[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 4 - ( 10-1400 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 408-398 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر فعالیت بدنی منظم بر پرخاشگری و کیفیت زندگی دانش‌آموزان در دوران قرنطینه کرونا (کووید-19)
محمدهانی منصوری* ، الهه پاکار ، محمد کریمی زاده اردکانی ، کمال محمدخانی
چکیده:   (1304 مشاهده)
زمینه و هدف: پرخاشگری یکی از مشکلات رایج بین کودکان می باشد که در دوران قرنطینه کرونا با این مشکل رفتاری، دست و پنجه نرم می کنند و بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری و کیفیت زندگی دانش¬آموزان در دوران قرنطینه ویروس کرونا انجام گرفت. 

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمۀتجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود که در سال تحصیلی 1399-1400 صورت گرفت. جامعه پژوهش حاضر را دانش آموزان دختر دامنه سنی 10-12 سال در شهرستان محمود آباد مازندران تشکیل دادند که از این بین 40 نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (20 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. قبل و پس از جلسات تمرینی (تعداد 12 جلسه و هر هفته سه جلسه به مدت 45 دقیقه)، آزمودنی ها پرسشنامه های پرخاشگری و کیفیت زندگی را تکمیل کردند. برای تجزیه تحلیل داده¬ها از روش آماری تی مستقل و تی زوجی استفاده گردید.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه پس از چهار هفته تمرین منظم تفاوت معناداری در متغیرهای پژوهش وجود داشت (0/05>P). تمرینات منظم ورزشی در کودکان، موجب کاهش معنادار امتیاز پرخاشگری و افزایش معنادار امتیاز کیفیت زندگی بعد از تمرین در گروه آزمون شد (0/05>P)، اما در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید (0/5
نتیجه گیری: نتایج بیانگر تاثیر مثبت فعالیت ورزشی منظم به صورت انلاین در دوران قرنطینه کرونا، بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش سطح پرخاشگری دانش آموزان دختر بود. پیشنهاد می شود که فعالیت های ورزشی متناسب و جذاب در همه مدارس کشور به صورت مجازی در تمام مقاطع تحصیلی به صورت منظم اجرا شود.   
 
شماره‌ی مقاله: 6
واژه‌های کلیدی: پرخاشگری، فعالیت منظم ورزشی، قرنطینه، کرونا، کیفیت زندگی
متن کامل [PDF 515 kb]   (591 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مداخلات ارتقای سلامت
دریافت: 1400/1/26 | پذیرش: 1400/5/5
فهرست منابع
1. Xiang Y-T, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry. 2020;7(3):228-9. [DOI:10.1016/S2215-0366(20)30046-8]
2. Adams JG, Walls RM. Supporting the health care workforce during the COVID-19 global epidemic. Jama. 2020;323(15):1439-40. [DOI:10.1001/jama.2020.3972] [PMID]
3. Tehrani H. Mental health stigma related to novel coronavirus disease (COVID-19) in older adults. Geriatr Gerontol Int. 2020;20(8):796-797. [DOI:10.1111/ggi.13985] [PMID] [PMCID]
4. Zangrillo A, Beretta L, Silvani P, Colombo S, Scandroglio AM, Dell'Acqua A, et al. Fast reshaping of intensive care unit facilities in a large metropolitan hospital in Milan, Italy: facing the COVID-19 pandemic emergency. Critical Care and Resuscitation. 2020;22(2):91. [DOI:10.51893/2020.2.pov1] [PMID]
5. Lai C-C, Shih T-P, Ko W-C, Tang H-J, Hsueh P-R. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. International journal of antimicrobial agents. 2020;55(3):105924. [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2020.105924] [PMID] [PMCID]
6. Azarpazhooh MR, Morovatdar N, Avan A, Phan TG, Divani AA, Yassi N, et al. COVID-19 pandemic and burden of non-communicable diseases: an ecological study on data of 185 countries. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2020;29(9):105089. [DOI:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105089] [PMID] [PMCID]
7. Wu M, Xu W, Yao Y, Zhang L, Guo L, Fan J, et al. Mental health status of students' parents during COVID-19 pandemic and its influence factors. General Psychiatry. 2020;33(4). [DOI:10.1136/gpsych-2020-100250] [PMID] [PMCID]
8. Rubin GJ, Wessely S. The psychological effects of quarantining a city. Bmj. 2020;368. [DOI:10.1136/bmj.m313] [PMID]
9. Wang G, Zhang Y, Zhao J, Zhang J, Jiang F. Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. The Lancet. 2020;395(10228):945-7. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30547-X]
10. Pourghaznein T, Salati S, Jamali J, Rangani F, Khazaei E. Study of Behaviors and Psychological Indicators in Iranian Medical Students During the COVID-19 Pandemic Self-Quarantine. Journal of Health Literacy. 2021;6(1):61-71.
11. Sadeghi R, Tajikzadeh F, Raiskariman F. The relationship between mother acceptance-rejection and aggression in girl students. Sadra Medical Journal. 2014;2(2):173-84.
12. Crick NR, Ostrov JM, Werner NE. A longitudinal study of relational aggression, physical aggression, and children's social-psychological adjustment. Journal of abnormal child psychology. 2006;34(2):127-38. [DOI:10.1007/s10802-005-9009-4] [PMID]
13. Keatley D, Allom V, Mullan B. The effects of implicit and explicit self-control on self-reported aggression. Personality and Individual Differences. 2017;107:154-8. [DOI:10.1016/j.paid.2016.11.046]
14. Ensafdaran F, Bassak Njad S, Arshadi N. The Effectiveness of Aggression Replacement Training Program on Antisocial Behaviors, Anger Rumination of Adolescence Girls in Ahwaz. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2019;7(3):306-15. [DOI:10.29252/ijhehp.7.3.306]
15. Setkowicz Z, Mazur A. Physical training decreases susceptibility to subsequent pilocarpine-induced seizures in the rat. Epilepsy research. 2006;71(2-3):142-8. [DOI:10.1016/j.eplepsyres.2006.06.002] [PMID]
16. Karami L, Salesi M, Hemati Alamdarloo G. The Effect of Exercise on Aggression in Students With Intellectual Disability. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2014;4(2):12-9.
17. Fatemeh Zare Dehabadi MH, Shaukat Judi, Mohammad Bakhshi Mashhad Lou and Ramin Azar Nasirabadi . The effect of sports activities on reducing children's anger (Investigate the role of self-control skills and emotions). 2016;2(4): 68.
18. Tavakoly Sany SB, Aman N, Jangi F, Lael-Monfared E, Tehrani H, Jafari A. Quality of life and life satisfaction among university students: Exploring, subjective norms, general health, optimism, and attitude as potential mediators. Journal of American College Health. 2021:1-8. [DOI:10.1080/07448481.2021.1920597] [PMID]
19. Hashemi Z, Afshari A, Einy S. The effectiveness of acceptance and commitment education on improving the mental health and quality of life of elderly people with cancer. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(2):160-71. [DOI:10.29252/ijhehp.8.2.160]
20. Nguyen HC, Nguyen MH, Do BN, Tran CQ, Nguyen TT, Pham KM, et al. People with suspected COVID-19 symptoms were more likely depressed and had lower health-related quality of life: the potential benefit of health literacy. Journal of clinical medicine. 2020;9(4):965. [DOI:10.3390/jcm9040965] [PMID] [PMCID]
21. Kvalø SE, Natlandsmyr IK. The effect of physical-activity intervention on children's health-related quality of life. Scandinavian Journal of Public Health. 2020:1403494820971493. [DOI:10.1177/1403494820971493] [PMID]
22. Watson A, Timperio A, Brown H, Hinkley T, Hesketh KD. Associations between organised sport participation and classroom behaviour outcomes among primary school-aged children. PloS one. 2019;14(1):e0209354. [DOI:10.1371/journal.pone.0209354] [PMID] [PMCID]
23. Gu X, Chang M, Solmon MA. Physical activity, physical fitness, and health-related quality of life in school-aged children. Journal of Teaching in Physical Education. 2016;35(2):117-26. [DOI:10.1123/jtpe.2015-0110]
24. Gallagher JM, Ashford JB. Buss-Perry aggression questionnaire: testing alternative measurement models with assaultive misdemeanor offenders. Criminal Justice and Behavior. 2016;43(11):1639-52. [DOI:10.1177/0093854816643986]
25. Jurczyk M, Lalak D. Aggressive and Delinquent Behavior Among Youth: An Empirical Study in Poland. Violence and Gender. 2020;7(4):188-99. [DOI:10.1089/vio.2019.0065]
26. Dunn JM. Special physical education: Adapted, individualized, developmental: ERIC; 1997.
27. Gholami A, Bshlide K, Rafiei A. The impact of two methods of music therapy and relaxation on the aggression in high school students. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2013;11(2):10-9. [DOI:10.29252/jmj.11.2.2]
28. Berkowitz L. "Social Psychology". Translated by Mohammad Hossein Farjad and Abbas Mohammadi Asl, Tehran: Asatir Publications. 2008.
29. Moeijes J, Van Busschbach JT, Wieringa TH, Kone J, Bosscher RJ, Twisk JW. Sports participation and health-related quality of life in children: results of a cross-sectional study. Health and quality of life outcomes. 2019;17(1):1-12. [DOI:10.1186/s12955-019-1124-y] [PMID] [PMCID]
30. Andy C. Brief report: Impact of a physical exercise intervention on emotion regulation and behavioral functioning in children with autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders. 2020;50(11):4191-8. [DOI:10.1007/s10803-020-04418-2] [PMID]
31. Zang Y. Impact of physical exercise on children with attention deficit hyperactivity disorders: Evidence through a meta-analysis. Medicine. 2019;98(46). [DOI:10.1097/MD.0000000000017980] [PMID] [PMCID]
32. Ghobary Bonab B, Nabavi M. Effect of morning exercise on reducing aggressive tendencies educable mentally retarded children. Journal of Psychology and Education. 2003;33(1):139-54.
33. Peyman N, Rezai-Rad M, Tehrani H, Gholian-Aval M, Vahedian-Shahroodi M, Miri HH. Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women's physical activity: a quasi-experimental study. BMC public health. 2018;18(1):1-7. [DOI:10.1186/s12889-018-5025-5] [PMID] [PMCID]
34. Fabian JM. Neuropsychological and neurological correlates in violent and homicidal offenders: A legal and neuroscience perspective. Aggression and Violent Behavior. 2010;15(3):209-23. [DOI:10.1016/j.avb.2009.12.004]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: -----------XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mansori M, Pakar E, Karimizadeh Ardakani M, Mohammadkhani K. The effect of regular physical activity on aggression and quality of life of students during corona quarantine (Covid-19). Iran J Health Educ Health Promot. 2021; 9 (4) :398-408
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1686-fa.html

منصوری محمدهانی، پاکار الهه، کریمی زاده اردکانی محمد، محمدخانی کمال. تأثیر فعالیت بدنی منظم بر پرخاشگری و کیفیت زندگی دانش‌آموزان در دوران قرنطینه کرونا (کووید-19). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (4) :408-398

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1686-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 4 - ( 10-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4414