:: دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 95-101 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عملکرد دانش‌آموزان همیار پلیس در مقایسه با سایر دانش‌آموزان مدارس شهر همدان در خصوص پیشگیری از آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی
فروزان رضاپور شاه کلائی، وحید رعنایی ، محمد مهدی هزاوه ئی، جواد فردمال
چکیده:   (774 مشاهده)

زمینه و هدف: یکی از عوامل عمدۀ مرگ‌ومیر کودکان، آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی است. همیاران پلیس دانش‌آموزانی هستند که در خصوص مفاهیم اصلی پیشگیری از حوادث ترافیکی از پلیس آموزش‌هایی دریافت می‌کنند. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی عملکرد دانش‌آموزان همیار پلیس در مقایسه با سایر دانش‌آموزان مدارس شهر همدان در خصوص پیشگیری از آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی اجرا شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعۀ مقطعی ـ تحلیلی، دو گروه دانش‌آموز پسر در ۱۲ مدرسه، شامل ۱۸۴ دانش‌آموز همیار پلیس در ۶ مدرسه و ۱۸۴ دانش‌آموز غیرهمیار پلیس در ۶ مدرسۀ دیگر، به‌صورت تصادفی انتخاب شدند.  برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخۀ ۱۶ و با استفاده از آزمون کای اسکوئر انجام شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف‌معیار آگاهی در گروه همیار پلیس به‌ترتیب ۰/۶۸۶ و ۰/۱۷۸ و در گروه غیرهمیار پلیس به‌ترتیب ۰/۷۱۸ و ۰/۵۱ بود؛ به‌طوری که از نظر میزان آگاهی، تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. از لحاظ آیتم‌های یازده‌گانۀ رفتاری قابل‌انتظار از دانش آموزان همیار پلیس تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: آگاهی و رفتارهای همیاران پلیس نسبت به سایر دانش‌آموزان مطالعه‌شده تفاوت معناداری نداشت و آموزش مناسب‌تر به‌منظور بهبود سطح آگاهی و عملکرد همیاران پلیس، ضروری به نظر می‌رسد.

واژه‌های کلیدی: بهداشت مدارس، آموزش و ارتقای سلامت، ایران
متن کامل [PDF 1050 kb]   (411 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سلامت عمومیXML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها