10.29252/nrip.hdq.3.1.11]
5. Sobhi-Gharamaleki N, Porzoor P, Aghajani S, Narimani M. Effectiveness of Emotion Regulation Training on Reduction of Anxiety, Stress and Depression Symptoms among University Students. Iran J Health Educ Health Promot. 2015; 3 (1) :5-13
6. Saberinia, A, Nekooi moghadam M, Mahmoodi F, Identification of stressors causing dissatisfaction in emergency hospital staff in Kerman 2013, J Payavard salamat, 2012, 6(6): 489-497.
7. Pouraboli B, Esfandiari S, Ramezani T, Miri S, Jahani Y, Sohrabi N, Effectiveness of their. teaching skills to reduce stress job psychological empowerment of nursing staff in intensive care units in the center of Shiraz Shahid Rajaee 1392. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2016; 5 (1) :23-35
8. Heshmat H, Behnampour N, Homaei E, Khajavi S. Predictors of fruit and vegetable consumption among female high school students based on PRECEDE model. Iran J Health Educ Health Promot. 2014; 1 (4) :5-14
9. Moeini B, Hazavehei S M M, Shahrabadi R, Faradmal J, Dashti S. Role of stress in treatment readiness of drug dependence based on Health Belief Model. koomesh. 2015; 16 (2) :185-192.
10. Didehvar M, Jalili Z, Zareban I, Bakhshani Noor M, Shahrakipour M, The Effect of Stress Management Education Based on PRECEDE Model on Occupational Stress of Nurses in Hospitals of Iranshahr, Iran, Strides in Develop Med Educ J of Med Educa Develop Center, 2015: 12(3):472 -484
11. Ziaee R, Jalili Z, Tavakoli Ghouchani H. The effect of education based on Health Belief Model (HBM) in improving nutritional behaviors of pregnant women, J North Khorasan Uni Med Sci,2016:8(3),427-437 [DOI:10.18869/acadpub.jnkums.8.3.427]
12. Shamsi M, Bayati A, Mohamad Beigy A, Tajik R. The effect of health education program based on health belief model on preventive behaviors of drug abuse in pregnant women in Arak (1999), Research J Shahid Beheshti uni med sci, 1999. 4(6), 324-331
13. Kartal A, Ozsoy SA. Validity and reliability study of the Turkish version of Health Belief Model Scale in diabetic patients. Int J Nurs Stud. 2007; 44(8): 1447-58 [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2007.06.004] [PMID]
14. Bahmani A, Gharib A, Rahmani Kh, Ahmadian F, Alizadeh Z, Akhtar B, Effect of Health Belief Model Education on the Participation of Rural Women in Papsmear Test, J nurs educ, September-October 2016, 5(4) :34-40 [DOI:10.21859/jne-05045]
15. Park S, Chang S, Chung C. Effects of a cognition-emotion focused program to increase public participation in Papanicolaou smear screening. Public Health Nurs 2005;22(4):289-98. [DOI:10.1111/j.0737-1209.2005.220404.x] [PMID]
16. Rahimi T, Shojaei S, Mousavi Miyandashti Z, Amini Z, Khazir Z, Promotion of Preventive Behaviors of Cardiovascular Diseases Using Health Belief Model in Women Referring to Health Centers in Qom, Iran, Qom Uni Med Sci J ,2015; 9(11): 51- 59.
17. Sharifirad GhR, Hazavehei MM, Hasanzadeh A, Daneshamouz A. The effect of health education based on health belief model on preventive actions of smoking in grade one, middle school students. Arak Medical University Journal (Rahavard Danesh). 2007; 10(1): 1-8
18. Cyr A, Dunnagan TA, Haynes G. Efficacy of the Health Belief Model for Predicting Intention to Pursue Genetic Testing for Colorectal Cancer. J Genet Counsel. 2010; 19(2): 174-86. [DOI:10.1007/s10897-009-9271-7] [PMID]
19. Gaffari M, Niknami S, Kazemnejad A, Mirzaie E. Design, Reliability and validity of the Ten-scale HIV prevention in adolescents. J Behboud 2007; 11(1): 36-50.
20. Khodaveisi M, salehikha M, Bashirian S, Karami M, study of Preventive Behaviors of Hepatitis B Based on Health Belief Model among Addicts Affiliated to Hamedan, sci J of Hamadan nursing & Midwifery faculty, 2016; 24(2): 129-137.
21. Moodi M, Norozi E, Rezaeian M, Mostafavi F, Sharifirad Gh. Comparing the effectiveness of Three Educational Interventions based on Health Belief Model on Mammography screening Behaviors in Women above 40 Years in Isfahan. IJHSR. 2013; 9 (4): 385-94.
22. Karimy M, Zareban I, Tabasi A, Taher M, Fayazi N. Beliefs and factors affecting preventive behaviors of HIV transmission in patient's positive HIV, Quarterly Journal of infectious diseases and tropical medicine, affiliated with the society for tropical and diseases, 2016. 21(72). 41-47.
23. Lagampan S, Lapvongwatana P, Tharapan C, Nonthikorn J. Health Belief Model teaching program for thalassemia education in high school students. J Chula Med 2004 Nov; 48(11): 723-735.
24. Mazlom SR, Darban F, Vaghei S, Modarres Gharavi M, Kashani Lotfabadi M, Shad M, The effect of Stress Inoculation Program (SIP) on nurses' Perceived stress in psychiatric wards. Quarterly Journal of Nursing Management, 2012;2(1); 35-43.
25. Kawaharada M, Yoshioka E, Saijo Y, Fukui T, Ueno T, Kishi R. The Effects of a Stress Inoculation Training Program for Civil Servants in Japan: A Pilot Study of a Non-randomized Controlled Trial. Industrial Health. 2009; 47: 173-82. [DOI:10.2486/indhealth.47.173] [PMID]
26. Fathi M, Joodi M, Sadeghi A, Sharifi A, Joodi M, Poorfereidooni F. Evaluation of effect of relaxation training in nurse's stress reduction. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2011; 13(4):47.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khazar N, Jalili Z, Nazary manesh L. The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nurses’ Stress Management in Intensive Care Units. Iran J Health Educ Health Promot. 2019; 7 (4) :300-311
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1058-fa.html

خزر ناهید، جلیلی زهرا، نظری منش لیلا. تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر مدیریت استرس شغلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1398; 7 (4) :300-311

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1058-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1398 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4341