:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
حمایت های درک شده خودمراقبتی در بیماران همودیالیزی : یک مطالعه کیفی
نسرین رضایی ، مریم سراجی*
چکیده:   (367 مشاهده)
زمینه و هدف : تبعیت از رفتارهای خود مراقبتی یکی از ارکان اساسی درمان در بیماران همودیالیزی است. حمایت های درک شده از سوی بیماران تنش های روانی بیمار  را کنترل کرده و سبب  تبعیت از رفتارهای خود مراقبتی و در نتیجه ارتقاء سلامت آنها می گردد. این مطالعه با هدف " تبیین حمایت های درک شده خودمراقبتی در بیماران همودیالیزی" انجام گرفت .

مواد و روش ها:  این مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوا قراردادی (content analysis conventional  ) انجام شد . مشارکت کنندگان 9 بیمار،3 خانواده بیمار و 2پرستار بخش دیالیز بودند. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف شروع شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت .گرد آوری داده ها بصورت مصاحبه های نیمه  ساختار یافته انجام شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوامورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

یافته ها : یافته های این مطالعه شامل یک طبقه اصلی حمایت درک شده و سه زیر طبقه حمایت سازنده، حمایت تخریب کننده و احساس فرد از حمایت بود که نشان دهنده ماهیت و ابعاد نقش حمایت درک شده در خود مراقبتی بیماران همودیالیزی بود.

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد بیماران همودیالیزی می توانند از حمایت ها ی ابراز شده در حین بیماری از جمله حمایت سازنده ، حمایت تخریب کننده و احساس فرد از حمایت سبب ارتقاء رفتارهای خود مراقبتی و بهبودکیفیت زندگی  خود استفاده کنند . بنابراین پرستاران و پزشکان و خانواده های بیماران همودیالیزی باید توجه بیشتری به حمایت بیماران داشته باشند .

 
واژه‌های کلیدی: یمار همودیالیزی، خود مراقبتی، حمایت درک شده، مطالعه کیفی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1398/7/26 | پذیرش: 1398/10/3


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها