فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران- سخن سردبیر
سخن سردبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سخن سردبیر
فرصتی دوباره دست داد تا به بهانه  انتشار  مجدد نشریه با خوانندگان گرانمایه به گفتگو بپردازم. تداوم انتشار نشریه بدون مشارکت شما امکان پذیر  نخواهد بود. استقبال  شما با ارسال مقالات نغز و پرمایه باعث شکوفائی این نشریه در جمع اندیشمندان حوزه سلامت و به ویژه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت خواهد گردید.  انتظار داریم مثل همیشه با ارسال مقالاتی که حاصل فعالیت های پژوهشی شماست بر غنای علمی مجله بیافزائید. لازم می دانم از همکاران عزیزم که در راه اندازی و انتشار مجدد نشریه تلاش نمودند قدردانی نمایم.   
دکتر محمدحسین تقدیسی
اهداف فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با اهداف زیر منتشر می گردد 
- ارتقاء سطح دانش تخصصی و فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تشویق پژوهشگران در زمینه های مختلف آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
- انتشار مطالب و مقالات علمی دارای کیفیت مطلوب و پوشش نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی در این حیطه ها 
- کسب نمایه های علمی- پژوهشی معتبر 
- فراهم کردن زمینه های آشنایی و ارتقاء آگاهی محققین و پژوهشگران از آخرین پیشرفت های پژوهشی و علمی 
- منعکس نمودن نظرات و آراء نقادانه خوانندگان
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران:
http://journal.ihepsa.ir/find-1.40.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب