[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 186-172 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی رشد پس از آسیب بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده؛ نقش میانجی‌گری تاب‌آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری
سیما بابازاده نمینی ، سید احمد الهی* ، محمدرضا صیرفی ، مهرداد ثابت ، پیام آزاده
چکیده:   (1966 مشاهده)
زمینه و هدف: مواجهه با بیماری های تهدیدکننده زندگی مانند سرطان می تواند همزمان با پیامدهای منفی، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. هدف از این پژوهش، پیش‏بینی رشد پس از آسیب براساس حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی‏گری تاب‏آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان با رویکرد معادلات ساختاری بود.

مواد و روش‌ها: طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، داده ها با استفاده از مقیاس چند وجهی حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و همکاران، 1988)، مقیاس تاب‏آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و پرسش نامه رشد پس از آسیب (تدسچی و کالهون، 1996)، از 200 نفر زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‏کننده در فاصله زمانی فروردین تا شهریور 1398 به بیمارستان امام حسین تهران (62 نفر) و مجتمع امام علی دانشگاه علوم پزشکی البرز (138 نفر) که 6 ماه از جراحی آنها گذشته بود به روش نمونه‏ گیری در دسترس، انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند.

یافته‌ها: حمایت اجتماعی بر تاب‌آوری دارای مقدار معناداری شده است (0/05>p). هم چنین تاب آوری بر رشد پس از آسیب دارای مقدار معناداری شده است (05/0p<). نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر رشد پس از آسیب به واسطه تاب‌آوری معنادار شده است (0/05>p). ضریب تعیین نشان می دهد متغیر حمایت اجتماعی به تنهایی 2/15 درصد از تغییرات تاب آوری را توضیح داده است. ضریب تعیین برای رشد پس از آسیب برابر 56/3 درصد شده است. در نتیجه هر دو متغیر تاب آوری و حمایت اجتماعی روی هم رفته 56/3 درصد از تغییرات رشد پس از آسیب را توضیح داده اند که سهم تاب آوری بیش از حمایت اجتماعی بوده است (مقدار بتای بزرگتری داشته است).

نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، در بیماران مبتلا به سرطان پستان، حمایت اجتماعی ادراک شده با توجه به میانجیگری تاب‌آوری بر رشد پس از آسیب تأثیر دارد. در نتیجه تقویت حمایت اجتماعی و تاب‌آوری می‌تواند نقش مؤثری در رشد پس از آسیب داشته باشند.
 
واژه‌های کلیدی: تاب‌آوری، حمایت اجتماعی ادراک شده، رشد پس از آسیب، سرطان پستان
متن کامل [PDF 755 kb]   (744 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی سلامت
دریافت: 1399/9/3 | پذیرش: 1399/12/28
فهرست منابع
1. Jassim GA, Whitford DL. Understanding the experiences and quality of life issues of Bahraini women with breast cancer. Social science & medicine. 2014;107:189-95. [DOI:10.1016/j.socscimed.2014.01.031]
2. Zeichner RL, Kibler JL, Zeichner SB. Relationship between mindfulness-based stress reduction and immune function in cancer and HIV/AIDS. Cancer and Clinical Oncology. 2013;2(1):62. [DOI:10.5539/cco.v2n1p62]
3. Pedram M, Mohammadi M, Naziri G, Aeinparast N. Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on the treatment of anxiety and depression disorders and on raising hope in women with breast cancer. Quarterly Journal of Women and Society. 2010;1(4):34-61.
4. Bagheri moghimi behbadi M, Mazaheri M. Study Of Coping Styles and Self-efficacy In Women With Breast Cancer For Women in the General. Journal of Health Literacy. 2019;4(3):66-76..
5. Hashemi Z, Afshari A, Einy S. The effectiveness of acceptance and commitment education on improving the mental health and quality of life of elderly people with cancer. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(2):160-71. [DOI:10.29252/ijhehp.8.2.160]
6. Tedeschi R G, Calhoun L G. Trauma & Transformation: Growing in the Aftermath of Suffering; Thousand Oaks 1995: Sage Publications. [DOI:10.4135/9781483326931]
7. Frankl VE. Logotherapy and the challenge of suffering. Pastoral Psychology. 1962;13(5):25-8. [DOI:10.1007/BF01762985]
8. Schroevers MJ, Helgeson VS, Sanderman R, Ranchor AV. Type of social support matters for prediction of posttraumatic growth among cancer survivors. Psycho‐Oncology. 2010;19(1):46-53. [DOI:10.1002/pon.1501]
9. Tedeschi RG, Calhoun LG. The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of traumatic stress. 1996;9(3):455-71. [DOI:10.1002/jts.2490090305]
10. Ozkan S, Ogce F. Importance of social support for functional status in breast cancer patients. APJCP 2008; 9(4): 601-4.
11. Ghoreishi M-S, Vahedian-Shahroodi M, Jafari A, Tehranid H. Self-care behaviors in patients with type 2 diabetes: Education intervention base on social cognitive theory. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2019;13(3):2049-56. [DOI:10.1016/j.dsx.2019.04.045]
12. Arabzadeh Baniasadi R, Rahmati A. Perceived Social Support From Family As a Mediator Between Personality Dimensions and Psychological Well-Being Among School Counseorsl. QJFR 2015; 12 (3): 33-50.
13. Ghobari Bonab B, Rafiekhah M, Mohajerani M. Relations of Attachment to God and Perceived Social Support with Post Traumatic Growth in Mothers of Children with Physical Disabilities. Journal of Psychological Achievements. 2014;21(1):1-14.
14. West W. Psychotherapy & spirituality: crossing the line between therapy and religion. 2000; New York, NY: SAGE Publications.
15. Underwood LG, Teresi JA. The daily spiritual experience scale: Development, theoretical description, reliability, exploratory factor analysis, and preliminary construct validity using health-related data. Annals of Behavioral Medicine. 2002;24(1):22-33. [DOI:10.1207/S15324796ABM2401_04]
16. Meyers LS, Gamst G, Guarino A. Applied Multivariate Research: Design and Interpretation: SAGE; 2006.
17. Heidarzadeh M, Rassouli M, Shahbolaghi F, Alavi Majd H, Mirzaei H, Tahmasebi M. Assessing dimensions of posttraumatic growth of cancer in survived patients. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2015;25(2):33-41.
18. Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment. 1988;52(1):30-41. [DOI:10.1207/s15327752jpa5201_2]
19. Cheraghi M, DavariDolatabadi E. Development and psychometric evaluation of the heart failure patients' perceived social support inventory. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2016;15(3):195-208.
20. Zimet GD, Powell SS, Farley GK, Werkman S, Berkoff KA. Psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment. 1990;55(3-4):610-7. [DOI:10.1080/00223891.1990.9674095]
21. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety. 2003;18(2):76-82. [DOI:10.1002/da.10113]
22. Ahangarzadeh Rezaei S, Rasoli M. Psychometric Properties of The PERSIAN Version of "Conner-Davidson Resilience Scale" In Adolescents With Cancer. J Nurs Midwifery. 2015; 13 (9):739-747.
23. Weiss T, Berger R. Reliability and validity of a Spanish version of the Posttraumatic Growth Inventory. Research on social work practice. 2006;16(2):191-9. [DOI:10.1177/1049731505281374]
24. Taylor SE, Aspinwall LG, Giuliano TA, Dakof GA, Reardon KK. Storytelling and Coping With Stressful Events 1. Journal of Applied Social Psychology. 1993;23(9):703-33. [DOI:10.1111/j.1559-1816.1993.tb01111.x]
25. Cordova MJ, Giese-Davis J, Golant M, Kronenwetter C, Chang V, Spiegel D. Breast cancer as trauma: Posttraumatic stress and posttraumatic growth. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. 2007;14(4):308-19. [DOI:10.1007/s10880-007-9083-6]
26. Helgeson VS, Reynolds KA, Tomich PL. A meta-analytic review of benefit finding and growth. Journal of consulting and clinical psychology. 2006;74(5):797. [DOI:10.1037/0022-006X.74.5.797]
27. Linley PA, Joseph S. Positive change following trauma and adversity: A review. Journal of traumatic stress: official publication of the international society for traumatic stress studies. 2004;17(1):11-21. [DOI:10.1023/B:JOTS.0000014671.27856.7e]
28. Tedeschi RG, Calhoun LG. " Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence". Psychological inquiry. 2004;15(1):1-18. [DOI:10.1207/s15327965pli1501_01]
29. hang J, Verhoef MJ. Illness management strategies among Chinese immigrants living with arthritis. Social science & medicine. 2002;55(10):1795-802. [DOI:10.1016/S0277-9536(01)00311-2]
30. Nenova M, DuHamel K, Zemon V, Rini C, Redd WH. Posttraumatic growth, social support, and social constraint in hematopoietic stem cell transplant survivors. Psycho‐oncology. 2013;22(1):195-202. [DOI:10.1002/pon.2073]
31. Pehlivan S, Ovayolu O, Ovayolu N, Sevinc A, Camci C. Relationship between hopelessness, loneliness, and perceived social support from family in Turkish patients with cancer. Supportive Care in Cancer. 2012;20(4):733-9. [DOI:10.1007/s00520-011-1137-5]
32. Kashani FL, Shamkoeyan L, Esmaeil M, Vaziri S. The relations of perceived social support and religious beliefs with the post traumatic growth in cancer patients. Developmental psychology: Iranian psychologists. 2014;10(39):285-95.
33. Nikmanesh Z. Prediction of posttraumatic growth base on of spirituality and social support in patients with breast cancer. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease. 2013;6(2):35-42.
34. Dong X, Li G, Liu C, Kong L, Fang Y, Kang X, et al. The mediating role of resilience in the relationship between social support and posttraumatic growth among colorectal cancer survivors with permanent intestinal ostomies: A structural equation model analysis. European Journal of Oncology Nursing. 2017;29:47-52.. [DOI:10.1016/j.ejon.2017.04.007]
35. Yeung NC, Lu Q. Perceived stress as a mediator between social support and posttraumatic growth among Chinese American breast cancer survivors. Cancer nursing. 2018;41(1):53-61. [DOI:10.1097/NCC.0000000000000422]
36. Meyerson DA, Grant KE, Carter JS, Kilmer RP. Posttraumatic growth among children and adolescents: A systematic review. Clinical psychology review. 2011;31(6):949-64. [DOI:10.1016/j.cpr.2011.06.003]
37. Greup SR, Kaal SE, Jansen R, Manten-Horst E, Thong MS, van der Graaf WT, et al. Post-traumatic growth and resilience in adolescent and young adult cancer patients: An overview. Journal of adolescent and young adult oncology. 2018;7(1):1-14. [DOI:10.1089/jayao.2017.0040]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.SBMU.RETECH.REC.1399.377XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Babazadeh Namini S, Elahi S A, Seirafi M R, Sabet M, Azadeh P. Predicting post-traumatic growth inventory (PTGI) based on the perceived social support; the mediating role of resilience in women with breast cancer: A structural equation modeling approach. Iran J Health Educ Health Promot. 2021; 9 (2) :172-186
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1603-fa.html

بابازاده نمینی سیما، الهی سید احمد، صیرفی محمدرضا، ثابت مهرداد، آزاده پیام. پیش‌بینی رشد پس از آسیب بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده؛ نقش میانجی‌گری تاب‌آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (2) :186-172

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1603-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4463