[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
پرداخت الکترونیک ::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
بانک ها و نمایه نامه ها

..
:: دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 245-235 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
پریمهر عیار ، سید کاظم موسوی* ، مهناز سید الشهدایی
چکیده:   (2831 مشاهده)
زمینه و هدف: فرایند شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان اغلب طولانی مدت و ناتوان کننده بوده و مراقبین خانوادگی این بیماران در طی این دوره فشار زیادی را متحمل می شوند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 62 نفر از بیماران مراجعه کننده به دو بیمارستان حضرت رسول اکرم و فیروزگر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده با استفاده از سکه در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه فشار مراقبتی (CBI) بود. در ابتدای مطالعه، فرم مشخصات دموگرافیک و فشار مراقبتی توسط شرکت کنندگان در پژوهش تکمیل شد. سپس مراقبین خانوادگی گروه آزمون، به گروه های 8-5 نفره تقسیم شده و آموزش مهارت های مقابله ای در سه جلسه 60-45 دقیقه ای به آن ها داده شد. چهار هفته پس از مداخله و حین مراجعه مجدد به بیمارستان، پرسشنامه فشار مراقبتی مجددا توسط شرکت کنندگان در پژوهش تکمیل گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کای دو، تست دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی)  در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: بین دو گروه شرکت کننده در مطالعه از نظر مشخصات فردی تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت (0/05>P)؛ همچنین، میانگین و انحراف معیار نمره فشار مراقبتی در شرکت کنندگان گروه کنترل و آزمون قبل از مداخله به ترتیب 17/91±66/37 و 14/89± 56/83 و پس از مداخله 9/15±75/18 و 12/93±49/30 گزارش گردید. طبق نتایج آزمون تی زوجی این تغییرات در دو گروه معنا دار بود (0/001>P). بیشترین میزان کاهش فشار مراقبتی نیز در مراقبین گروه آزمون مربوط به بعد تکاملی بود (0/016>P).

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه سودمندی استفاده از روش آموزش مهارت های مقابله ای بر فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی را نشان داد. بنابراین توصیه می شود این روش سودمند و اثربخش به منظور تسهیل سازگاری این مراقبین با شرایط بیمار بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

 
واژه‌های کلیدی: سرطان، مهارت های مقابله، فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی
متن کامل [PDF 785 kb]   (1106 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مداخلات ارتقای سلامت
دریافت: 1400/2/26 | پذیرش: 1400/5/3
فهرست منابع
1. Akinyemiju T, Wiener H, Pisu M. Cancer-related risk factors and incidence of major cancers by race, gender and region; analysis of the NIH-AARP diet and health study. BMC Cancer. 2017; 17(597): 1-11. [DOI:10.1186/s12885-017-3557-1]
2. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. A Cancer Journal for Clinicians. 2018; 68(6): 394-424. DOI: 10.3322/caac.21492 [DOI:10.3322/caac.21492]
3. Motlaq A. A look at cancer statistics in Iran and the world. SAMA Web Site; 2018 [updated 9 Nov, 2018; cited 20 Oct, 2020]; Available from: https://samatashkhis.com/cancer-stats/
4. Hashemi Z, Afshari A, Einy S. The effectiveness of acceptance and commitment education on improving the mental health and quality of life of elderly people with cancer. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(2):160-71. [DOI:10.29252/ijhehp.8.2.160]
5. ÖZPINAR S, ÇELİK ODABAŞI N, AKYOL M. Associations between health literacy and preventive Skin Cancer Prevention Strategies among University Students. Journal of Health Literacy. 2020;5(3):12-25
6. Given BA. Safety of Care by Caregivers of Cancer Patients. Seminars in Oncology Nursing. 2019; 35(4): 374-379. Doi: 10.1016/j.soncn.2019.06.011 [DOI:10.1016/j.soncn.2019.06.011]
7. Langenberg S, van Herpen C, van Opstal C, Wymenga A, van der Graaf W, Prins J. Caregivers' burden and fatigue during and after patients' treatment with concomitant chemoradiotherapy for locally advanced head and neck cancer: a prospective, observational pilot study. Support Care Cancer. 2019; 27(1): 4145-4154. [DOI:10.1007/s00520-019-04700-9]
8. Nejatian M, Tehrani H, Momeniyan V, Jafari A. A modified version of the mental health literacy scale (MHLS) in Iranian people. BMC psychiatry. 2021;21(1):1-11. [DOI:10.1186/s12888-021-03050-3]
9. Toygar I, Yeşilbalkan OU, GüzelMalseven Y, Sönmez E. Effect of reflexology on anxiety and sleep of informal cancer caregiver: Randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2019; 39(1): 1-6. [DOI:10.1016/j.ctcp.2020.101143]
10. Mirsoleymani SR, Rohani C, Matbouei M, Nasiri M. Vasli P. Predictors of caregiver burden in Iranian family caregivers of cancer patients. J Edu Health Promot. 2017; 6(91): 1-8. DOI: 10.4103/jehp.jehp_137_16. [DOI:10.4103/jehp.jehp_137_16]
11. Abbasi A, Shamsizadeh M, Asayesh H, Rahmani H, Hosseini SA, Talebi M. The relationship between caregiver burden with coping strategies in Family caregivers of cancer patient. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2013; 1(3): 62-71.
12. Karabulutlu EY. Coping with stress of family caregivers of cancer patients in Turkey. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing. 2014; 1(1): 55-60. [DOI:10.4103/2347-5625.135822]
13. Mosher CE., Ott MA, Hanna N, Jalal, SI, Champion VL. Coping with physical and psychological symptoms: a qualitative study of advanced lung cancer patients and their family caregivers. Support Care Cancer. 2015; 23(1): 2053-2060 [DOI:10.1007/s00520-014-2566-8]
14. Lim HA, Tan JY, Chua J, Yoong RKL, Lim SE, Kua EH, Mahendran R. Quality of life of family caregivers of cancer patients in Singapore and globally. Singapore Med J. 2017; 58(5): 258-261. [DOI:10.11622/smedj.2016083]
15. Adili D, Dehghani-Arani F. The relationship between caregiver's burden and patient's quality of life in women with breast cancer. Journal of Research in Psychological Health. 2018; 10(2): 30-39.
16. Novak M, Guest C. Application of a multidimensional Caregiver Burden Inventory. Gerontologist. 1989; 29(6):798-803 [DOI:10.1093/geront/29.6.798]
17. Xuan Long N, Bao Ngoc N, Thi Phung T, Thi Dieu Linh D, Nhat Anh T, Viet Hung N, Thi Thang N, Thi Mai Lan N, Thu Trang V, Hiep Thuong N, Van Hieu N, Van Minh H. Coping strategies and social support among caregivers of patients with cancer: a cross-sectional study in Vietnam. AIMS Public Health, 2021; 8(1): 1-14. [DOI:10.3934/publichealth.2021001]
18. Teixeira RJ, Applebaum AJ, Bhatia S, Brandão T. The impact of coping strategies of cancer caregivers on psychophysiological outcomes: an integrative review. Psychol Res Behav Manag. 2018; 11(1): 207-215. [DOI:10.2147/PRBM.S164946]
19. Rajabi M, Bastami M, Shahvaroughi Farahani N, Tavanaie Ah, Ghanbari B, Alasti H. Religious Coping as a Predictor of the Burden of Care in the Caregivers of End-Stage Cancer Patients. Iran Journal of Nursing. 2018; 31(114):6-18. [DOI:10.29252/ijn.31.114.6]
20. Applebaum AJ, Panjwani AA, Buda K, Hoyt MA, Garcia A, Fresco DM, Mennin DS. Emotion regulation therapy for cancer caregivers-an open trial of a mechanism-targeted approach to addressing caregiver distress. Translational Behavioral Medicine. 2018; 10(2): 413-422. [DOI:10.1093/tbm/iby104]
21. Pahlavanzade S, Khosravi N, Moeini M. The effect of a family need-based program on burden of caregivers of leukemia patients in Isfahan in 2013-2014. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014; 19(6): 629-634.
22. Sotoudeh R, Pahlavanzadeh S, Alavi M. The Effect of a Family-Based Training Program on the Care Burden of Family Caregivers of Patients Undergoing Hemodialysis. Iran J Nurs Midwifery Res. 2019; 24(2): 144-150. [DOI:10.4103/ijnmr.IJNMR_93_18]
23. Ghorbani F, Zare M, Heshmati Nabavi F, Behnam Vashani H, Bari A. Effect of Education and Telephone Counseling on Caregiver Strain and Unmet Needs in Family Caregivers and Self-care Behaviors in Patients with Cancer: A Randomized Clinical Trial. Evidence-based Care Journal. 2020; 10(1): 51-60.
24. Ashghali Farahani M, Ghane G, Seyedfatemi N, Haghani H. Effectiveness of Supportive Educative Program on The Burden in Family Caregivers of Hemodialysis Patients. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2017; 14(10): 885-895.
25. Porter LS, Steel JL, Fairclough DL, Blanc WL, Hanson LC, Fischer S, Keefe JK. Caregiver-guided pain coping skills training for patients with advanced cancer: Results from a randomized clinical trial. Palliat Med, 2021; 35(5): 952-961. [DOI:10.1177/02692163211004216]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IUMS.REC.1394.9211196250XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ayar P, Mousavi S K, Seyedshohadaee M. The Effect of Coping Skills Training on Family Caregivers' Burden of Cancer Patients Undergoing Chemotherapy. Iran J Health Educ Health Promot 2021; 9 (3) :235-245
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1704-fa.html

عیار پریمهر، موسوی سید کاظم، سید الشهدایی مهناز. بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (3) :235-245

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1704-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4624