:: دوره 11، شماره 1 - ( 1-1402 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 104-94 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مداخلات آموزشی ارائه شده در مدارس ارتقاء دهنده سلامت ایران: یک مرور نظام مند
حمیده آهنگری ، نوشین پیمان* ، اسماء پورطاهری
چکیده:   (1000 مشاهده)
زمینه و هدف: کودکان سالم به نتایج آموزشی بهتری دست می یابند که با بهبود سلامت در مراحل بعدی زندگی همراه است. چارچوب مدارس ارتقاء دهنده سلامت سازمان جهانی بهداشت، رویکردی جامع برای ارتقای سلامت و پیشرفت تحصیلی در مدرسه است. هدف این مطالعه تعیین تاثیرآموزش های ارائه شده در مدارس ارتقاء دهنده سلامت بر روی جنبه های مختلف سلامتی دانش آموزان بود.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مرور نظام مند بود.  4 پایگاه اطلاعاتی بین المللی Scopus،Web of Science ، ،PubMed  و پایگاه های داخلی Magiran   و    SID و همچنین موتور جستجو google scholar  با استفاده از کلید واژه های مختلف مرتبط با مدارس مروج سلامت جستجو انجام شد. خطر سوگیری با مشارکت دو نویسنده به صورت کاملا مستقل که کیفیت مطالعه و واجد شرایط بودن مقالات گنجانده شده را ارزیابی می کردند، کاهش یافت.

نتایج: پس از انجام جستجو در پایگاه های داده،  در مجموع تعداد 1213مقاله به دست آمد. سن دانش آموزان از5تا 18 سال متغیر بود ، همه مطالعات سن و جنس شرکت کنندگان را گزارش کردند. هیچ مطالعه ای  پیگیری طولانی مدت (بیش از 24 ماه) نداشت. در بین مطالعات انجام شده 6 مطالعه نتایج مثبت و معنی داری از مداخلات آموزشی ارائه شده در مدارس ارتقاء دهنده سلامت دریافت کردند و لی 2 مطالعه از مداخله آموزشی نتایج مورد انتظار خود را دریافت نکردند.

نتیجه گیری: طبق نتایج  این مرور نظام مند مطالعات حوزه مدارس ارتقاء دهنده سلامت از کمیت و کیفیت لازم برخوردار نیستند. با توجه به اهمیت موضوع مدارس ارتقاء دهنده سلامت، انجام مطالعات با کیفیت تر و اقدامات حمایتی بیشتر از سوی سازمان های مرتبط در این حوزه ضروری است.

 
شماره‌ی مقاله: 8
واژه‌های کلیدی: دانش آموزان، مدارس ارتقاءدهنده سلامت، ایران
متن کامل [PDF 918 kb]   (614 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1401/4/24 | پذیرش: 1401/9/6
فهرست منابع
1. Langford R, Bonell C, Jones H, Pouliou T, Murphy S, Waters E, et al. The World Health Organization's Health Promoting Schools framework: a Cochrane systematic review and meta-analysis. BMC public health. 2015;15:130. [DOI:10.1186/s12889-015-1360-y] [PMID] [PMCID]
2. McHugh C, Hurst A, Bethel A, Lloyd J, Logan S, Wyatt K. The impact of the World Health Organization Health Promoting Schools framework approach on diet and physical activity behaviours of adolescents in secondary schools: a systematic review. Public Health. 2020;182:114-24. [DOI:10.1016/j.puhe.2020.02.006] [PMID]
3. Khodayari-Zarnaq R, Sadegh Tabrizi J, Jalilian H, Khezmeh H, Jafari H, Sajadi MK. Assessment of Schools Health Activities and Programs in the Field of Healthy Diet and Nutrition in Tabriz City in 2017. Management Strategies in Health System. 2017;2(3):181-92.
4. Fathi B, Allahverdipour H, Shaghaghi A, Kousha A, Jannati A. Challenges in developing health promoting schools' project: application of global traits in local realm. Health Promot Perspect. 2014;4(1):9-17.
5. M IMMCM-RS-DM-AT-AG-T. Health promoting schools in the Islamic Republic of Iran. K N, editor1390.
6. Nikbakht H-A, Nasrollapour Shirvani SD, Kh A. Effect of Health Promoting School Program in Schools of the City of Babol :2013. 2015;6:547-56.
7. Babazadeh T, Fathi B, Shaghaghi A, Allahverdipour H. Lessons learnt from pilot field test of a comprehensive advocacy program to support health promoting schools' project in Iran. Health Promot Perspect. 2016;7(1):14-21. [DOI:10.15171/hpp.2017.04] [PMID] [PMCID]
8. Shirzad M, Taghdisi MH, Dehdari T, Abolghasemi J. Oral health education program among pre-school children: an application of health-promoting schools approach. Health promotion perspectives. 2016;6(3):164. [DOI:10.15171/hpp.2016.26] [PMID] [PMCID]
9. Zareipour M, Sadaghianifar A, Valizadeh R, Alinejad M, Noorani S, Ghelichi Ghojogh M. The effect of health promoting schools programs in improving the health status of schools in Urmia, North West of Iran. 2017;5(43):19-27.
10. Bahadori Khosroshahi J, Habibi Kaleybar R, Farid A. The effectiveness of promoting health education program on academic stress, life skills and risky behaviors among students. Educational strategies. 2017;10(1):64-73.
11. Ahmadi N, Tale Pasand S, Mohammad Rezaei AS, Sarkshikzadeh P, Ghodsi A. The effectiveness of health promoter training program on primary prevention of addiction in high school students Cognitive analytical psychology.2015; 20 (21):1-15.
12. Kochaki G, Kochaki A, Charkazi A, Bayani A, Esmaeili A, Shahnazi H. Investigating the Effect of Implementing the School Based Health Promotion Program on Students' Mental Health. 2011;5(4):14-19
13. Moghadam BF, Daramadi PS. Evaluation of effect of training the health promoting school plan on changing attitude towards reduction of high-risk behaviors (smoking, alcohol consumption, drug abuse) and increase in mental health of students. 2016; 6 (S2): 295-303
14. Langford R, Bonell C, Jones H, Campbell R. Obesity prevention and the Health promoting Schools framework: essential components and barriers to success. The international journal of behavioral nutrition and physical activity. 2015;12(15):2-17 [DOI:10.1186/s12966-015-0167-7] [PMID] [PMCID]
15. Shirkarami J, Sharifi Darvazeh M, Khodadadi Q. Iranian society and new lifestyle challenges. Journal of New Achievements in Humanities Studies. 2018;1 (1): 17-61
16. Johan P. The rise and fall of diseases: reflections on the history of population health in Europe since ca. 1700. European Journal of Epidemiology. 2021; 36(12):1199-1205 [DOI:10.1007/s10654-021-00719-7] [PMID] [PMCID]
17. Firouzpour K. Achievements of International law in fulfillment of right to health in disabled children. Journal of Legal Research. 2021;20(46): 325-346

Ethics code: داردXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 1-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها