[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 4 - ( 10-1400 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 371-360 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در خانواده های دارای کودک زیر 10 سال، کاربردی از الگوی پرسید
حسین جاجرمی ، مهدی قلیان اول ، اسماء پورطاهری ، حبیب الله اسماعیلی ، حمید حسینی ، رضوان رجب زاده ، هادی طهرانی*
چکیده:   (1840 مشاهده)
زمینه و هدف: بیماری لیشمانیوزجلدی یکی از بیماریهای اندمیک درایران است و هر ساله شمار زیادی ازکودکان زیر10 سال به آن مبتلا می شوند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتار پیشگیری کننده ازلیشمانیوز بر اساس الگوی پرسید درخانواده های دارای کودک زیر10 سال انجام شد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه  توصیفی مقطعی است که برروی 240 نفر از خانواده های دارای کودک زیر 10 سال در بخش سنخواست استان خراسان شمالی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته  شامل سوالات دموگرافیک و سازه های الگوی پرسید(آگاهی، نگرش، عوامل تقویت کننده و عوامل قادر کننده) بود. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انجام شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار spss16 با استفاده  از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل، ضریب همبستگی، رگرسیون خطی چندگانه  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: بیشترین میانگین نمره را عامل تقویت کننده (22/80± 24/3) وکمترین میانگین نمره را بخش عملکرد (15/66±48/46) بدست آورد.نتایج مدل رگرسیونی نشان داد آگاهی(0/28)، نگرش(0/16) و عوامل قادرکننده(0/14) به ترتیب بیشترین قدرت پیشگویی عملکرد مادران را درپیشگیری از بیماری داشت.به طور کلی سازه های الگوی پرسید 21 % واریانس رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری لیشمانیوز را پیش بینی کردند.

نتیجه گیری:  الگوی پرسید، چارچوب تئوریک مناسبی برای پیشگیری از لیشمانیوز است. طراحی و اجرای برنامه آموزشی مبتنی برالگوی پرسیددرجمعیت در معرض خطرگام موثری درکنترل لیشمانیوز خواهد بود. با توجه به اینکه شیوع بیماری  لیشمانیوز درمناطق روستایی بیشتر  است برای اجرای برنامه آموزشی در نظر گرفتن شرایط مردم در روستا ضروری است.
 
شماره‌ی مقاله: 3
واژه‌های کلیدی: لیشمانیوز جلدی، الگوی پرسید، پیشگیری، رفتارهای پیشگیری کننده
متن کامل [PDF 673 kb]   (868 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1400/5/19 | پذیرش: 1400/7/30
فهرست منابع
1. Ghodsi M, Maheri M, Joveini H, Rakhshani MH, Mehri A. Designing and evaluating educational intervention to improve preventive behavior against Cutaneous Leishmaniasis in endemic areas in Iran. Osong public health and research perspectives. 2019;10(4):253. [DOI:10.24171/j.phrp.2019.10.4.09] [PMID] [PMCID]
2. Sabzevari S, Teshnizi SH, Shokri A, Bahrami F, Kouhestani F. Cutaneous leishmaniasis in Iran: A systematic review and meta-analysis. Microbial pathogenesis. 2021:104721. [DOI:10.1016/j.micpath.2020.104721] [PMID]
3. Sabzevari S, Mohebali M, Hashemi A. Cutaneous and visceral leishmaniasis: parasites, vectors and reservoir hosts in endemic foci of North Khorasan, Northeastern Iran-a Narrative Review. Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases. 2020;8(2):40-4. [DOI:10.29252/JoMMID.8.2.40]
4. Postigo JAR. Leishmaniasis in the world health organization eastern mediterranean region. International journal of antimicrobial agents. 2010;36:S62-S5. [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2010.06.023] [PMID]
5. World Health Organization LFS, WHO, 2019. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis. 20 May 2021.
6. Piroozi B, Moradi G, Alinia C, Mohamadi P, Gouya MM, Nabavi M, et al. Incidence, burden, and trend of cutaneous leishmaniasis over four decades in Iran. Iranian Journal of Public Health. 2019;48(Supple 1):28-35..
7. Bi K, Chen Y, Zhao S, Kuang Y, John Wu C-H. Current visceral leishmaniasis research: a research review to inspire future study. BioMed research international. 2018;2018 [DOI:10.1155/2018/9872095] [PMID] [PMCID]
8. Rajabzadeh R, Arzamani K, Shoraka HR, Riyhani H. Epidemiological survey and geographical distribution of cutaneous Leishmaniasis in North Khorasan province, 2006-2013. International Journal of Epidemiologic Research. 2015;2(4):197-203.
9. Agrawal S, Khandelwal K, Bumb RA, Oghumu S, Salotra P, Satoskar AR. Pediatric cutaneous leishmaniasis in an endemic region in India. The American journal of tropical medicine and hygiene. 2014;91(5):901-4. [DOI:10.4269/ajtmh.13-0737] [PMID] [PMCID]
10. Gupta M. Cutaneous leishmaniasis in children: A case series. Indian Journal of Paediatric Dermatology. 2018;19(1):37. [DOI:10.4103/ijpd.IJPD_148_16]
11. Turan E, Kandemir H, Yeşilova Y, Ekinci S, Tanrıkulu O, Kandemir SB, et al. Assessment of psychiatric morbidity and quality of life in children and adolescents with cutaneous leishmaniasis and their parents. Advances in Dermatology and Allergology/Postȩpy Dermatologii i Alergologii. 2015;32(5):344. [DOI:10.5114/pdia.2015.54744] [PMID] [PMCID]
12. shiani m, Jalili z, shojaeizadeh d. The Effect of Education Based on the Precede-Proceed Model on the Mental Health of Middle -aged Women referred to Municipal Health Houses of Tehran. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(4):309-23.. [DOI:10.29252/ijhehp.8.4.309]
13. Alizadeh-Siuki H, Tehrani H, Gholian-Aval M, Ebrahimipour H, Vahedian-Shahroodi M. Behavioral determinants of brucellosis incidence among stockbreeders and their family members in rural area based on PRECEDE model. Journal of Education and Health Promotion. 2020;9. [DOI:10.4103/jehp.jehp_635_19] [PMID] [PMCID]
14. Radmerikhi S, Tabatabaei SVA, Jahani Y, Mohseni M. Predicting effective factors on eating behaviors in the prevention of cardiovascular disease based on the PRECEDE model. Electronic physician. 2017;9(12):5894. [DOI:10.19082/5894] [PMID] [PMCID]
15. Emdadi S, Hazavehie SMM, Soltanian A, Bashirian S, Moghadam RH. Predictive factors of regular physical activity among middle-aged women in west of Iran, Hamadan: application of PRECEDE model. Journal of research in health sciences. 2015;15(4):244-9.
16. Piroozi B, Moradi G, Alinia C, Mohamadi P, Gouya MM, Nabavi M, et al. Incidence, burden, and trend of cutaneous leishmaniasis over four decades in Iran. Iranian Journal of Public Health. 2019;48(Supple 1):28-35.
17. Norouzinezhad F, Ghaffari F, Norouzinejad A, Kaveh F, Gouya MM. Cutaneous leishmaniasis in Iran: results from an epidemiological study in urban and rural provinces. Asian Pacific journal of tropical biomedicine. 2016;6(7):614-9. [DOI:10.1016/j.apjtb.2016.05.005]
18. Ejov M, Dagne D. Strategic framework for leishmaniasis control in the WHO European Region 2014-2020. 2014.
19. Glanz K, Bishop DB. The role of behavioral science theory in development and implementation of public health interventions. Annual review of public health. 2010;31:399-418. [DOI:10.1146/annurev.publhealth.012809.103604] [PMID]
20. Jahangiry L, Khazaee-Pool M, Mahdavi B, Ponnet K, Sarbakhsh P. Preventive factors related to brucellosis among rural population using the PRECEDE model: an application of path analysis. Tropical animal health and production. 2019;51(2):419-28. [DOI:10.1007/s11250-018-1708-2] [PMID]
21. Heshmati H, Behnampour N, Homaei E, Khajavi S. Predictors of fruit and vegetable consumption among female high school students based on PRECEDE model. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2014;1(4):5-14.
22. Aliakbari F MF, Rabiei L. Predictors of Self care in patiant understanding hemodialysis: an application of the PREDEDE model. journal of clinical nursing and midwifery. 2020;9(2):634-41.
23. Sarkari B, Qasem A, Shafaf MR. Knowledge, attitude, and practices related to cutaneous leishmaniasis in an endemic focus of cutaneous leishmaniasis, Southern Iran. Asian Pacific journal of tropical biomedicine. 2014;4(7):566-9. [DOI:10.12980/APJTB.4.2014C744] [PMID] [PMCID]
24. Vahabi A, Rassi Y, Oshaghi MA, Vahabi B, Rafizadeh S, Sayyad S. First survey on knowledge, Attitude and practice about cutaneous leishmaniasis among dwellers of Musian district, Dehloran County, Southwestern of Iran, 2011. Life Sci J. 2013;10(12):864-8.
25. Akram A, Khan HAA, Qadir A, Sabir AM. A cross-sectional survey of knowledge, attitude and practices related to cutaneous leishmaniasis and sand flies in Punjab, Pakistan. PloS one. 2015;10(6):e0130929. [DOI:10.1371/journal.pone.0130929] [PMID] [PMCID]
26. Tamiru HF, Mashalla YJ, Mohammed R, Tshweneagae GT. Cutaneous leishmaniasis a neglected tropical disease: community knowledge, attitude and practices in an endemic area, Northwest Ethiopia. BMC infectious diseases. 2019;19(1):1-10. [DOI:10.1186/s12879-019-4506-1] [PMID] [PMCID]
27. Hosseini SH AM, Shirabadi R , Arzamani K, Rajabzadeh R. The knowledge, attitude and practice of "Health-Go betweenes" Esfarayen country about cutaneousleishmaniasis disease in 2013. Journal of North Khorasan University of Medical sciences. 2015;7(4):735-43. [DOI:10.29252/jnkums.7.4.735]
28. Saberi S, Zamani A, Motamedi N, Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Rahimi E, et al. The knowledge, attitude, and prevention practices of students regarding cutaneous leishmaniasis in the hyperendemic region of the Shahid Babaie Airbase. Vector-Borne and Zoonotic Diseases. 2012;12(4):306-9. [DOI:10.1089/vbz.2010.0259] [PMID]
29. Nasiri Z ME, Rasaa S F , Jahanaifard E,, NabganSh EZ. A cross-sectional study of the knowledge, attitude and practice of female students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences about cutaneous Leishmaniasis. Journal of Preventive Medicine. 2020;7(2):53-62. [DOI:10.29252/jpm.7.2.62]
30. Hajari A SM, Afrooghi S, Fadaei Nobari R, Abaspoor Najafabadi R. Using the Precede-Proceed Model in Needs Assessment for the Prevention of Brucellosis in Rural Areas of Isfahan, Iran. Armaghane-danesh. 2016;21(4):395-409.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.MUMS. REC. 1396. 221XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jajarmi H, Gholian-Aval M, pourtaheri A, Esmaily H, Hosseini H, Rajabzadeh R et al . Predicting the Preventive Behaviors of Cutaneous Leishmaniasis in families with Children Under 10 Years, Applied the Precede Model. Iran J Health Educ Health Promot 2022; 9 (4) :360-371
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1814-fa.html

جاجرمی حسین، قلیان اول مهدی، پورطاهری اسماء، اسماعیلی حبیب الله، حسینی حمید، رجب زاده رضوان و همکاران.. پیش بینی رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در خانواده های دارای کودک زیر 10 سال، کاربردی از الگوی پرسید. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 1400; 9 (4) :371-360

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1814-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 4 - ( 10-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4549