:: دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 125-133 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان بر خودکنترلی، سبک‌های خوردن و نمایۀ تودۀ بدنی در دانشجویان مبتلا به اضافه‌وزن
فرزانه رنجبر نوشری ، سجاد بشرپور، نادر حاجلو، محمد نریمانی
چکیده:   (757 مشاهده)

زمینه و هدف: اضافه‌وزن یکی از مشکلات سلامتی در تمام جوامع است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان بر خودکنترلی، سبک‌های خوردن و نمایۀ تودۀ بدنی در دانشجویانی که اضافه‌وزن داشتند، انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک طرح نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعۀ آماری، در برگیرندۀ تمامی دانشجویان دختر دچار اضافه‌وزن دانشگاه پیام نور رضوانشهر بود. نمونۀ پژوهش ۳۴ فرد مبتلا به اضافه‌وزن بودند که به‌طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (۱۷ نفر در هر گروه). . برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامۀ خودکنترلی و پرسشنامۀ رفتار خوردن داچ استفاده شد. همچنین، نمایۀ تودۀ بدنی با تقسیم وزن (برحسب کیلوگرم) بر مجذور قد (برحسب متر) اندازه‌گیری شد. آموزش تنظیم هیجان طی ۱۲ جلسه در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و از طریق نرم‌افزارSPSS نسخۀ ۲۳ تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات خودکنترلی، سبک‌های خوردن و نمایۀ تودۀ بدنی، پس از آموزش تنظیم هیجان، در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری داشته است (۰/۰۱ > P) و این تفاوت در مرحلۀ پیگیری نیز حفظ شد (۰/۰۱ > P). به عبارت دیگر، آموزش تنظیم هیجان منجر به افزایش میانگین نمرات خودکنترلی و کاهش میانگین نمرات سبک‌های خوردن و نمایۀ تودۀ بدنی در آزمودنی‌های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.
نتیجه‌گیری: آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان بر خودکنترلی، سبک‌های خوردن و نمایۀ تودۀ بدنی اثرگذار است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که این مداخله در درمان اضافه‌وزن و چاقی به‌کار گرفته شود.

واژه‌های کلیدی: مهارت‌های تنظیم هیجان، خودکنترلی، سبک‌های خوردن، نمایۀ تودۀ بدنی، اضافه‌وزن
متن کامل [PDF 1043 kb]   (807 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی سلامتXML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها