[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 72-81 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رفتار و ادراکات مادران از فواید و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای
سکینه رخشنده رو، غفاری محتشم، آمنه پور اسمعیل درسته*
چکیده:   (494 مشاهده)
زمینه و هدف: صبحانه و میان وعده سالم نقش مهمی در  سلامت جسمی و فکری دانش آموزان دارد. هدف از این مطالعه بررسی رفتار و ادراکات مادران از منافع و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای می باشد.

مواد و روش ها: مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر در سال 1396 انجام شد. 315 دانش آموز پسر و دختر  مدارس ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و از مادران آنها برای شرکت در مطالعه دعوت بعمل آمد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که شامل مشخصات دموگرافیک، سؤالات مربوط به منافع درک شده، موانع درک شده و رفتار بود، گردآوری شد. روایی پرسشنامه به دو روش صوری و محتوایی سنجیده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه مذکور از روش های آزمون–باز آزمون و همسانی درونی استفاده شد. اطلاعات از طریق نرم‌افزار 16 SPSS و با آزمون‌های آماری T-tests و ANOVA تجزیه‌ و تحلیل شد
.
یافته ها: بین منافع درک شده مادران با وضعیت اشتغال آنها تفاوت معنی داری وجود داشت (0/001>P-value)، ولی بین منافع درک شده مادران با متغیرهای دموگرافیک دیگر ارتباط معنی داری وجود نداشت (0/05P-value) و تحصیلات همسر (0/001>P-value) وجود داشت و مهمترین موانع درک شده مادران در تهیه صبحانه و میان وعده های سالم: عجله داشتن، نداشتن درآمد و وقت کافی و خسته کننده بودن صبحانه بودند (001/0>P-value).

 نتیجه گیری : با توجه به نتایج مطالعه، بهتر است برنامه ریزی ها و طراحی مداخلات آموزشی جهت حل مشکلات تغذیه ای کودکان، در جهت کاهش موانع درک شده مادران باشد.


 
واژه‌های کلیدی: صبحانه سالم، میان وعده سالم، رفتار، منافع درک شده، موانع درک شده
متن کامل [PDF 477 kb]   (123 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1398/6/23 | پذیرش: 1398/10/17
فهرست منابع
1. Alami A, Zarei F, Tehrani H, Hosseini Z, Jafari A. Perceived challenges of the schools iron aid national plan from stakeholder perspectives. Tehran University Medical Journal. 2019;77(4):257-66.
2. World Health Organization (WHO). commission on ending childhood obesity. Available from:URL: http://www.who.int/end-childhood-obesity. Accessed 2march 2015.
3. World Health Organization (WHO). Iron supplementation in children 6-23 months of age. Available from:URL: http://www.who.int/elena/titles/iron_supplementation_children/en/. Accessed 9march 2015.
4. De Onis, Mercedes, Monika Blössner, Elaine Borghi. Prevalence and trends of stunting among pre-school children, 1990-2020. Public Health Nutrition. 2012; 15 (1): 142-148. [DOI:10.1017/S1368980011001315] [PMID]
5. Naghibi SA, Ahmadi M, Ramezani A. Evaluation of Breakfast Consumption among Elementary School Students in Ahwaz Based on BASNEF Model. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2016;4(3):236-43. [DOI:10.18869/acadpub.ihepsaj.4.3.236]
6. World Health Organization (WHO). Micronutrients. Available from:URL: http://www.emro.who.int /health-topics/micronutrients/index.html. Accessed 9march 2015.
7. Corvalan C, Dangour AD, Uauy R. Need to address all forms of childhood malnutrition with a common agenda. Arch Dis Child. 2008; 93(5): 361-2. [DOI:10.1136/adc.2007.132589] [PMID]
8. World Health Organization (WHO). Malnutrition. Available from:URL::http://www.emro.who. int/health-topics/malnutrition/index.html. Accessed 9march 2015.
9. Nowrozi H, Kazemi A, Tavakoli M, Alavi SH, Bangalah Z. Prevalence of wasting, underweight and low growth rates in rural and urban areas separately Golpayegan city schoolchildren. Health Pyavrd 2011;5(1): 40- 46.
10. Parshin Y. Overweight/obesity and lifestyle characteristics among Iranian pre-school children. Umeå: Umeå University . 2011.
11. Abdi N, Taghdisi Mh, Zamani alavijeh F, Sadeghi R. Nutrition literacy promotion ,effective approach for society health promotion. Journal of Health Literacy. 2018;3(3):199-202.
12. Healthy Eating .Organization. Parents Get Straight A's With a Healthy Breakfast. Available from: URL:http://www.healthyeating.org/Healthy-Kids. Accessed march 3, 2018.
13. Food and Agriculture Organization of the United Nation. Feeding school-age children and youth. Available from: URL:http://www.fao.org/search/en. Accessed march 3, 2018.
14. Healthy Eating .Organization. Kid-Friendly Healthy Breakfast Recipes. Available from: URL: http://www.healthyeating.org/Healthy-Kids. Accessed march 2, 2017.
15. Booth M, O'Kelly A, Denney-Wilson E, Hardy L, Yang B, Dobbins T. NSW Schools Physical Activity.
16. 16 .Kids Health. Organization. Breakfast Basics. Available from: URL:http://kidshealth.org/ parent/ homework/school food/breakfast.html. Accessed march 30, 2018.
17. Kids Health. Organization . Why Is Breakfast So Important? Available at : https://ki dshealt h.org/en /parents/breakfast-question.html. Accessed march 22, 2018.
18. Ghafari M, Doosti-Irani A, Amiri M, Cheraghi Z. Prevalence of the skipping breakfast among the Iranian students: a review article. Iran J Public Health. 2017 ;46 (7):882.
19. Deshmukh-Taskar PR, Nicklas TA, O'Neil CE, Keast DR, Radcliffe JD, Cho S. The relationship of breakfast skipping and type of breakfast consumption with nutrient intake and weight status in children and adolescents: the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2006. J Am Diet Assoc. 2010; 110 (6): 869-78. [DOI:10.1016/j.jada.2010.03.023] [PMID]
20. Crepinsek M ، Nancy R. Maternal Employment and Children's Nutrition. Burstein. 2004.
21. Senanayake MP. Parakramadasa HM. Survey of breakfast practices of 4-12 year old children. Sri Lanka Chi H. 2008; 37. 112-117. [DOI:10.4038/sljch.v37i4.301]
22. Akar Sahingoz S. The Education about Breakfast and its Importance Given to Child-to-Mother in Turkey. Pakistan Nutr. 2009; 8(4): 419-424. [DOI:10.3923/pjn.2009.419.424]
23. Herman A, Malhotra K h, Wright G, Fisher J, Whitaker R. A qualitative study of the aspirations and challenges of low-income mothers in feeding their preschool-aged children. Int J Behav Nutr Phys Act. 2012;9(1):132. [DOI:10.1186/1479-5868-9-132] [PMID] [PMCID]
24. Kate A, Joanna K. Currie C. Family structure and breakfast consumption of 11-15 year old boys and girls in Scotland, 1994-2010: a repeated cross-sectional study. BMC public health. 2012; 12(1):228. [DOI:10.1186/1471-2458-12-228] [PMID] [PMCID]
25. Dlvryan D. Khosravi M, Abbasids M, Nightingale H.N.The nutritional status of adolescent girls in the city.
26. Morrissey T W, Dunifon R, E, Kalil A. Maternal Employment, Work Schedules, and Children's Body Mass Index. Child Dev. 2011; 82(1): 66-81. [DOI:10.1111/j.1467-8624.2010.01541.x] [PMID] [PMCID]
27. Van der Horst K, Oenema A, Ferreira I, Wendel-Vos W, Giskes K, van Lenthe F, et al. A Systematic Review of Environmental Correlates of Obesity-Related Dietary Behaviors in Youth. Health Educ Res . J Health Educ Res Dev. 2007; 222(2): 203-26. [DOI:10.1093/her/cyl069] [PMID]
28. Vereecken K, Maes L. Young children's dietary habits and associations with the mothers' nutritional knowledge and attitudes. Appetite . 2010;54(1): 44-51. [DOI:10.1016/j.appet.2009.09.005] [PMID]
29. Purnarani R, Hassani L, Aghamolaei T, Mohseni S. The Effect of Educating Based on The Transtheoretical Model on Selfe-efficacy and Decision Balancing of Junior School Students in Breakfast Consumption. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;5(2):102-12. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.102]
30. Karimi-Shahanjarini A, Rashidian A, Majdzadeh R, Omidvar N, Tabatabai M, Shojaeezadeh D. Parental Control and Junk-Food Consumption: A Mediating and Moderating Effect Analysis]. J Appl Soc Psychol. 2012; 42(5): 65-1241. [DOI:10.1111/j.1559-1816.2011.00885.x]
31. Vahedian-Shahroodi M, Tehrani H, Robat-Sarpooshi D, Gholian - Aval M, Jafari A, Alizadeh-Siuki H. The impact of health education on nutritional behaviors in female students: an application of health belief model. International Journal of Health Promotion and Education. 2019:1-13. [DOI:10.1080/14635240.2019.1696219]
32. Ivari TK, Heshmati H, Faryabi R, Goudarzian Z, Ghodrati A, Najafi F, Alizadeh H. Effect of Health Belief Model based education on nutritional behaviors of pregnant women referred to health centers in Torbat-e-heydariyeh city. J. Health. Fie. 2016; 3(4).
33. Emami P, Aref S. Evaluation of knowledge, attitude and practice of mothers regarding iron intake and supplementation of vitamin supplement in infants in four centers covered by Islamic Azad University. J. Med. Sci. 2007;17(3): 165-169.
34. Pournarani R, Aghamolaei T, Mohseni S. Relationship of self-efficacy, benefits, barriers, and Processes of Change with stages of change for Breakfact counsumption in student of Jiroft City. J Prev Med. 2016;3(1):44-51.
35. Glanz T K.Rimer BAT viswanth K. Health behavior and health eduction theory research and practice.4th ed.san Francisco: Jossy; Bass 2008: 12-71.
36. Motamed Rezaei O, Moodi M, Mohammadi M, Amini Nasab Z. Analyzing the level of knowledge and attitude about nutritional behavior of mothers who refer to Birjand urban health centers. Mod. Care. J . 2010; 7 (1): 30-6.
37. Smith T, Dunton G, Pinard C, Yaroch A. Factors influencing food preparation behaviours: findings from focus groups with Mexican-American mothers in southern California. Pub H nutria. 2016:19(5): 841-850. [DOI:10.1017/S1368980015001949] [PMID]
38. Van Kleef E, Vingerhoeds MH, Vrijhof M, van Trijp HC. Breakfast barriers and opportunities for children living in a Dutch disadvantaged neighbourhood. Appetit. 2016: 372-382. [DOI:10.1016/j.appet.2016.08.109] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: 7813XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rakhshanderou S, Ghaffari M, pooresmaeildorosteh A. survay of Mothers' Behavior and Perceptions of Benefits and barriers in Preparing healthy breakfast and snacks for school children. Iran J Health Educ Health Promot. 2020; 8 (1) :72-81
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1341-fa.html

رخشنده رو سکینه، محتشم غفاری، پور اسمعیل درسته آمنه. بررسی رفتار و ادراکات مادران از فواید و موانع تهیه صبحانه و میان وعده سالم برای کودکان مدرسه ای. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1399; 8 (1) :72-81

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1341-fa.htmlدوره 8، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162