:: دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1392 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 41-50 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی دانش و مهارت دانشجویان رشته های علوم پزشکی در مورد اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی (CPR) در حوادث و بلایا
محسن صفاری، نجمه الملوک امینی، امیر پاکپورحاجی آقا، هرمز سنایی نسب، حجت رشیدی جهان
چکیده:   (10432 مشاهده)
این مطالعه با هدف ارزیابی دانش و مهارت پایه دانشجویان چهار رشته از رشته های علوم پزشکی در زمینه اقدامات احیای قلبی ریوی انجام گردید. روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، دانش و مهارت 320 نفر از دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی رشته های پزشکی و پرستاری که آموزش های اختصاصی مربوط به CPR را در طول دوران تحصیل خود دریافت می کنند و رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بهداشت عمومی )غیربالینی( که آموزشهای نسبتا مرتبط را در این زمینه دریافت کرده بودند با استفاده از پرسشنامه خود گزارشی مورد سنجش قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با آزمونهای آماری نظیر Chi2 ، ANOVA آزمون دقیق فیشر و آزمون t مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت. یافته ها: اکثر شرکت کنندگان مونث بودند. میانگین سنی نمونه های پژوهش 9/ 2 ± 5/ 22 سال بود. دانشجویانی که آموزش اختصاصی در زمینه اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی دریافت کرده بودند نسبت به دانشجویان رشته های بهداشتی مرتبط ، دانش بیشتری در زمینه اقدامات CPR داشتند ) 001 / P< 0 ( ولی دانش آنها تا سطح مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. نمره مربوط به مهارت گزارش شده توسط اکثر دانشجویان شرکت کنندگان بالاتر از نمره حاصل از دانش آنها بود . نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که گرچه اغلب دانشجویان رشته های بالینی در مقایسه با دانشجویان غیر بالینی، دانش نسبتاً خوبی در مورد عملیات احیاء قلبی ریوی دارند و لی عموما مهارت خود را بدون تناسب با دانش، بیش برآورد می نمایند. این مسئله همراه با نیاز به بازنگری در دوره های آموزشی مربوطه باید مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: احیاء قلبی ریوی( CPR)، دانش، مهارت
متن کامل [PDF 5581 kb]   (3343 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 1 - ( بهار 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها