:: دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 102-113 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش باورهای سلامتی و ادراک بیماری در پیش‌بینی رفتارهای ارتقادهندۀ سلامتی بیماران مبتلا به سرطان
دکتر سجاد بشرپور ، بهنام نصری نصرابادی، فاضله حیدری، دکتر پرویز مولوی
چکیده:   (829 مشاهده)
زمینه و هدف: رفتارهای ارتقادهندۀ سلامتی یکی از عوامل مهم در پیامدهای روانی و جسمانی بیماران سرطانی است. مطالعۀ حاضر با هدف تعیین نقش باورهای سلامتی و ادراک بیماری در پیش‌بینی رفتارهای ارتقادهندۀ سلامتی مبتلایان به سرطان انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعۀ مقطعی، ۱۲۵ بیمار سرطانی بستری در بخش خون و انکولوژی بیمارستان امام‌خمینی شهر اردبیل، در پاییز سال ۱۳۹۴ به روش نمونه‌گیری در دسترس شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ ادراک بیماری، مقیاس باور سلامتی و نیمرخ سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامتی استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه از طریق نرم‌افزار SPSS نسخۀ ۱۹ تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد رفتارهای ارتقادهندۀ سلامتی بیماران سرطانی با تهدید سلامت عمومی
(۰/۱۹r= ؛ ۰/۰۵< P)، آسیب‌پذیری ادراک‌شده(۰/۳۳r= ؛ ۰/۰۰۱< P)، شدت ادراک‌شده (۰/۲۹r= ؛ ۰/۰۰۱< P) و فواید خودیاری (۰/۱۹r= ؛ ۰/۰۴< P) ارتباط مثبت دارد. از بین مؤلفه‌های ادراک بیماری نیز این رفتارها با خط زمانی حاد (۰/۵۲r= ؛ ۰/۰۰۱< P)، خط زمانی دوره‌ای (۰/۳۱r= ؛ ۰/۰۰۱< P)، پیامدهای بیماری (۰/۳۱r= ؛ ۰/۰۰۱< P) و تظاهرات هیجانی (۰/۲۵r= ؛ ۰/۰۰۱< P) رابطۀ منفی ولی با کنترل شخصی (۰/۳۵r= ؛ ۰/۰۰۱< P) رابطۀ مثبت دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ۲۳ درصد از کل واریانس رفتارهای سلامتی را باورهای سلامتی و ۳۹ درصد آن را ادراک بیماری تبیین می‌کند.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که باورهای مربوط به وضعیت و پیامدهای بیماری و چگونگی ادراک بیماری در بیماران مبتلا به سرطان، در تمایل آنها به انجام رفتارهای ارتقادهندۀ سلامتی نقش دارد.
واژه‌های کلیدی: رفتارهای ارتقادهندۀ سلامتی، ادراک بیماری، گرایش به سلامتی، سرطان
متن کامل [PDF 1279 kb]   (400 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی سلامتXML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها