[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1398 1398 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 359-370 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و ماساژ-آروماتراپی بر سلامت روانشناختی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن
سیما عالمی ، سعید ملیحی‌الذاکرینی* ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، محمد خبیری
چکیده:   (2958 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین علائم دوران سالمندی که بر سلامت تأثیر می‌گذارد، درد مزمن است. برای بهبود سلامت، روش‌های مختلفی از جمله ذهن‌آگاهی و ماساژ ـ آروماتراپی وجود دارد. این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و ماساژ ـ آروماتراپی بر سلامت روان‌شناختی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعۀ پژوهش، زنان سالمند مبتلا به درد مزمن مراجعه‌کننده به کلینیک‌های توان‌بخشی، ارتوپدی و فیزیوتراپی غرب تهران در سال 1396 بودند. در مجموع 45 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. گروه‌های آزمایش 8 جلسۀ 90دقیقه‌ای به‌ترتیب با روش‌های ذهن‌آگاهی و ماساژ ـ آروماتراپی آموزش دیدند و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسش‌نامه‌های استرس ادراک‌شده، افسردگی سالمندان، کیفیت زندگی و ادراک درد بودند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که هر دو روش آموزش ذهن‌آگاهی و ماساژ ـ آروماتراپی باعث کاهش معنادار استرس ادراک‌شده و افسردگی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن شدند؛ اما بر کیفیت زندگی و ادراک درد آنها تأثیر معناداری نداشتند. همچنین بین دو روش آموزش ذهن‌آگاهی و ماساژ ـ آروماتراپی تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05>P).
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و ماساژ ـ آروماتراپی بر استرس ادراک‌شده و افسردگی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن بود. بنابراین می‌توان از روش‌های مذکور همراه سایر روش‌ها برای بهبود برخی ویژگی‌های مرتبط با سلامت روان‌شناختی استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: ذهن‌آگاهی، ماساژ-آروماتراپی، سلامت روانشناختی، زنان سالمند، درد مزمن.
متن کامل [PDF 491 kb]   (613 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مداخلات ارتقای سلامت
دریافت: 1397/10/14 | پذیرش: 1398/3/29
فهرست منابع
1. Sobhani A, Shahnazi H, Mostafavi F. The efficiency of theory-based education on mental health subscales in elders: application of theory of planned behavior. Iran J Health Educ Health Promot. 2018;6(4):367-375. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.6.4.367]
2. Maltoni B, Forti P, Zoli M, Maltoni M, Ricci M. Prevalence of Chronic Cancer and No-Cancer Pain in Elderly Hospitalized Patients: Elements for the Early Assessment of Palliative Care Needs. Int J Gerontol. 2018;12(3):180-185. [DOI:10.1016/j.ijge.2017.11.005]
3. Arneric SP, Laird JMA, Chappell AS, Kennedy JD. Tailoring chronic pain treatments for the elderly: are we prepared for the challenge? Drug Discov Today. 2014;19(1):8-17. [DOI:10.1016/j.drudis.2013.08.017] [PMID]
4. Blackburn JP. The diagnosis and management of chronic pain. Med. 2018;46(12):786-791. [DOI:10.1016/j.mpmed.2018.09.001]
5. Bremner JD, Campanella C, Khan Z, Fani N, Kasher N, et al. Brain mechanisms of stress and depression in coronary artery disease. J Psychiatr Res. 2019;109:76-88. [DOI:10.1016/j.jpsychires.2018.11.017] [PMID]
6. Fawzy M, Hamed SA. Prevalence of psychological stress, depression and anxiety among medical students in Egypt. Psychiatr Res. 2017;255:186-194. [DOI:10.1016/j.psychres.2017.05.027] [PMID]
7. Yagli NV, Ulger O. The effects of yoga on the quality of life and depression in elderly breast cancer patients. Complement Ther Clin Pract. 2015;21(1):7-10. [DOI:10.1016/j.ctcp.2015.01.002] [PMID]
8. Bortolussi R, Zotti P, Conte M, Marson R, Polesel J, et al. Quality of life, pain perception, and distress correlated to ultrasound-guided peripherally inserted central venous catheters in palliative care patients in a home or hospice setting. J Pain Symptom Manage. 2015;50(1):118-123. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2015.02.027] [PMID]
9. Yikar SK, Nazik E. Effects of prenatal education on complaints during pregnancy and on quality of life. Patient Educ Couns. 2019;102(1):119-125. [DOI:10.1016/j.pec.2018.08.023] [PMID]
10. Daoust R, Paquet J, Piette E, Sanogo K, Bailey B, Chauny JM. Impact of age on pain perception for typical painful diagnoses in the emergency department. J Emerg Med. 2016;50(1):14-20. [DOI:10.1016/j.jemermed.2015.06.074] [PMID]
11. Keng SL, Smoski MJ, Robins CJ. Effects of mindfulness on psychological health: a review of empirical studies. Clin Psychol Rev. 2011;31(6):1041-1056. [DOI:10.1016/j.cpr.2011.04.006] [PMID] [PMCID]
12. Domingos TDS, Braga EM. Meaning of aromatherapy massage in mental health. Acta Paul Enferm. 2014;27(6):579-584. [DOI:10.1590/1982-0194201400094]
13. Tapper K, Turner A. The effect of a mindfulness-based decentering strategy on chocolate craving. Appetite. 2018;130:157-162. https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.05.242 [DOI:10.1016/j.appet.2018.08.011] [PMID]
14. Hofmann SG, Gomez AF. Mindfulness-based interventions for anxiety and depression. Psychiatr Clin North Am. 2017;40(4):739-749. [DOI:10.1016/j.psc.2017.08.008] [PMID] [PMCID]
15. Gallego J, Aguilar-Parra JM, Cangas AJ, Manas I. Effect of a mindfulness program on stress, anxiety and depression in university students. The Spanish Journal of Psychology. 2014;17(109):1-6. [DOI:10.1017/sjp.2014.102] [PMID]
16. Ayik C, Ozden D. The effects of preoperative aromatherapy massage on anxiety and sleep quality of colorectal surgery patients: A randomized controlled study. Complement Ther Med. 2018;36:93-99. [DOI:10.1016/j.ctim.2017.12.002] [PMID]
17. Bervoets DC, Luijsterburg PA, Alessie JJ, Buijs MJ, Verhagen AP. Massage therapy has short-term benefits for people with common musculoskeletal disorders compared to no treatment: a systematic review. J Physiother. 2015;61(3):106-116. [DOI:10.1016/j.jphys.2015.05.018] [PMID]
18. Gok Metin Z, Arikan Donmez A, Izgu N, Ozdemir L, Arslan IE. Aromatherapy massage for neuropathic pain and quality of life in diabetic patients. J Nurs Scholarsh. 2017;49(4):379-388. [DOI:10.1111/jnu.12300] [PMID]
19. Gok Metin Z, Ozdemir L. The effects of aromatherapy massage and reflexology on pain and fatigue in patients with rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial. Pain Manag Nurs. 2016;17(2):140-149. [DOI:10.1016/j.pmn.2016.01.004] [PMID]
20. Chen Y, Yang H, Liu L, Fang R. Effects of mindfulness-based stress reduction on the anxiety, depression and quality of life of patients with intrauterine adhesion: a randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med. 2017;10(2):2296-2305.
21. Sut N, Kahyaoglu-Sut H. Effect of aromatherapy massage on pain in primary dysmenorrhea: A meta-analysis. Complement Ther Clin Pract. 2017;27:5-10. [DOI:10.1016/j.ctcp.2017.01.001] [PMID]
22. Zadkhosh SM, Ariaee E, Atri AE, Rashidlamir A, Saadatyar A. The effect of massage therapy on depression, anxiety and stress in adolescent wrestlers. Int J Sport Stu. 2015;5(3):321-327.
23. Pourmohseni Koluri F, Eslami F. The effectiveness of group cognitive therapy based on mindfulness on mental health and quality of life of patients with irritable bowel syndrome. Health Psychology. 2017;5(20):48-67.
24. Kharatzadeh H, Davazdah Emamy M H, Bakhtiary M, Kachuei A, Mahaki B. Effectiveness of mindfulness based stress reduction on glycemic control, stress, anxiety and depression in patients with type 2 diabetes mellitus. J Urmia Univ Med Sci. 2017;28(3):206-214.
25. Vala M, Razmandeh R, Rambol K, Nasli Esfahani E, Ghodsi Ghasemabadi R. Mindfulness-based stress reduction group training on depression, anxiety, stress, self-confidence and hemoglobin A1c in young women with type 2 diabetes. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2016;17(5):382-390. [Persian]
26. Haddadi Kuhsar AA, Moradi A, Ghobari Bonab B, Imani F. Comparing the effectiveness of spiritual therapy based on Iranian culture with mindfulness based on reduction stress (MBSR) in reducing depression, anxiety and stress in patients with chronic pain. Clinical Psychology Studies. 2018;8(31):1-30. [Persian]
27. Imani S, Habibi M, Pashaei S, Zahiri Sorori M, Mirzaee J, Zare M. Effectiveness of mindfulness treatment on quality of life in opium abusers: promotion of the mental and physical health. Health Psychology. 2013;2(5):63-81.
28. Bahardoost M, Karimi S, Hejrati A, Naserifar F, Namdar P, Chaharmahali A, et al. A comparison between polyethylene glycol and abdominal massage on symptoms and quality of life Improvement in functional constipation: a randomize clinical trial study. J Isfahan Med Sch. 2018;36(480):557-563.
29. Anbari S, Estaji Z, Rastaqhi S. Assessment effect of Rosa damascena juice aromatherapy on elderly chronic musculoskeletal pain in Sabzevar retirement clubs. SIJA. 2018;13(2):250-261. [DOI:10.32598/sija.13.2.250]
30. Hosseini SA, Ghasemi GA, Mardanshah M. Massage therapy effects on depression and quality of life at six weeks of depressed women. J Res Rehabil Sci. 2015;11(2):115-121.
31. Arefinia M, Ghasemi B, Arefinia S, Moradi MR. The effect of three methods of aromatherapy, massage and aromatherapy-massage on muscular pain rate of female athletes in Isfahan. 2013;5(1):55-68.
32. Mohammadi F, Mohammadkhani P, Dolatshahi B, Asghari MA. The effects of "mindfulness meditation for pain management" on the severity of perceived pain and disability in patients with chronic pain. SIJA. 2011;6(1):59-66.
33. Abbasi M, Ayadi N, Pirani Z, Montazeri Z. The effect of cognitive rehabilitation on social well-being, quality of life and marital satisfaction of nurses. Iran J Health Educ Health Promot. 2017;5(3):231-239. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.231]
34. Narimani M, Ariyanpouran S, Abolghasemi A, Ahadi B. Effectiveness of mindfulness training and emotion regulation on physical and psychological well-being of chemical veterans. J Kermanshah Univ Med Sci. 2011;15(5):347-357.
35. Cohen, S, Kamarck, T, & Mermelstein, R. A global measure of perceived stress. Journal of health and social behavior, 1983; 385-396. [DOI:10.2307/2136404] [PMID]
36. Mousavi M, DashtBozorgi Z. Effect of acceptance and commitment group therapy (ACT) on the hardness and perceived stress coefficient among patients with type 2 diabetes. Iran J Health Educ Health Promot. 2017;5(4):311-319. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.311]
37. Yesavage, J. A., Brink, T. L., Rose, T. L., Lum, O., Huang, V., Adey, M., & Leirer, V. O. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. Journal of psychiatric research, 1983; 17(1): 37-49. [DOI:10.1016/0022-3956(82)90033-4]
38. Malakouti K, Fathollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Kahani S. Validation of geriatric depression scale (GDS-15) in Iran. Research in Medicine. 2006;30(4):361-369.
39. Dworkin RH, Turk DC, Revicki DA, Harding G, Coyne KS, et al. Development and initial validation of an expanded and revised version of the short-form McGill pain questionnaire (SF-MPQ-2). Pain. 2009;144(1-2):35-42. [DOI:10.1016/j.pain.2009.02.007] [PMID]
40. Khosravi M, Sadighi S, Moradi Sh, Zendehdel K. Persian-McGill pain questionnaire translation, adaptation and reliability in cancer patients: a brief report. Tehran Univ Med J. 2013;71(1):53-58.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alemi S, Malihialzackerini S, Abolmaali Alhoseini K, Khabiri M. Comparison of the Effectiveness of Mindfulness Training and Massage-Aromatherapy on Rising Psychological Health of Elderly Women with Chronic Pain. Iran J Health Educ Health Promot. 2019; 7 (4) :359-370
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1137-fa.html

عالمی سیما، ملیحی‌الذاکرینی سعید، ابوالمعالی الحسینی خدیجه، خبیری محمد. مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و ماساژ-آروماتراپی بر سلامت روانشناختی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1398; 7 (4) :359-370

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1137-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1398 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4331