فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران- اخبار نشریه
اطلاعیه مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه نویسندگان محترم:
طی مصوبه شورای سردبیری و هیات مدیره انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، از اولین شماره سال ۱۳۹۳ کلیه مقالاتی که پس از طی مراحل داوری علمی پذیرش می شوند باید جهت چاپ ، قسمتی ازهزینه های مربوطه را بپردازند.
این مبلغ در حال حاضر دوازده میلیون ریال می باشد.  در ضمن برای اعضای انجمن ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران:
http://journal.ihepsa.ir/find.php?item=1.43.16.fa
برگشت به اصل مطلب