[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1401 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 79-70 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و عوامل موثر بر آن در کارکنان شرکت دخانیات
فرحناز خواجه نصیری ، الهام حکم آبادی ، محبوبه لطفی ، سهیلا دبیران ، شهلا خسروی* ، نسیبه شریفی
چکیده:   (735 مشاهده)
زمینه و هدف: شیوه زندگی ارتقا دهنده سلامت یک عامل ضروری برای کاهش مشکلات بهداشتی مرتبط و افزایش کیفیت زندگی است. این مطالعه با هدف تعیین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و عوامل پیش بینی کننده مرتبط، در کارکنان شرکت دخانیات انجام شد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعی(توصیفی تحلیلی) بر روی 283 کارمند یک شرکت دخانیات در شهر تهران انجام شد. تمامی کارکنان شرکت دخانیات شانس ورود به مطالعه را داشتند و پس از لحاظ نمودن معیارهای ورود و خروج، شرکت کنندگان واجد شرایط وارد مطالعه شدند و افرادی که رضایت نامه کتبی را امضا کردند مورد پژوهش قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه ویژگی های اجتماعی-جمعیت شناختی و پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت جمع آوری شدند و توسط نرم افزار SPSS نسخه 19( IBM SPSS Statistics 19.0 ) تجزیه و تحلیل شدند. 0/05> P، معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کل سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، 21/17±131/53 بود. پایین ترین و بالاترین میانگین امتیاز به ترتیب مربوط به خرده مقیاس های فعالیت بدنی 5/46±18/50 و رشد معنوی 5/03±25/61 بود. نتایج آنالیز به روش مدل خطی عمومی تعدیل شده  نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، سیگار کشیدن و سابقه کار، پیش بینی کننده های سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت هستند. بطوریکه رفتارهای ارتقادهنده سلامت در افراد سیگاری به نسبت غیرسیگاری 6 برابر کمتر((فاصله اطمینان: 0/42تا 13/15-)6/79-:OR) ، به ازای افزایش یک سال در سابقه کار 7/7 درصد رفتارهای ارتقادهنده سلامت بیشتر ((فاصله اطمینان: 1/46 تا 0/90)0/77:OR) و در افراد بی سواد به نسبت افراد دانشگاهی بسیار پایین بود((فاصله اطمینان: 1/53 تا 117/70-)59/61-:OR:).

نتیجه گیری: با توجه به تأثیرات برخی از عوامل فردی مانند سطح تحصیلات، سابقه کار و استعمال سیگار بر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، می توان چنین نتیجه گرفت که برنامه های آموزشی برای افزایش آگاهی از سبک زندگی و تأثیرات آن بر سلامت جسمی و روانی افراد و همچنین اجرای برنامه- های آموزش سلامت با تمرکز بر افزایش فعالیت های بدنی در بین کارکنان ضروری است.
 
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، دخانیات، سبک زندگی سالم
متن کامل [PDF 683 kb]   (371 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1400/5/16 | پذیرش: 1400/9/21
فهرست منابع
1. Chamroonsawasdi K, Phoolphoklang S, Nanthamongkolchai S, Munsawaengsub C. Factors influencing health promoting behaviors among the elderly under the universal coverage program, Buriram Province, Thailand. Asia journal of public health. 2010;1(1):15-9.
2. Wittayapun Y, Tanasirirug V, Butsripoom B, Ekpanyaskul C. Factors affecting health-promoting behaviors in nursing students of the faculty of nursing, Srinakharinwirot University, Thailand. Thai Journal of Public Health. 2010;40(2):215-25.
3. Baghersad Z, Shirazi M, Rasouli Z. Comparative study of health promoting behaviors among nursing, midwifery and operating room students in Nursing and Midwifery School of Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management. 2016;5(2):31-41.
4. Abedini S, Nooradin S, Mohseni S, Daryafti H, karimi F, Ezati-rad R. Health Literacy and Health-Promoting Behaviors in Southern Iran. Journal of Health Literacy. 2021;6(2):53-60.
5. Kalroozi F, Pishgooie S, Taheriyan A, Khayat S, Faraz R. Health-promoting behaviours and related factors among nurses in selected military hospitals. Journal ofschool of nursing of Medical University for the Islamic Republic of Iran's Army. 2015;3(1):73--80. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.1.2.73]
6. Sepah Mansour M, Bagheri F. Predicting Health promoting lifestyle from health locus of control and attachment style. Quarterly Journal of Health Psychology. 2017;6(22):131-44.
7. Roport of Mortality in Iran. J Tehran Uni of Med Sci [serial on the internet]. Available from: www. publicrelations.tums.ac.ir/files/neda/122_38., 2014.
8. Rastegar M, Zendehtalab H, Yavari M, Mazlom S. Health-promoting lifestyle and its related factors among health volunteers Mashhad in 2015. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2015;3(3):55-48.
9. Shih-Pi L, Chieh-Yu L, Chiu-Yueh Y. Relationship between lifestyles that promote health and quality of life in patients with chronic schizophrenia: A cross-sectional study. Journal of Nursing Research. 2018;26(3):207-15. [DOI:10.1097/jnr.0000000000000235] [PMID]
10. Tol A, Tavassoli E, Shariferad GR, Shojaeezadeh D. Health-promoting lifestyle and quality of life among undergraduate students at school of health, Isfahan university of medical sciences. Journal of education and health promotion. 2013;2(11). [DOI:10.4103/2277-9531.108006] [PMID] [PMCID]
11. Babaei S, Shakibazadeh E, Shojaeizadeh D, Yaseri M, Mohamadzadeh A. Effectiveness the Theory-Based Intervention Based on Health Belief Model on Health Promotion Lifestyle in Individuals Susceptible to Cardiovascular Diseases. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(3):224-39. [DOI:10.29252/ijhehp.8.3.224]
12. Sousa P, Gaspar P, Fonseca H, Hendricks C, Murdaugh C. Health promoting behaviors in adolescence: validation of the Portuguese version of the Adolescent Lifestyle Profile☆. Jornal de pediatria. 2015;91:358-65. [DOI:10.1016/j.jped.2014.09.005] [PMID]
13. Tavakoly Sany SB, Aman N, Jangi F, Lael-Monfared E, Tehrani H, Jafari A. Quality of life and life satisfaction among university students: Exploring, subjective norms, general health, optimism, and attitude as potential mediators. Journal of American College Health. 2021:1-8. [DOI:10.1080/07448481.2021.1920597] [PMID]
14. Mo PK, Winnie WM. The influence of health promoting practices on the quality of life of community adults in Hong Kong. Social indicators research. 2010;95(3):503-17. [DOI:10.1007/s11205-009-9523-9]
15. Al‐Kandari F, Vidal VL. Correlation of the health‐promoting lifestyle, enrollment level, and academic performance of College of Nursing students in Kuwait. Nursing & health sciences. 2007;9(2):112-9. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2007.00311.x] [PMID]
16. Shirmohammadi Fard S, Sanagoo A, Behnampour N, Roshandel G, Jouybari L. Health promotion lifestyle in elderly in Gorgan, Northern Iran (2019). Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2020;22(3):121-8.
17. Ammouri AA. Demographic differences in health promoting lifestyle of adult Jordanians. Jordan Medical Journal. 2008;42(4):2-9.
18. Jafari A, Rajabi A, Gholian-Aval M, Peyman N, Mahdizadeh M, Tehrani H. National, regional, and global prevalence of cigarette smoking among women/females in the general population: a systematic review and meta-analysis. Environmental health and preventive medicine. 2021;26(1):1-13. [DOI:10.1186/s12199-020-00924-y] [PMID] [PMCID]
19. Mirghafourvand M, Baheiraei A, Nedjat S, Mohammadi E, Charandabi SM-A, Majdzadeh R. A population-based study of health-promoting behaviors and their predictors in Iranian women of reproductive age. Health promotion international. 2015;30(3):586-94. [DOI:10.1093/heapro/dat086] [PMID]
20. Ehsani-Chimeh E, Sajadi HS, Behzadifar M, Aghaei M, Badrizadeh A, Behzadifar M, et al. Current and former smokers among adolescents aged 12-17 years in Iran: a systematic review and meta-analysis. BMC public health. 2020;20(1):1-15. [DOI:10.1186/s12889-020-8255-2] [PMID] [PMCID]
21. Jafari A, Rajabi A, Gholian-Aval M, Peyman N, Mahdizadeh M, Tehrani H. National, regional, and global prevalence of cigarette smoking among women/females in the general population: a systematic review and meta-analysis. Environmental health and preventive medicine. 2021;26(1):1-13. [DOI:10.1186/s12199-020-00924-y] [PMID] [PMCID]
22. Mohamadi Zaidi E, Pakpoor A, Mohamadi Zaidi B. Validity and reliability of Health promotion lifestyle questionnaire. J Prev Med. 2013;4(1):103-13.
23. Fathnezhad-Kazemi A, Aslani A, Hajian S. Association between Perceived Social Support and Health-Promoting lifestyle in Pregnant Women: A Cross-Sectional Study. Journal of Caring Sciences. 2021;10(2):96-102. [DOI:10.34172/jcs.2021.018] [PMID] [PMCID]
24. Zhang S-c, Wei C-n, Fukumoto K, Harada K, Ueda K, Minamoto K, et al. A comparative study of health-promoting lifestyles in agricultural and non-agricultural workers in Japan. Environmental health and preventive medicine. 2011;16(2):80-9. [DOI:10.1007/s12199-010-0167-9] [PMID] [PMCID]
25. Quintiliani L, Allen J, Marino M, Kelly-Weeder S, Li Y. Multiple health behavior clusters among female college students. Patient education and counseling. 2010;79(1):134-7. [DOI:10.1016/j.pec.2009.08.007] [PMID] [PMCID]
26. Hosseini M YF, Hosseinzade S,, Alavimajd H SP, Tawousi, M. Psychometrics of the Health-Promoting Lifestyle Profile II in the clients of health care center. J Payesh. 2012;11(6):849-56.
27. Mahmoodi H, Hasanpoor E, Zareipour M, Housaenpour H, Sharifi-Saqqezi P, Babazadeh T. Compare the health promoting behaviors among nurses, health and administrative staff. Iran Journal of Nursing. 2016;29(99):56-65. [DOI:10.29252/ijn.29.99.100.56]
28. Mahbobi M, Etemadi M, Khorasani E, Ghiasi M. The relationship between spiritual health and social anxiety in chemical veterans. J Mil Med. 2012;14(3):186-91.
29. Kordi H HS. Survey of lifestyle in practitioner and non-practitioner women. J Women Society. 2012;4(3):21-41.
30. F. T. Social Status and Cultural Consumption: The Case of Reading in Chile. Poetics 2007;35(3):70-92. [DOI:10.1016/j.poetic.2007.03.004]
31. Moradi A, Shojaizade D. A Survey on Healthy Lifestyle of Health Care Workers in Andimeshk. Tolooebehdasht. 2016;14(5):38-49.
32. Lim YM, Sung MH, Joo KS. Factors affecting health-promoting behaviors of community-dwelling Korean older women. Journal of gerontological nursing. 2010;36(10):42-50. [DOI:10.3928/00989134-20100504-05] [PMID]
33. Lin Y-H, Tsai E-M, Chan T-F, Chou F-H, Lin Y-L. Health promoting lifestyles and related factors in pregnant women. Chang Gung Med J. 2009;32(6):650-61.
34. AlKandari F VV, Thomas D. Health promoting lifestyle and body mass index among College of Nursing students in Kuwait: A correlational study. Nurs Health sci 2008;10(1):43-50. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2007.00370.x] [PMID]
35. Yarahmadi A RF. Health-Promoting Lifestyle of women in pragnancingage. J Women Develop and policy 2014;11(4):543-58.
36. Zareipour MA EH, Azam, K ME. Study of Mental health and its relationship with Family Welfare in Preuniversity Students in Salmas City in 2010. j Res Develop. 2012;9(1):84-93.
37. Emami S, Bagheri Nesami M, Nabinezhad Male F, Alitabar Malekshah R. Health Promotion Beahaviors and Its Related Factors in Students of Mazandaran University of Medical Sciences 201. Tabari Biomedical Student Research Journal. 2016;1(3):25-32.
38. Nakashita Y NM, Kitamura A, Kiyama M, Yamano M, Ishikawa Y, et al. Relationship of cigarette smoking status with other unhealthy lifestyle habits in Japanese employees. Japanese Journal of Health Education and Promotion. 2011;19(3):204-16.
39. Goetzel RZ, Ozminkowski RJ. The health and cost benefits of work site health-promotion programs. Annu Rev Public Health. 2008;29:303-23. [DOI:10.1146/annurev.publhealth.29.020907.090930] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: TUMS.REC.1394.2204.XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khajehnasiri F, Hokmabadi E, Lotfi M, Dabiran S, Khosravi S, Sharifi N. Study of health-promoting lifestyle and its effective factors in the employees of Tobacco Company. Iran J Health Educ Health Promot. 2022; 10 (1) :70-79
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1810-fa.html

خواجه نصیری فرحناز، حکم آبادی الهام، لطفی محبوبه، دبیران سهیلا، خسروی شهلا، شریفی نسیبه. بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و عوامل موثر بر آن در کارکنان شرکت دخانیات. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1401; 10 (1) :79-70

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1810-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4419