[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 4 - ( 10-1400 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 430-423 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش بر بهبود مهارتهای ارتباطی کارکنان بخش تصویربرداری پزشکی بیمارستان نجمیه تهران
مهدی ابراهیم نیا ، هرمز سنائی نسب* ، کاظم خلجی، فاطمه علیان نژاد
چکیده:   (577 مشاهده)
مقدمه: مهارت های ارتباطی ابزار مهمی در ارائه خدمات سلامت به شمار می رود. برای ارایه خدمات مناسب، ارتباط موثر بین کارکنان و مراجعین یک ضرورت است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مداخله آموزشی بر مهارت های ارتباطی کارکنان بخش تصویربرداری پزشکی بیمارستان نجمیه  تهران انجام شد.
روش کار:این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی در سال 1398در شهر تهران انجام گرفت. کلیه کارکنان بخش تصویربرداری بیمارستان نجمیه (19 نفر) وارد مطالعه شدند. در ابتدا میزان مهارت های ارتباطی شرکت کنندگان به صورت خودارزیابی با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه استاندارد سنجش مهارت های ارتباطی کوئین دام سنجیده شد. در مرحله بعد آزمودنی ها طی 4 جلسه تحت آموزش مهارت های ارتباطی به روش توزیع پمفلت های آموزشی، سخنرانی و بحث های گروهی قرار گرفتند.  بعد از اجرای مداخله آموزشی، مجددا با استفاده از پرسشنامه مذکور، سنجش ثانوی انجام شد. با توجه به نرمال بودن توزیع جمع نمرات حیطه ها و کل پرسشنامه بر اساس نتیجه آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از آزمون تی زوجی برای مقایسه میانگین جمع نمرات پرسشنامه  قبل و بعد از مداخله آموزشی استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار 20SPSS  تحلیل شد .
نتایج:  79درصد شرکت کنندگان در مطالعه خانم بودند. میانگین (انحراف معیار) جمع نمرات کل پرسشنامه قبل از مداخله آموزشی 111.2(9.84) و بعد از مداخله آموزشی  121.5 (9.45) بود که اختلاف مشاهده شده میان آنها از نظر آماری معنی دار گردید (P< 0.001) همچنین میانگین جمع نمرات  همه پنج حیطه  مهارت های ارتباطی نیز بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از مداخله آموزشی افزایش یافت.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد مداخله آموزشی بر بهبود مهارت های ارتباطی کارکنان بیمارستان تاثیرگذار می باشد.  
شماره‌ی مقاله: 8
واژه‌های کلیدی: مهارت ارتباطی، آموزش، کارکنان بیمارستان
متن کامل [PDF 651 kb]   (344 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مداخلات ارتقای سلامت
دریافت: 1400/5/20 | پذیرش: 1400/9/3
فهرست منابع
1. Vafaei Najar A, Tehrani H, Imamian H, Mohades Hakak H, Vahedian-Shahroodi M. Impact of Establishing a Communication Network of Family Physicians on Level of Hba (1c) and FBS in Patients With Diabetes: A Randomized Clinical Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2017;19(11). [DOI:10.5812/ircmj.14869]
2. Laktarash. M, F K, S P. The effectiveness of social competence training based on felner model on communication skills and social adjustment of nurses in the psychiatric ward of selected hospitals of Aja. mcsajaums. 2019;6(2):116-26. [DOI:10.29252/mcs.6.2.116]
3. Basiri M, Karimy M, Shahnazi H. Effect of Educational Intervention on Communication Skills and Self-Efficacy of Primary Healthcare Workers (Behvarz). Journal of Education and Community Health. 2019;6(2). [DOI:10.29252/jech.6.2.71]
4. Pour Asghar M, Najafi K, Tirgari A, Yazdani J, Falaki M, Salehi F. Investigating employees' and health care practitioners' communication skills. Iranian Journal of Psychiatry clinical Psychology. 2017;23(2):208-17. [DOI:10.29252/nirp.ijpcp.23.2.208]
5. Izadi L, Taghdisi MH, Ghadami M, Delavar A, Sarokhani B. Identification of Effective Factors Decision Making in Crisis in Media rganization: A Systematic Review with Emphasis on Media literacy in Health Crisis (CORONA PANDEMIC. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(4):390-406. [DOI:10.29252/ijhehp.8.4.390]
6. Motaghed Larijani Z, Vakili MM, Gofranipourv F, Mirmohammadkhani M. Effects of health education program on Behvarz's interpersonal communication skills in Semnan University of Medical Sciences. koomesh. 2014:229-38.
7. Habibi M, Gholami F M, Mohamadian M. The Effectiveness of Training Communication Skills of Emergency Medical Staff on Patients Satisfaction Attitudes. Journal of Nursing Education. 2018;7(3):28-33.
8. Masoudiyekta L, Musavi Ghahfarokhii M, Maqsoodi F. Functional, Communicative and Critical Health Literacy Among Patient with Diabetes Type2 Referred To The Diabetes Clinic. Journal of Health Literacy. 2021;6(3):55-63..
9. Tavakoly S SB, Behzhad F, Ferns G, Peyman N. Communication skills training for physicians improves health literacy and medical outcomes among patients with hypertension: a randomized controlled trial. BMC health services research. 2020;20(1):60. [DOI:10.1186/s12913-020-4901-8] [PMID] [PMCID]
10. Fathi Ashtiani A, Pirzadi H, Shokoohi-Yekta M, Tavallai S. The influence of teaching program of stress management and communication skills on improvement of mental health of nurses and hospital staff: an experimental study. Iran Journal of Nursing. 2014;27(90):1-13. [DOI:10.29252/ijn.27.90.91.1]
11. Karimi Moonaghi H, Taheri NK, Behnam Vashhani H, Vaghee S, Yavari M. The effect of communication skills training on the quality of nursing care of patients. Evidence Based Care. 2013;2(4):37-46.
12. Mirhaghjou N, Nayebi N, Teymouri M, Kazemnejad L. Communication skills and related factors within patient by nursing student. Journal of Holistic Nursing. 2015;25(2):93-101.
13. Vakili M, Hidarnia A, Niknami S, Mousavinasab S. Effect of Communication Skills Training on Health Belief Model Constructs about AIDS in Zanjan Health Volunteers (2010-11). Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2011;19(77):78-93.
14. Boissy A, Windover AK, Bokar D, Karafa M, Neuendorf K, Frankel RM, et al. Communication skills training for physicians improves patient satisfaction. Journal of general internal medicine. 2016;31(7):755-61. [DOI:10.1007/s11606-016-3597-2] [PMID] [PMCID]
15. Baghianimoghadam M, Esfandiari R, Nazari M. Comparison of the effect of written or speech communication skills training of health staff on clients' satisfaction of Shiraz Health Centers. Tolooebehdasht. 2012;11(1):32-40.
16. Salimi M, Peyman H, Sadeghifar J, Toloui Rakhshan S, Alizadeh M, Yamani N. Assessment of interpersonal communication skills and associated factors among students of allied medicine school in Tehran University of Medical Sciences. Iranian journal of medical education. 2013;12(12):895-902.
17. Allenbaugh J, Corbelli J, Rack L, Rubio D, Spagnoletti C. A brief communication curriculum improves resident and nurse communication skills and patient satisfaction. Journal of general internal medicine. 2019;34(7):1167-73. [DOI:10.1007/s11606-019-04951-6] [PMID] [PMCID]
18. Morony S, Weir K, Duncan G, Biggs J, Nutbeam D, Mccaffery KJ. Enhancing communication skills for telehealth: development and implementation of a Teach-Back intervention for a national maternal and child health helpline in Australia. BMC health services research. 2018;18(1):1-9. [DOI:10.1186/s12913-018-2956-6] [PMID] [PMCID]
19. Nazari S, Jalili Z, Tavakoli R. The effect of education based on the BASNEF model on nurses communication skills with patients in hospitals affiliated to Tehran University of medical sciences. Iran J Health Educ Health Promot. 2019;7(1):10-20. [DOI:10.30699/ijhehp.7.1.10]
20. Mazloomy Mahmoodabad S, Safaeifar M, Gharraee B, Fallahzadeh H. Effect of communication skills training on components of burnout among nurses work in Tehran university of medical science hospitals. Tolooebehdasht. 2016;15(3):198-208.
21. Modarres M, Mohseni H, Shiran-Noogi P. The comparison of the effectiveness of problem solving skill education with two methods of workshop and educational booklet on interpersonal communication of midwives. Research in Medical Education. 2017;9(3):28-19. [DOI:10.29252/rme.9.3.28]
22. Curtis JR, Back AL, Ford DW, Downey L, Shannon SE, Doorenbos AZ, et al. Effect of communication skills training for residents and nurse practitioners on quality of communication with patients with serious illness: a randomized trial. Jama. 2013;310(21):2271-81. [DOI:10.1001/jama.2013.282081] [PMID] [PMCID]
23. Manekar VS, Radke SA, Bhad WA, Gosavi SR. Communication skill training (CST) for dental Interns. Journal of Education Technology in Health Sciences. 2015;2(1):17-21.
24. Mirsafian H, Kalateh Seifari M, Afshari M. Effect of Teaching the Interactive Skills on Job Self-Efficacy, Job Compatibility and Social well-being of PE Teachers. Research on ٍEducational Sport. 2020;8(18):113-34.
25. Zarei F, Taghdisi MH, Solhi.M, Tehrani H, Shojayizade D. The Effect of Educational Intervention Based on BASNEF Model to Improve Interpersonal Communication Skills of Nurses. Alborz University Medical Journal. 2012;1(3):173-8. [DOI:10.18869/acadpub.aums.1.3.173]
26. Anbari Z, Godarzi D, Siros A, Mahdian F. Design , Implementation & Evaluation of an Educational Program on Improving the Communication Skills with Patient based on WHO in Interns. Iranian Journal of Medical Education. 2012;12(5):308-16.
27. Jensen BF, Gulbrandsen P, Dahl FA, Krupat E, Frankel RM, Finset A. Effectiveness of a short course in clinical communication skills for hospital doctors: results of a crossover randomized controlled trial (ISRCTN22153332). Patient education and counseling. 2011;84(2):163-9. [DOI:10.1016/j.pec.2010.08.028] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.BMSU.REC.1397.186XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ebrahimnia M, Sanaeinasab H, Khalagi K, Alian Nejad F. Effect of education on improving the communication skills among medical imaging unit personnel in Tehran Najmia Hospital. Iran J Health Educ Health Promot. 2021; 9 (4) :423-430
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1815-fa.html

ابراهیم نیا مهدی، سنائی نسب هرمز، خلجی کاظم، علیان نژاد فاطمه. تاثیر آموزش بر بهبود مهارتهای ارتباطی کارکنان بخش تصویربرداری پزشکی بیمارستان نجمیه تهران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (4) :430-423

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1815-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 4 - ( 10-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4410