[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1401 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 57-43 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه‌ای تاثیر مداخله آموزشی الگوی باور سلامت به دو روش آموزش چند رسانه‌ای مبتنی بر وب و کتابچه بر انجام ماموگرافی در زنان شهر بوشهر
زینب منصوری ، مهنوش رئیسی ، مرضیه محمودی ، همام الدین جوادزاده*
چکیده:   (1002 مشاهده)
هدف: در این مطالعه اثر مداخله مبتنی بر الگوی باور سلامت به دو روش آموزش غیرحضوری تحت وب و کتابچه بر انجام ماموگرافی در زنان 40 سال وبالاتر شهر بوشهر انجام شد.
روش کار: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که بر رو‌ی 126 نفر از زنان 40 سال و بالاتر (سه گروه 42 نفره) تحت پوشش سه مرکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر که بصورت تصادفی انتخاب شدند، صورت گرفت. محتوای آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی باور سلامت به صورت کتابچه برای یک گروه و به صورت چندرسانه‌ای تحت وب برای گروه دیگر ارایه شد. نمونه‌ها توسط پرسشنامه محقق ساخته قبل و دو ماه بعد از مداخله آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون کای دو، تحلیل واریانس اندازه‌های تکرار شده و آزمون تی مستقل، در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری SPSS ویرایش 22 مورد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
یافته‌ها : یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که پس از آموزش میانگین نمره آگاهی در هر دو گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. سازه‌های منافع، حساسیت، شدت درک شده و انگیزش سلامت نیز پس از آموزش در گروه مداخله چندرسانه‌ای تحت وب به طور معناداری افزایش یافتند اما در گروه کتابچه و کنترل تغییر معناداری در این سازه‌ها مشاهده نشد. موانع درک شده نیز در گروه تحت وب پس از آموزش کاهش یافت. انجام ماموگرافی در افراد گروه مداخله مبتنی بر وب پس از آموزش به‌طور معناداری نسبت به گروه کتابچه و کنترل بیشتر بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مداخله آموزشی مبتنی بر سازه‌های روانشناختی و تحت وب می‌تواند در بهبود باورهای زنان در خصوص رفتار ماموگرافی و ارتقاء رفتار آنها مفید واقع شود. به نظر می‌رسد استفاده از آموزش چندرسانه‌ای تحت وب نسبت به روش  کتابچه پذیرش و اثربخشی بیشتری داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: ماموگرافی، سرطان پستان، الگوی باور سلامت، مداخله آموزشی، مبتنی بر وب
متن کامل [PDF 768 kb]   (471 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1399/11/10 | پذیرش: 1400/9/16
فهرست منابع
1. Waks AG, Winer EP. Breast cancer treatment: a review. Jama. 2019;321(3):288-300. [DOI:10.1001/jama.2018.19323] [PMID]
2. International Agency for Research on Cancer. Cancer Tomorrow: Estimated number of incident cases from 2018 to 2040, breast, females, all ages 2018 [Available from: https://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-isotype?type=0&population=900&mode=population&sex=2&cancer=39&age_group=value&apc_male=0&apc_female=0.
3. Ghiasvand R, Adami H-O, Harirchi I, Akrami R, Zendehdel K. Higher incidence of premenopausal breast cancer in less developed countries; myth or truth? BMC cancer. 2014;14(1):343. [DOI:10.1186/1471-2407-14-343] [PMID] [PMCID]
4. Babazadeh Namini S, Elahi SA, Seirafi MR, Sabet M, Azadeh P. Predicting post-traumatic growth inventory (PTGI) based on the perceived social support; the mediating role of resilience in women with breast cancer: A structural equation modeling approach. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2021;9(2):172-86.. [DOI:10.52547/ijhehp.9.2.172]
5. Tavakolian L, Boniadi F, Malekzadeh E. The investigation of factors associated with breast cancer screening among Kazeroon women aged 20-65 in 2013. Nurs J Vulnerable. 2015;1(1):17-31.
6. Dezham S, Roozbahani N, Khorsandi M. Application of theory of planned behavior in predicting screening mammography in housewives over 40 years. 2015.
7. Li H, Zhang S, Wang Q, Zhu R. Clinical value of mammography in diagnosis and identification of breast mass. Pakistan journal of medical sciences. 2016;32(4):1020. [DOI:10.12669/pjms.324.9384] [PMID] [PMCID]
8. Lemogne C, Turinici M, Panjo H, Ngo C, Canoui‐Poitrine F, Chauvet‐Gelinier JC, et al. Personality and breast cancer screening in women of the GAZEL cohort study. Cancer medicine. 2018;7(2):515-24. [DOI:10.1002/cam4.1268] [PMID] [PMCID]
9. Alam AA. Knowledge of breast cancer and its risk and protective factors among women in Riyadh. Annals of Saudi medicine. 2006;26(4):272-7. [DOI:10.5144/0256-4947.2006.272] [PMID] [PMCID]
10. Yılmaz M, Durmuş T. Health beliefs and breast cancer screening behavior among a group of female health professionals in Turkey. The journal of breast health. 2016;12(1):18. [DOI:10.5152/tjbh.2015.2715] [PMID] [PMCID]
11. Masoudiyekta L, Dashtbozorgi B, Gheibizadeh M, Saki Malehi A, Moradi M. Applying the health belief model in predicting breast cancer screening behavior of women. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 2015;4(4). [DOI:10.17795/jjcdc-30234]
12. Khalili A, Shahnazi M. Breast cancer screening (breast self-examination, clinical breast exam, and mammography) in women referred to health centers in Tabriz, Iran. Indian journal of medical sciences. 2010;64(4):149. [DOI:10.4103/0019-5359.97355] [PMID]
13. Ersin F, GÖZÜKARA F, Polat P, ERÇETİN G, Bozkurt ME. Determining the health beliefs and breast cancer fear levels ofwomen regarding mammography. Turkish journal of medical sciences. 2015;45(4):775-81. [DOI:10.3906/sag-1406-74] [PMID]
14. Tehrani H, Dadashi N, Movahedzadeh D, Khorasani EC, Jafari A. The predictors of the use of complementary and alternative medicine among type 2 diabetes patients based on the health belief model. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 2022:1-8. [DOI:10.1007/s40200-022-00971-y]
15. Rezaeian M, Sharifirad G, Mostafavi F, Moodi M, Abbasi MH. The effects of breast cancer educational intervention on knowledge and health beliefs of women 40 years and older, Isfahan, Iran. Journal of education and health promotion. 2014;3.
16. KARIMI M, Hasani M, Khoram R, Gafari M, Niknami S. The effect of education, based on health belief model on breast self-examination in health liaisons of Zarandieh city. Zahedan Journal Of Research In Medical Sciences (Tabib-E-Shargh). 2009;10(4):283-91.
17. Khoshnoodi far M, Arabnezhad Z, Tehrani H, Akbari farmad S. The effect Blended training on comparison with in-person training on self-care behaviors in type 2 diabetes patients. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2019;7(4):333-42. [DOI:10.29252/ijhehp.7.4.333]
18. Etemadi Sanandaji M, Ghahri Sarabi A, Bonakdar H, Akbarzade Baghban A, Banaderakhshan H, Ghasemi SJJoNE. Comparison of impact of face to face and educational booklet methods on respiratory self efficacy of patients with chronic obstructive pulmonary disease attending to selected hospitals of Shahid Beheshti university of medical sciences in Tehran. 2015;4(1):1-7.
19. Vahedi M, Feyzi F, Ebadi A, Kachoei H. The effect of Presence (Lecture) and Non-presence (Booklet & Reminder) education method on Nurse's Knowledge, Attitude and Performance (KAP) about Autonomic Dysreflexia in Tehran .J Iranian Journal of War and Public Health. 2012;4(4):21-8.
20. Yaghobian M, Yaghobi T, Salmeh F, Golmohammadi F, Safari H, Savasari R, et al. Comparing the effect of teaching using educational booklets and lecture along with educational booklets on nurses' knowledge about professional laws and regulations. 2010;9(4):372-80.
21. Ahmadi M, Madadizadeh F, Afkhami Aghda M, Khodayarian M. Designing and Implementing Virtual Education Course of Media Literacy for Medical Sciences Students: An Experimental Study. Journal of Health Literacy. 2021;6(3):32-46.
22. Karimy M, Hasani M, Khoram R, Ghaffari M, Niknami S. The effect of education, based on health belief model on breast self-examination in health liaisons of Zarandieh city. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2008;10(4):0-.
23. Hatefnia E, Niknami S, Mahmoudi M, Ghofranipour F, Lamyian M. The effects of health belief model education on knowledge, attitude and behavior of Tehran pharmaceutical industry employees regarding breast cancer and mammography. Behbood Journal. 2010;14(1).
24. Moodi M, Norozi E, Rezaeiyan M, Mostafavi F, Sharifirad G. Comparing the effectiveness of three educational interventions based on health belief model on mammography screening behaviors in Women above 40 Years in Isfahan, Iran. 2013.
25. Bakhtariagdam F, Nourizadeh R, Sahebi L. The Role of Health Belief Model in Promotion of Beliefs and Behaviors of Breast Cancer Screening in Women Referring to Health Care Centers of Tabriz in 2010. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services. 2012;33(6).
26. Shokri Gheshlaghi A, Olfati F, Oveisi S. Effectiveness of Web-Based Education On Students' Knowledge and Attitudes About Reproductive Health: Qazvin University of Medical Sciences; 2017.
27. Kalan-Farmanfarma K, Zareban I, Jalili Z, ShahrakiPour M. Effectiveness of Education Based on the Health Belief Model on Performing Preventive Measures for Breast Cancer Among Female Teachers in Zahedan. Journal of Education and Community Health. 2014;1(1):11-8. [DOI:10.20286/jech-010111]
28. Mashhod KN, Jalili Z, Mahmoudi MFM. Effectiveness of a theory-based educational intervention on breast self-exam behavior in women who referred to health care centers. 2018.
29. Mashhod KN, Jalili Z, MAHMOUDI MFM. Effectiveness of a theory-based educational intervention on breast self-exam behavior in women who referred to health care centers. 2018.
30. O'Neill E, Stevens N, Clarke E, Cox P, O'Malley B, Humphreys H. Use of e-learning to enhance medical students' understanding and knowledge of healthcare-associated infection prevention and control. Journal of Hospital Infection. 2011;79(4):368-70. [DOI:10.1016/j.jhin.2011.08.008] [PMID]
31. Moazami F, Bahrampour E, Azar MR, Jahedi F, Moattari M. Comparing two methods of education (virtual versus traditional) on learning of Iranian dental students: a post-test only design study. BMC medical education. 2014;14(1):1-5. [DOI:10.1186/1472-6920-14-45] [PMID] [PMCID]
32. Maxwell AE, Wang JH, Young L, Crespi CM, Mistry R, Sudan M, et al. Pilot test of a peer-led small-group video intervention to promote mammography screening among Chinese American immigrants. Health promotion practice. 2011;12(6):887-99. [DOI:10.1177/1524839909355550] [PMID] [PMCID]
33. Gözüm S, Karayurt Ö, Kav S, Platin N. Effectiveness of peer education for breast cancer screening and health beliefs in eastern Turkey. Cancer nursing. 2010;33(3):213-20. [DOI:10.1097/NCC.0b013e3181cb40a8] [PMID]
34. Secginli S, Nahcivan NO. The effectiveness of a nurse-delivered breast health promotion program on breast cancer screening behaviours in non-adherent Turkish women: A randomized controlled trial. International journal of nursing studies. 2011;48(1):24-36. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.05.016] [PMID]
35. Çapık C, Gözüm S. The effect of web-assisted education and reminders on health belief, level of knowledge and early diagnosis behaviors regarding prostate cancer screening. European Journal of Oncology Nursing. 2012;16(1):71-7. [DOI:10.1016/j.ejon.2011.03.007] [PMID]
36. Ghaffari M, Esfahani SN, Rakhshanderou S, Koukamari PH. Evaluation of health belief model-based intervention on breast cancer screening behaviors among health volunteers. Journal of Cancer Education. 2019;34(5):904-12. [DOI:10.1007/s13187-018-1394-9] [PMID]
37. Noman S, Shahar HK, Abdul Rahman H, Ismail S. Effectiveness of An Educational Intervention of Breast Cancer Screening Practices Uptake, Knowledge, and Beliefs among Yemeni Female School Teachers in Klang Valley, Malaysia: A Study Protocol for a Cluster-Randomized Controlled Trial. International journal of environmental research and public health. 2020;17(4):1167. [DOI:10.3390/ijerph17041167] [PMID] [PMCID]
38. Avci IA, Gozum S. Comparison of two different educational methods on teachers' knowledge, beliefs and behaviors regarding breast cancer screening. European Journal of Oncology Nursing. 2009;13(2):94-101. [DOI:10.1016/j.ejon.2009.01.004] [PMID]
39. Khalili S, Shojaiezadeh D, Azam K, KHEIRKHAH RK, KHARGHANI MM, Khazir Z. The effectiveness of education on the health beliefs and practices related to breast cancer screening among women referred to Shahid Behtash Clinic, Lavizan area, Tehran, using health belief model. 2014.
40. Bowen DJ, Robbins R, Bush N, Meischke H, Ludwig A, Wooldridge J. Effects of a web-based intervention on women's breast health behaviors. Translational behavioral medicine. 2017;7(2):309-19. [DOI:10.1007/s13142-016-0439-z] [PMID] [PMCID]
41. Lee EE, Brecht ML, Park H, Lee J, Oh KM. Web-Based Study for Improving Mammography Among Korean American Women. Journal of cancer education : the official journal of the American Association for Cancer Education. 2017;32(2):257-63. [DOI:10.1007/s13187-015-0920-2] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.BPUMS.REC.1398.087
Clinical trials code: IRCT20190708044157N1XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mansouri Z, Reisi M, Mahmoodi M, Javadzade H. Comparing the Effects of Health Belief Model Based Educational Intervention Using Two Methods of Web-Based Multimedia and Booklet on Mammography among Women in Bushehr. Iran J Health Educ Health Promot. 2022; 10 (1) :43-57
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1647-fa.html

منصوری زینب، رئیسی مهنوش، محمودی مرضیه، جوادزاده همام الدین. بررسی مقایسه‌ای تاثیر مداخله آموزشی الگوی باور سلامت به دو روش آموزش چند رسانه‌ای مبتنی بر وب و کتابچه بر انجام ماموگرافی در زنان شهر بوشهر. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1401; 10 (1) :57-43

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1647-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4460