[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 45-56 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش برنامه های سلامت محور در توسعه فرهنگ سازمانی مدارس
مهناز تسلیمی* ، مقصود فراستخواه ، نرگس حسن مرادی
چکیده:   (696 مشاهده)
زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی مدرسه از سرمایه های موثر در پیشبرد اهداف و برنامه های مدرسه است و اجرای برنامه های سلامت محور نیز از مطالبات مهم خانواده در کنار تحصیل دانش آموزان است. هدف این تحقیق تبیین ابعادبرنامه های سلامت محور مدارس بود که در توسعه فرهنگ سازمانی مدرسه نقش آفرین هستند.

مواد و روش ها: در این تحقیق آمیخته با تمرکز بر مطالعات پدیدارشناسی برای رسیدن به شناخت عمیق موقعیت مورد مطالعه از دل اطلاعات زیست بوم مدرسه، بهره گرفته شد. اطلاعات از مصاحبه ساختار یافته با 30 نفر از مدیران و کارکنان مدارس در حیطه برنامه های سلامت و فرهنگ سازمانی، به همراه مشاهدات و استفاده از چک لیست ها ارزیابی بدست آمد. بر اساس روش کدگذاری نظام مند، مقوله های اصلی حاصل شد. پس از حصول کدهای انتخابی، پرسشنامه محقق ساخته تنظیم شد. روایی و پایایی آن از طریق آزمون-بازآزمون و کسب اعتبار آزمون کرونباخ آن 0/794 تایید شد. سپس در نمونه آماری1329 نفری از ذینفعان در 5 گروه(دانش آموزان- معلمان- کارکنان- والدین) پیمایش شد.

یافته ها: نتایج ضمن تایید مقوله ها توسط ذینفعان، نشان داد که برنامه های سلامت محور در توسعه فرهنگ سازمانی مدرسه از طریق تقویت فرهنگ مشارکتی، یادگیری سازمانی، توانمندسازی و تقویت فرهنگ شهروندی اثربخشی دارند.

نتیجه گیری: ماهیت برنامه های سلامت محور از جنس برنامه های فرهنگ سازی است یعنی بر پایه ای از دانش، باورها، نگرشها و رفتارها در هویت بخشی زندگی آتی دانش آموزان و جامعه عمل می کنند. این برنامه های تاثیرگذار در حیطه فرهنگ سازمانی مدرسه که در راستای سلامت مخاطبان خود است،  به عنوان ابزاری اثربخش برای موفقیت مدارس، باید مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان آموزشی قرار بگیرد.

 
واژه‌های کلیدی: فرهنگ سازمانی مدرسه، فرهنگ مدرسه، مدیریت سلامت، برنامه های سلامت محور، ارتقاء سلامت
متن کامل [PDF 510 kb]   (139 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1397/12/16 | پذیرش: 1398/7/10
فهرست منابع
1. Goodarzi, Akram et al. Pathology of school culture based on the framework of competitive values. Management styles on organization training. 1394;1: 9 - 41.
2. Zarei F, Ghahremani L, Khazaee-Pool M, Keshavarz Mohammadi N. Exploring The Strengths, Challenges and Improvement Strategy For Health-Promoting Schools From School Health Experts. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;5(3):240-50. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.240]
3. Rahimi B, Tavassoli E. Measuring Health Literacy of Elementary School Teachers in Shahrekord. Journal of Health Literacy. 2019;4(1):25-32. [DOI:10.22038/jhl.2019.38770.1039]
4. Peterson, ICD. &Deal, T.E. Shaping school culture field book. San Francisco: Jossey-Bass.2002.
5. Deal, T. E. Schools as cultural arenas: Symbols and symbolic activity. In S. B. Bacharach & B. Mundell (Eds.), Images of schools: Structures and roles in organizational behavior. Thousand Oaks, CA: Sage. 1995.
6. Gruenert, stive. Shaping a new school culture. Contemporary education. 2009;71(2):13-14.
7. Fullan, M. Eight forces for Leaders of Change, Journal of Staff Development. 2005;26(4):54-64.
8. Hargreaves, D. H. School culture, school effectiveness and school improvement. School Effectiveness and School Improvement. 1995;6: (1), 23-46. [DOI:10.1080/0924345950060102]
9. Higgins-D'Alessandro A, Barr JJ. Adolescent empathy and prosocial behavior in the multidimensional context of school culture. The Journal of Genetic Psychology. 2007;168(3):231-50. [DOI:10.3200/GNTP.168.3.231-250] [PMID]
10. Wagner, C. R. The school leader's tool for assessing and improving school culture. Principal Leadership. 2006; 7 (4), 41-44.
11. Firestone, W. A. & Louis, K. S. School as cultures. In J. Murphy, & K. S. Louis (Eds.), Handbook of Research on Educational Administrator: A Project to the American Educational Research Association. San Francisco: Jossey-Bass.1999;2: 297-322
12. Feldman MP, Desrochers P. Truth for its own sake: academic culture and technology transfer at Johns Hopkins University. Minerva. 2004;42(2):105-26. [DOI:10.1023/B:MINE.0000030019.99709.a0]
13. Taslimi, Mahnaz & el. Factors, Shaping Fields and Typology of Organizational Culture of School on Tehran City. Journal of Education and Practice.2018:9(8): 62-72.
14. Alami A, Zarei F, Tehrani H, Hosseini Z, Jafari A. Perceived challenges of the schools iron aid national plan from stakeholder perspectives. Tehran University Medical Journal. 2019;77(4):257-66.
15. Mostafaei D, Aryankhesal A, Dastoorpoor M, Rahimikhalifekandi Z, Estebsari F. Patient Safety Culture Assessment of Clinical and Paraclinical Staff Perspective in Selected University of Medical Sciences Hospitals in Tehran. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2018;6(3):293-301. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.6.3.293]
16. Sepidarkish M, Nedjat S, Haghjou L, Mounesan L, Shokri F, Almasi-Hashiani A, et al. Characteristics of a School-Based Program to Promote Physical Activity in Adolescents and Interventional FrameWork: A Qualitative Study. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;5(2):90-101. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.90]
17. Hosseini, Akram. The Effect of Establishment of the Health Promoting Schools System on Improving the Health Level of Mazandaran Students, International Conference on Science and Engineering, Emirates - Dubai, Vida Institute of Ideas.2015.
18. Ramezani H, Nikbakht H, Nasrollahpour Shirvani S, Ahoei K, Mohsenian H. Effect of health promoting school program in schools of the city of Babol: 2013. Journal of Health. 2016;6(5):547-56.
19. Pourali F, Abbaszadeh M, Chavoshbashi AA, Aghababaeian H, Ansari M, pashaei Asl Y. Implementation of the Health-promoting Schools Program in Primary and Middle Schools of Tabriz and the impact on Environmental Health Indicators. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research| Oct-Dec. 2014;4(S2)..
20. Aghili MMM, Jafari AJ, Zia-oddini H. The Assessment of Establishment and Maintenance of the Health Management System in Schools and Grading for Awarding Stars (HSE-ms). Journal of Isfahan Medical School. 2010;28(107).
21. Shabankhani B, Âbdollahi F. Evaluation of hygienic environmental indexes (educational spaces) in village schools of mazandaran province in 2003. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2003;13(41):98-102.
22. Zazuoli M, Abdi M, Ghahramani E, Ghorbanian M. Investigation of environmental indexes of district 1 primary school in Sari, Iran. Iranian Journal of Health and Environment. 2009;2(3):204-13.
23. Juhari, Zahra et al. Investigating the Health Environment of Health Services in Selected Elementary Schools in Tehran. Daneshvar Medical Journal.2000;8(29):33- 38.
24. Hoboubati, Mirzam Mahmoud. The study of the safety and environmental health of elementary schools in Yazd and how to improve it. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services.2000;8(4):89 - 93.
25. Coe DP, Pivarnik JM, Womack CJ, Reeves MJ, Malina RM. Effect of physical education and activity levels on academic achievement in children. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2006;38(8):1515-9. [DOI:10.1249/01.mss.0000227537.13175.1b] [PMID]
26. Ramezani A, Tohidi M, Abbaszadegan M. The effect of one bout of incremental exercise on salivary immunoglobulin A (IgA) of high school students. Archives of Exercise in Health and Disease. 2012;3(1-2):168-72. [DOI:10.5628/aehd.v3i1-2.116]
27. United Nations. Human development report. The real wealth of nations: pathways of humandevelopment. New York: United Nations Development Programme.2010.
28. Kwan SY, Petersen PE, Pine CM, Borutta A. Health-promoting schools: an opportunity for oral health promotion. Bulletin of the World Health organization. 2005;83:677-85.
29. Guilbert J. The world health report 2002-reducing risks, promoting healthy life. Education for health. 2003;16(2):230. [DOI:10.1080/1357628031000116808] [PMID]
30. Gray et al. Developing a health-promoting school. Health Education Authority. 1999;17-18
31. Haji Babaei, Hamid Reza. The features of the "school I love" are based on the document on the fundamental transformation in education and Breeding, Educational Innovations. 2012 ;42 :51-74
32. Tee NP. The Singapore school and the school excellence model. Educational Research for Policy and Practice. 2003;2(1):27-39. [DOI:10.1023/A:1024465302953]
33. Farasatkhah, Maghsoud& Taslimi, Mahnaz. Investigating the Privatization and Culture of Nonprofit Schools in Tehran, presented at the First International Conference on Educational Management of Iran-Tehran.2015.
34. Hedayati, Fereshte et al. Qualitative Validation of the Conceptual Model of a Healthy School with an Emphasis on Organizational Health. Journal of Research in New Approaches to Educational Management.2017;8(2).
35. Ramdass, Mala& Lewis, Theodore. Towards a model for research on the effects of school organizational health factors on primary school performance in Trinidad & Tobago. International Journal of Educational Development.2012; 32(3): 482-492. [DOI:10.1016/j.ijedudev.2011.07.002]
36. Ziaee V, Kelishadi R, Ardalan G, Gheiratmand R, Majdzadeh S, Monazzam M. Physical activity in Iranian students CASPIAN Study. Iranian journal of pediatrics. 2006;16(2):157-64.
37. Louise Baur, Stephen M. Twigg, Roger S. A Modern Epidemic: Expert Perspectives on Obesity and Diabetes.by Sydney university press.2012;147-158.
38. Ross C & Willigen M. Education and the subjective quality of life. Journal of Health andSocial Behavior.1997; 38(3): 275-97. [DOI:10.2307/2955371]
39. Schipper TM, de Vries S, Goei SL, van Veen K. Promoting a professional school culture through lesson study? An examination of school culture, school conditions, and teacher self-efficacy. Professional Development in Education. 2020;46(1):112-29. [DOI:10.1080/19415257.2019.1634627]
40. Tajiddini, Malahat, et al. The relationship between organizational culture and personnel HSE performance in a production company: A case study in Saipa Car Company. Journal of Health and Safety at Work. 2012;2(3):71-84.
41. Marchand A, Haines VY, Dextras-Gauthier J. Quantitative analysis of organizational culture in occupational health research: a theory-based validation in 30 workplaces of the organizational culture profile instrument. BMC Public Health. 2013;13(1):443. [DOI:10.1186/1471-2458-13-443] [PMID] [PMCID]
42. Deschesnes M, Trudeau F, Kébé M. Factors influencing the adoption of a health promoting school approach in the province of Quebec, Canada. Health Education Research. 2010;25(3):438-50. [DOI:10.1093/her/cyp058] [PMID]
43. Inchley J, Muldoon J, Currie C. Becoming a health promoting school: evaluating the process of effective implementation in Scotland. Health promotion international. 2007;22(1):65-71. [DOI:10.1093/heapro/dal059] [PMID]
44. Jessie-Lee D. McIsaac J-LD, Read K, Veugelers PJ, Kirk SF. Culture matters: a case of school health promotion in Canada. Health promotion international. 2017;32(2):207-17.. [DOI:10.1093/heapro/dat055] [PMID]
45. Bennett AE, Cunningham C, Molloy CJ. An evaluation of factors which can affect the implementation of a health promotion programme under the Schools for Health in Europe framework. Evaluation and program planning. 2016;57:50-4. [DOI:10.1016/j.evalprogplan.2016.04.005] [PMID]
46. Zarei, Fatemeh et al. Explaining the strengths, challenges and mechanisms of the Health Promoting Schools Program from the perspective of health experts. Journal of Health Education and Health Promotion.2017; 240-250. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.240]
47. Spector BA. The Corporate Culture Survival Guide: Sense and Nonsense About Culture Change. Academy of Management Briarcliff Manor, NY 10510; 2000..
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Taslimi M, Farasatkhah M, Hassanmoradi N. Role of health-oriented programs in improving the school's organizational culture. Iran J Health Educ Health Promot. 2020; 8 (1) :45-56
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1118-fa.html

تسلیمی مهناز، فراستخواه مقصود، حسن مرادی نرگس. نقش برنامه های سلامت محور در توسعه فرهنگ سازمانی مدارس. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1399; 8 (1) :45-56

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1118-fa.htmlدوره 8، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162