:: دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1395 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 81-74 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی رعایت احتیاط‌های استاندارد در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهر زاهدان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
غلامرضا مسعودی، فریبا خاشعی ورنامخواستی*، علیرضا انصاری مقدم، مدینه شهنوازی، محمد بزی
چکیده:   (6476 مشاهده)

زمینه و هدف: احتیاط‌های استاندارد، یک راهبرد مناسب برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های شغلی در پرستاران است. این مطالعه با هدف بررسی به‌کارگیری احتیاط‌های استاندارد در پرستاران شاغل برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های هپاتیتB و Cو ویروس نقص سیستم ایمنی بدن یاHIV انجام شد.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی) 218 نفر از پرستاران(174زن و 44مرد) در دو بیمارستان آموزشی زاهدان به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه استاندارد چندبخشی شامل ویژگی­های جمعیتشناختی وسازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بود؛ که به‌صورت خودگزارشدهی تکمیل می‌شد. داده­ها با استفاده از SPSS16 و با کمک آزمون‌های تی مستقل، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل واریانس مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت (05/p<).

یافته‌ها:میانگین سنی پرستاران موردبررسی 6/28±31/73بود. به‌­طور کلی، تنها 37/6% پرستاران آگاهی خوبی داشتند.عملکرد افراد، به ترتیب، 23/9%، 63/3 % و 13/8 % خوب، متوسط و ضعیف بودند. نمره حساسیت درک‌شده نیز 20/99 از 30 نمره، شدت درک‌شده22/96 از 30 و موانع درک‌شده نیز 27/75 از 35 و نمره موانع درک‌شده 22/37 از حداکثر نمره 45 بود.بر اساس آزمون رگرسیون خطی،موانع درک‌شده و خودکارآمدی23/5% انجام رفتارهای پیشگیری(رعایت احتیاط‌های استاندارد) از عفونت در پرستاران راپیش‌بینی می‌کرد.

نتیجه‌گیری: الگوی اعتقاد بهداشتی یک چهارچوب مناسبی برای طراحی واجرای مداخلات آموزشی برای ارتقای رفتارهای پیشگیری از بیماری‌های هپاتیت B و Cو HIV در بیمارستان‌ها است.

نوع مقاله:مطالعه پژوهشی.

واژه‌های کلیدی: مدل اعتقاد بهداشتی، احتیاط های استاندارد، پرستار، هپاتیت
متن کامل [PDF 880 kb]   |   متن کامل (HTML)   (4148 دریافت)    

دریافت: 1394/9/19 | پذیرش: 1394/11/3XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها