:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 66-73 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین سواد سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دانشجویان
مهناز خالقی ، فرخنده امین شکروی* ، نوشین پیمان
چکیده:   (2375 مشاهده)

زمینه و هدف: سواد سلامت، مجموعه‌ای از مهارت‌های شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی افراد را برای به‌دست‌آوردن، درک و استفاده از اطلاعات بهداشتی در راه ارتقا و حفظ سلامتی، تعیین می‌کند. هدف از این مطالعه، تعیین سواد سلامت و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری بود. 
مواد و روش‌ها: در این مطالعۀ توصیفی ـ تحلیلی از نوع همبستگی، سواد سلامت و کیفیت زندگی ۲۷۸ نفر از دانشجویان که به‌صورت تصادفی چندمرحله‌ای برگزیده شده بودند، با استفاده از پرسش‌نامه‌های سواد سلامت کاربردی بزرگ‌سالان (TOFHLA) و پرسش‌نامۀ SF-۱۲ (فرم کوتاه‌شدۀ SF-۳۶) اندازه‌گیری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام و از آمار توصیفی و آنالیز واریانس یک‌طرفه و آنالیز رگرسیونی استفاده شد. 
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نمرۀ سواد سلامت ۲۵/۱۸ ± ۳۵/۷۰ بود که ۲/۲۵درصد (۷۰ نفر) سواد سلامت ناکافی، ۹/۲۱درصد (۶۱ نفر) سواد سلامت مرزی و ۹/۵۲درصد (۱۴۷ نفر) سواد سلامت کافی داشتند. همچنین میانگین کیفیت زندگی دانشجویان ۸۰/۵ ± ۹۹/۳۶ بود که ۲۳/۳درصد (۹ نفر) کیفیت زندگی ضعیف، ۸۸/۴۳درصد (۱۲۲ نفر) کیفیت زندگی متوسط و ۳۱/۵۴درصد (۱۵۱ نفر) از کیفیت زندگی خوب برخوردار بودند. براساس نتایج این مطالعه، سواد سلامت دانشجویان ارتباط معناداری با کیفیت زندگی به‌طور کلی (P<۰/۰۵) و بعد جسمانی (P<۰/۰۵) و روانی آن (P<۰/۰۵) داشت. 
نتیجه‌گیری: براساس این مطالعه، سواد سلامت دانشجویان با کیفیت زندگی و ابعاد جسمانی و روانی آن در ارتباط است. از آنجایی که کیفیت زندگی دانشجویان تأثیر بسزایی در دستاوردهای آموزشی آنان دارد، به نظر می‌رسد تمرکز بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان از طریق افزایش سواد سلامت آنها برای دستیابی به دستاوردهای آموزشی مناسب‌تر که باعث کیفیت بهتر زندگی می‌شود، امری مهم است که تأثیر دوجانبۀ هم‌افزایی دارد.

 

واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، دانشجویان، SF-12
متن کامل [PDF 2691 kb]   (1079 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1395/10/13 | پذیرش: 1397/9/21XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها