:: دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 1-11 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی برای پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانیِ شهر بندرعباس
صدیقه رضایی جابری، لاله حسنی ، تیمور اقاملایی، شکرالله محسنی، حبیب الله اسلامی
چکیده:   (611 مشاهده)

زمینه و هدف: مصرف خودسرانه دارو از معضلات حاد بهداشتی است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی برای پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانیِ شهر بندرعباس صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر، مداخله‌ای، و از نوع نیمه‌تجربی شاهددار(قبل و بعد) است. ۱۸۰ نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی در دو گروه مداخله و کنترل، هر کدام ۹۰ تن، وارد این مطالعه شدند. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه مبتنی بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و چک‌لیستِ عملکرد دربارۀ مصرف خودسرانه دارو بود. پرسشنامه در دو نوبت، پیش و پس از مداخله توزیع شد و در نهایت پس از پایان چهار ماه، اطلاعات مجدداً از هر دو گروه گردآوری شد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۹، و از طریق آزمون‌های آماری تی زوجی و تی مستقل، استفاده شد. نتایج در سطح ۰/۰۵>P معنی‌دار تلقی شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه مصرف خودسرانه دارو و عملکرد زنان پس از مداخله آموزشی بین دو گروه مداخله و کنترل، اختلاف معنی‌داری ایجاد شد و نمره عملکرد زنان از ۵/۴ به ۷/۷ افزایش پیدا کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه، تأثیر به‌کارگیری مدل اعتقاد بهداشتی را در زمینه پیشگیری از مصرف خودسرانه در زنان نشان داد. با افزایش حساسیت، شدت و منافع و خودکارآمدیِ درک‌شده و کاهش موانعِ درک‌شده برای مصرف خودسرانه داروها، خوددرمانی زنان کاهش یافت. 

واژه‌های کلیدی: مدل اعتقاد بهداشتی، آموزش، خوددرمانی، زنان
متن کامل [PDF 1147 kb]   (84 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها