:: دوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 202-210 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی در زنان با سقط مکرر
آزاده فلسفی ، زهرا دشت‌بزرگی*
چکیده:   (1356 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از عوامل تنش‌زای شدید برای خانواده‌ها، به‌ویژه زنان، سقط مکرر است که آنان را در معرض مشکلات روانی متعددی قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی در زنان با سقط مکرر انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعۀ پژوهش، زنان با سقط مکرر مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های دولتی امام خمینی (ره) و رازی شهر اهواز در فصل بهار سال ۱۳۹۷ بودند. نمونۀ پژوهش ۴۰ نفر بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه آزمایش ۸ جلسۀ ۹۰دقیقه‌ای با روش مثبت‌نگری آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. گروه‌ها پرسش‌نامه‌‌های نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی را در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۹، تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی تفاوت معناداری وجود داشت. به‌عبارت دیگر، آموزش مثبت‌نگری باعث کاهش نشخوار فکری و افزایش تصویر بدن مثبت و رضایت جنسی در زنان با سقط مکرر شد (۰/۰۰۱>P).
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از تأثیر آموزش مثبت‌نگری در بهبود نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی در زنان با سقط مکرر بود. بنابراین مشاوران و درمانگران می‌توانند از روش آموزش مثبت‌نگری برای مداخله در زمینۀ نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی استفاده کنند.

 
واژه‌های کلیدی: مثبت‌نگری، نشخوار فکری، تصویر بدن، رضایت جنسی
متن کامل [PDF 2743 kb]   (643 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1397/9/7 | پذیرش: 1397/12/5XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها