[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 212-225 برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع اضطراب، افسردگی و استرس در بیماران کاندیدای جراحی پیوند دورزننده عروق کرونر قلب و عوامل موثر بر آن در بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان
بهروز گلی ، ابراهیم جعفری پویان ، علی مرادی* ، رضا صفی آریان، مازیار مرادی ، فاطمه دارابی
چکیده:   (361 مشاهده)
زمینه و هدف: بیماری عروق کرونر قلب  یکی از علل اصلی مرگ و میر در کشورهای مختلف می¬باشد و جراحی پیوند دورزننده عروق کرونر قلب  متداول¬ترین مداخله درمانی برای این بیماری بشمار می¬رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع اضطراب، افسردگی و استرس مرتبط با طول دوره بستری بیمارستانی در بیماران قلبی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه در مجموع 210 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع¬آوری داده¬ها از اطلاعات زمینه¬ای و پرسشنامه 21 سوالی DASS-21 بومی شده استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-22 ، Stata و آزمون¬های آماری کای دو، دقیق فیشر و شاخص OR و حدود اطمینان آن و رگرسیون لجستیک دوحالتی انجام گردید.

نتایج: بر اساس نتایج میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان در مطالعه به ترتیب 62/99 و 8/89 سال بود. به¬ترتیب 81 (38/6%)، 81 (38/6%) و 86 (41%) نفر از بیماران مورد مطالعه دارای علائم اضطراب، افسردگی و استرس بوده¬اند. مدل¬های نهائی رگرسیون لجستیک نشان دادند، ارتباط متغیرهای جنس، سابقه پرفشاری خون و کلسترول بالا با اضطراب و ارتباط وضعیت تاهل با افسردگی معنی¬دار بوده است (0/05>p). ارتباط هیچ کدام از متغیرهای زمینه¬ای با استرس در بیماران مورد مطالعه معنی¬دار نبود (0/05
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع نسبتا زیاد اضطراب، استرس و افسردگی در بیماران کاندید CABG، توجه کافی به وضعیت روانی این بیماران قبل از انجام این عمل جراحی و پیش بینی مداخلات مناسب ضرروری است.

 
واژه‌های کلیدی: اضطراب، استرس، افسردگی، بیماران کاندیدای CABG
متن کامل [PDF 743 kb]   (123 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی سلامت
دریافت: 1399/9/12 | پذیرش: 1400/2/26
فهرست منابع
1. Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, Libby P. Braunwald's Heart Disease E-Book: A Textbook of Cardiovascular Medicine: Elsevier Health Sciences; 2011.
2. Höfer S, Saleem A, Stone J, Thomas R, Tulloch H, Oldridge N. The MacNew Heart Disease Health-Related Quality of Life Questionnaire in patients with angina and patients with ischemic heart failure. Value in Health. 2012;15(1):143-50. [DOI:10.1016/j.jval.2011.07.003] [PMID]
3. Weiner GM, Zaichkin J, Pediatrics AAo, Association AH. Textbook of neonatal resuscitation (NRP): Am Acad Pediatrics; 2018.
4. Ejadi A, Javanmardnejad S, Rejeh N, Heravi- Karimooi M, Tadrisi SD. Health Literacy in patients with angina pectoris disease referred to selected hospitals in of Tehran. Journal of Health Literacy. 2020;5(2):21-8..
5. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The lancet. 2012;380(9859):2095-128. [DOI:10.1016/S0140-6736(12)61728-0]
6. Letourneau JM, Ebbel EE, Katz PP, Katz A, Ai WZ, Chien AJ, et al. Pretreatment fertility counseling and fertility preservation improve quality of life in reproductive age women with cancer. Cancer. 2012;118(6):1710-7. [DOI:10.1002/cncr.26459] [PMID] [PMCID]
7. Goodarzi N, Sadeghi-Firoozabadi V, Rostami V, Rahiminezhad A, Besharat M, Vasheghani-Farahani A, et al. Success rate prediction of coronary artery bypass graft surgery based on the anxiety, depression, medical and demographic factors, . Health Psychology. 2016;6(21):29-51.
8. Zarabbi H, Modabbernia MJ, Alimi MR, Badri T. Evaluation of relative frequency of depression disorders in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2008;66:60-5.
9. Tehrani H. Mental Health Stigma Related to novel coronavirus disease (COVID‐19) in elderly. Geriatrics & Gerontology International. 2020;20(8):796-7. [DOI:10.1111/ggi.13985] [PMID] [PMCID]
10. Millar K, Asbury A, Murray G. Pre‐existing cognitive impairment as a factor influencing outcome after cardiac surgery. British Journal of Anaesthesia. 2001;86(1):63-7. [DOI:10.1093/bja/86.1.63] [PMID]
11. Peyambari M, Sadeghi M, Rashidi M, Ahmadi tahour M. The effect of cognitive- behavioral training on depression and psychological hardiness of Patient With cardiovascular diseases. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2019;7(4):289-99. [DOI:10.29252/ijhehp.7.4.289]
12. Pinna Pintor P, Torta R, Bartolozzi S, Borio R, Caruzzo E, Cicolin A, et al. Clinical outcomes and emotional-behavioral status after isolated coronary surgery. Qual Life Res. 1992;1:177-85. [DOI:10.1007/BF00635617] [PMID]
13. Bagherian R, Sanei H, Kalantari H. The mediating processes between depression and cardiac adverse events. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2011;13(6):59-66.
14. Norton PJ. Depression Anxiety and Stress Scales (DASS-21): Psychometric analysis across four racial groups. Anxiety, stress, and coping. 2007;20(3):253-65. [DOI:10.1080/10615800701309279] [PMID]
15. Sahebi A, Asghari M, Salari R. Validation of depression, anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population. Mental health nursing. 2005;1(4):299-310.
16. Moradian S, Ebadi A, Saeid Y, Asiabi M. Hospital anxiety and depression in patients with coronary artery disease. IJON. 2013;1(2):54-61.
17. Bagherian R, Maroofi M, Gol MF, Zare F. Prevalence of Anxiety, Depression and Coping Styles in Myocardial Infarction Patients Hospitalized in Isfahan Hospitals. J Mazandaran Univ Med Sci. 2010;20(77):36-45.
18. Frasure-Smith N, Lespérance F. Depression and anxiety as predictors of 2-year cardiac events in patients with stable coronary artery disease. Archives of general psychiatry. 2008;65(1):62-71. [DOI:10.1001/archgenpsychiatry.2007.4] [PMID]
19. Rothenbacher D, Hahmann H, Wüsten B, Koenig W, Brenner H. Symptoms of anxiety and depression in patients with stable coronary heart disease: prognostic value and consideration of pathogenetic links. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 2007;14(4):547-54. [DOI:10.1097/HJR.0b013e3280142a02] [PMID]
20. Krannich J-HA, Weyers P, Lueger S, Herzog M, Bohrer T, Elert O. Presence of depression and anxiety before and after coronary artery bypass graft surgery and their relationship to age. BMC psychiatry. 2007;7(1):47. [DOI:10.1186/1471-244X-7-47] [PMID] [PMCID]
21. Watkins LL, Koch GG, Sherwood A, Blumenthal JA, Davidson JR, O'Connor C, et al. Association of anxiety and depression with all‐cause mortality in individuals with coronary heart disease. Journal of the American Heart Association. 2013;2(2):e000068. [DOI:10.1161/JAHA.112.000068] [PMID] [PMCID]
22. Bairaghi N, Tonekaboni SH, Vakili G. [Anxiety and depression in hospitalized cardiac patients, the prevalence of the condition (treatment and referral)]. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2007; 9(4): 261-64.
23. Ghaleiha A, et al. Prevalence of depression and anxiety in patients with acute coronary syndrome hospitalized hospital Hamedan. Journal of Hamadan University of Medical Sciences and Health Services. 2010; 17(4): 43-48.
24. Tully PJ, Winefield HR, Baker RA, Denollet J, Pedersen SS, Wittert GA, et al. Depression, anxiety and major adverse cardiovascular and cerebrovascular events in patients following coronary artery bypass graft surgery: a five year longitudinal cohort study. BioPsychoSocial medicine. 2015;9(1):14. [DOI:10.1186/s13030-015-0041-5] [PMID] [PMCID]
25. Clouse RE, Lustman PJ, Freedland KE, Griffith LS, McGill JB, Carney RM. Depression and coronary heart disease in women with diabetes. Psychosomatic medicine. 2003;65(3):376-83. [DOI:10.1097/01.PSY.0000041624.96580.1F] [PMID]
26. Vural M, Satiroglu O, Akbas B, Goksel I, Karabay O. Coronary Artery Diseasein Association withDepression or Anxiety among Patients Undergoing Angiography to Investigate Chest Pain. Texas Heart Institute Journal. 2009;36(1):17.
27. Haug TT, Mykletun A, Dahl AA. The association between anxiety, depression, and somatic symptoms in a large population: the HUNT-II study. Psychosomatic medicine. 2004;66(6):845-51. [DOI:10.1097/01.psy.0000145823.85658.0c] [PMID]
28. Covic T, Cumming SR, Pallant JF, Manolios N, Emery P, Conaghan PG, et al. Depression and anxiety in patients with rheumatoid arthritis: prevalence rates based on a comparison of the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) and the hospital, Anxiety and Depression Scale (HADS). BMC psychiatry. 2012;12(1):6. [DOI:10.1186/1471-244X-12-6] [PMID] [PMCID]
29. Stewart RA, North FM, West TM, Sharples KJ, Simes RJ, Colquhoun DM, et al. Depression and cardiovascular morbidity and mortality: cause or consequence? European Heart Journal. 2003;24(22):2027-37. [DOI:10.1016/j.ehj.2003.08.017] [PMID]
30. Herbst S, Pietrzak RH, Wagner J, White WB, Petry NM. Lifetime major depression is associated with coronary heart disease in older adults: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Psychosomatic Medicine. 2007;69(8):729-34. [DOI:10.1097/PSY.0b013e3181574977] [PMID]
31. Massie MJ. Prevalence of depression in patients with cancer. JNCI Monographs. 2004;2004(32):57-71. [DOI:10.1093/jncimonographs/lgh014] [PMID]
32. Cowper PA, DeLong ER, Hannan EL, Muhlbaier LH, Lytle BL, Jones RH, et al. Trends in postoperative length of stay after bypass surgery. American heart journal. 2006;152(6):1194-200. [DOI:10.1016/j.ahj.2006.07.017] [PMID]
33. Koch CG, Weng Y-s, Zhou SX, Savino JS, Mathew JP, Hsu PH, et al. Prevalence of risk factors, and not gender per se, determines short-and long-term survival after coronary artery bypass surgery. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. 2003;17(5):585-93. [DOI:10.1016/S1053-0770(03)00201-5]
34. Oxlad M, Stubberfield J, Stuklis R, Edwards J, Wade TD. Psychological risk factors for increased post-operative length of hospital stay following coronary artery bypass graft surgery. Journal of Behavioral Medicine. 2006;29(2):179. [DOI:10.1007/s10865-005-9043-2] [PMID]
35. Geulayov G, Novikov I, Dankner D, Dankner R. Symptoms of depression and anxiety and 11-year all-cause mortality in men and women undergoing coronary artery bypass graft (CABG) surgery. Journal of psychosomatic research. 2018;105:106-14. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2017.11.017] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.TUMS.SPH.REC.1398.184XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Goli B, Jaafari-pooyan E, Moradi A, Safi-arian R, Moradi M, Darabi F. Prevalence of Anxiety, Depression and Stress in CABG Candidate Patients and Factors affecting it at Farshchian Cardiovascular Hospital in Hamadan. Iran J Health Educ Health Promot. 2021; 9 (2) :212-225
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1608-fa.html

گلی بهروز، جعفری پویان ابراهیم، مرادی علی، صفی آریان رضا، مرادی مازیار، دارابی فاطمه. شیوع اضطراب، افسردگی و استرس در بیماران کاندیدای جراحی پیوند دورزننده عروق کرونر قلب و عوامل موثر بر آن در بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (2) :212-225

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1608-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4331