فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران- اخبار نشریه
اطلاعیه مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه نویسندگان محترم:
طی مصوبه شورای سردبیری و هیات مدیره انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، از اولین شماره سال ۱۳۹۳ کلیه مقالاتی که پس از طی مراحل داوری علمی پذیرش می شوند باید جهت چاپ ، قسمتی ازهزینه های مربوطه را بپردازند.
این مبلغ در حال حاضر دو میلیون ریال می باشد. همچنین برای چاپ سریع، هزینه  چهار میلیون  و پانصد ریال دریافت خواهد شد.
در ضمن برای اعضای انجمن ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران:
http://journal.ihepsa.ir/find.php?item=1.43.16.fa
برگشت به اصل مطلب