:: دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1392 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 19-30 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی
مهدی میرزایی علویجه، مصطفی نصیرزاده، احمد علی اسلامی*، غلام رضا شریفی راد، اکبر حسن زاده
چکیده:   (11041 مشاهده)
مقدمه: سوء مصرف مواد به عنوان یک پدیده اجتماعی و از مشکلات سلامتی عصر حاضر می باشد. افزایش روز افزون وابستگی به مواد را م یتوان در روابط فرد با خانواده جستجو کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی مبتنی بر الگوی عملکرد خانواده مک مستر انجام شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی می باشد که در دو گروه از جوانان مذکر شهر اصفهان شامل 183 نفر وابسته به مواد مخدر صنعتی و 207 نفر غیر وابسته به مواد مخدر صنعتی انجام گرفت. ابزار گردآوری داد هها پرسشنامه جمعیت شناختی و زمینه ای با چهارده سوال و پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد خانواده ) FAD ( با 60 گویه در هفت حیطه بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS-18 و آزمون های آماری نظیر آنالیز واریانس یک طرفه و تی تست مستقل در سطح معنی داری 05 / 0 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: عملکرد خانواده گروه وابسته به مواد مخدر در همه حیط هها شامل عملکرد کلی، ارتباطات، آمیختگی عاطفی، ایفای نقش، حل مسئله، همراهی عاطفی و کنترل رفتار، به شکل معنی داری نامناسب تراز گروه دیگر بود. در گروه وابسته، موارد ارکان متزلزل زندگی، سطح تحصیلات پایین نمونه های تحقیق و والدین، سطح زندگی پایین، وجود پدر و برادر معتاد و شیوع مصرف مواد مخدر در دوستان به شکل معنی داری بیشتر از گروه غیر وابسته بود. بیشترین ماده مخدر صنعتی مصرفی در گروه وابسته، شیشه بود. نتیجه گیری: عملکرد خانواده در دو گروه متفاوت بود. بنابراین می توان گفت عملکرد خانواده در گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی نقش دارد.
واژه‌های کلیدی: اعتیاد، جوان، مواد مخدر صنعتی، الگوی عملکرد خانواده مک مستر.
متن کامل [PDF 4981 kb]   (6218 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۴ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها