فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران- اخبار نشریه
اعطای رتبه علمی و پژوهشی به مجله انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت  از اعطای رتبه علمی و پژوهشی توسط کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به نشریه این انجمن خبر داد "دکتر محمد حسین تقدیسی" با اشاره به نامه شماره 100/1456 مورخ 19/09/1392 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت پیرامون مصوبه اخیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی، تصریح کرد: پیرو تلاشهای مجدانه همکاران، مراتب موافقت با ارتقاء رتبه علمی و پژوهشی مجله مذکور اعلام شد. در بخشی از نامه  آمده است: با توجه به نامه شماره 4/183 مورخ 5/6/1392 درخصوص اعطای رتبه علمی پژوهشی به مجله آن انجمن، مراتب در یکصد و یازدهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور روز شنبه مورخ 6/7/1392 بررسی و با اعطای رتبه علمی پژوهشی به مدت یک سال موافقت شد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران:
http://journal.ihepsa.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب