:: دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1392 ) ::
جلد 1 شماره 4 صفحات 28-15 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شیوه زندگی بر اساس الگوی ارتقا سلامت پندر بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
مریم حسین نژاد*، مژگان کلانتر زاده
چکیده:   (16889 مشاهده)
زمینه و هدف:در صورتی که رفتارهای ناسالم در مراحل اولیه شناسایی و تغییر داده شوند، از بسیاری از عوامل تهدید کننده سلامتی جلوگیری می شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس الگوی ارتقا سلامت پندر در سال 91 صورت گرفت. روش: در این مطالعه توصیفی - مقطعی 520 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ( شامل ویژگی های فردی و شیوه زندگی ارتقا سلامت ) جمع آوری شد. پرسشنامه استاندارد شیوه زندگی شامل 2 قسمت اصلی و شش زیر مقیاس است. قسمت رفتارهای ارتقا سلامت شامل: احساس مسئولیت در قبال سلامت فردی، فعالیت بدنی، عادات غذایی و قسمت سلامت روانی- اجتماعی شامل: رشد معنوی، ارتباطات بین فردی، مدیریت استرس است. این پرسشنامه به طور وسیعی در تحقیقات ارتقا سلامت استفاده شده و گزارش شده که اعتبار و روایی کافی را دارد. در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ90 /0 جهت پایایی پرسشنامه به دست آمد. یافته ها: میانگین نمره شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامتی در دانشجویان مطالعه حاضر3/20± 84/139 به دست آمد. بیشترین میانگین نمره 24/5 ±71/27مربوط به زیر مقیاس رشد معنوی و کمترین میانگین نمره 43/5± 19/18مربوط به زیر مقیاس فعالیت جسمی بود. نمره رفتاهای ارتقا دهنده سلامت و سلامت روانی اجتماعی در دانشجویانی که سابقه مصرف و یا مصرف سیگاریا مواد مخدر داشتند به طور معنی داری کمتربود (p<0/05). نتیجه گیری: با توجه به نتایج اجرای برنامه های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با تأکید بر مولفه های شیوه زندگی ارتقا سلامت ضروری به نظر می رسد.
واژه‌های کلیدی: شیوه زندگی ارتقادهنده سلامت، دانشجویان
متن کامل [PDF 711 kb]   (4192 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1392/10/19 | پذیرش: 1393/1/27


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها