[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 118-128 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای مقابله‌ای مادران و‌ علائم اختلال بی-اعتنایی مقابله ای کودکان خانواده های نظامی
شیرین زینالی* ، حسین رستمی
چکیده:   (724 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مهم¬ترین مفاهیم در حوزه فرزندپروری مشکلات رفتاری کودک است و تاثیر آن بر روابط والد-کودک قابل توجه است.  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه مهارتهای زندگی بر مهارتهای مقابله¬ای مادران و‌ علائم اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان خانواده¬های نظامی است.

مواد و روش¬ها: طرح پژوهش حاضر، نیمه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. از بین خانواده¬های شاغل نظامی شهر تبریز در سال 1396، 40 نفر از والدین دارای کودکان 6 الی 8 ساله که با استفاده از مصاحبه تشخیصی، دارای تشخیص اختلال بی¬اعتنایی براساسDSM-5 به¬صورت در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، مهارتهای مقابله لازاروس و علائم مرضی کودک، ابزارهای این مطالعه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بودند و بر اساس نتایج پیش آزمون مادران گروه آزمایش در ۸ جلسه ۴۵ دقیقه¬ای برنامه مهارتهای زندگی شرکت نمودند.  داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS18،‌ آزمونهای آماری تی مستقل، آنکوا و مانکوا تحلیل شدند.

یافته¬ها: نتایج تحلیل نشان داد آموزش مادران موجب افزایش مهارت¬های جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، حل مدبرانه مساله، ارزیابی مجدد مثبت و کاهش مهارت¬های مقابله‌ای رویارویی¬گر، دوری گزینی، خوشتن‌داری، گریز- اجتناب مادران و علائم اختلال بی¬اعتنایی مقابله¬ای دانش آموزان شده است (001/0=p) که حاکی از اثربخشی این روش آموزشی است.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می¬دهد آموزش  مهارتهای زندگی منجر به بهبود مهارت¬های مقابله¬ای مادران در ارتباط با فرزندانشان شده و این روش بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان تاثیر مطلوبی دارد. از این رو، پژوهشگر این روش درمانی را بر روی مشکلات کودک-والد پیشنهاد می¬کند.

 
واژه‌های کلیدی: هارتهای زندگی، مهارت‌های مقابله‌ای و اختلال بی اعتنایی مقابله‌ای
متن کامل [PDF 487 kb]   (227 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی بالینی
دریافت: 1397/10/19 | پذیرش: 1398/9/19
فهرست منابع
1. Burke J D, Romano-Verthelyi A R. Developmental pathway to Disruptive, Impulse-Control and Conduct disorder. ACADEMIC press.2018. pp21-25. DOI: [DOI:10.1016/B978-0-12-811323-3.00002-X] [PMID]
2. Szentiványi D, Balázs J. Quality of life in children and adolescents with symptoms or diagnosis of conduct disorder and oppositional defiant disorder. J Ment Health Prev 2018. 10, 1-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.mhp.2018.02.001 [DOI:10.1016/j.mhp.2018.02.001]
3. López-Villalobos J A, Andrés-De Llano J M, Rodríguez-Molinero L, Garrido-Redondo M & Sánchez-Azón M I. Prevalence of oppositional defiant disorder in Spain. Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition). 2014. 7(2);80-87. DOI: 10.1016/j.rpsmen.2014.02.006 [DOI:10.1016/j.rpsmen.2014.02.006]
4. Lin X,Li L, Chi P, Wang Z & Fang X. Child maltreatment and interpersonal relationship among Chinese children with oppositional defiant disorder. Child Abuse Negl J. 2016; 51: 192-202. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.10.013 [DOI:10.1016/j.chiabu.2015.10.013] [PMID]
5. Lopez Villalobos JA, Sanchez Azon MI. Disruptive behavior disorders: Multidimensional analysis. Int J of Clinic and Health Psych. 2012; 12(3):405-417
6. Gomez R, Hafetz, Gomez R M. oppositional defiant disorder: Prevalence based on parent and teacher ratings of Malaysian primary school children. Asian J Psychiatr. 2013; 6(4):299-302. doi: 10.1016/j.ajp.2013.01.008. [DOI:10.1016/j.ajp.2013.01.008] [PMID]
7. Brotman L M, O'Neal C R, Huang H Y, Gouley K K, Rosenfelt A, & Shrout P E. An experimental test of parenting practices as a mediator of early childhood physical aggression. Child Psychol Psychiatry J. 2009; 50(3): 235-245. DOI: 10.1542/peds.2011-1568 [DOI:10.1542/peds.2011-1568] [PMID] [PMCID]
8. Satoorian SA, Ahmad M R. The Role of Parenting Dimensions and Child-Parent Relationship in Children's Internalized and Externalized Behavioral Problem. J Family Research. 2017; 12(4): 683-705
9. Podolski CL, Nigg JT. Parent Stress and Coping in Relation to Child ADHD Severity and Associated Child Disruptive Behavior Problems. J Clin Child Psychol. 2001; 30(4): 503-513. DOI: 10.1207/S15374424JCCP3004_07 . PMID:11708238 [DOI:10.1207/S15374424JCCP3004_07] [PMID]
10. Phuphaibul R, Thanooruk Y. Leucha Y, Sirapo-ngam C. The Impacts of the Immune of Life for Teens Module Application on the Coping Behaviors and Mental Health of Early Adolescents. J Pediatr Nurs. 2005; 20 (6): 461-468 . DOI: 10.1016/j.pedn.2005.08.003 PMID:16298288 [DOI:10.1016/j.pedn.2005.08.003] [PMID]
11. Lauter J, Branchereau S. Herzog W, Bugaj T J, Nikendei C. Tutor-led teaching of procedural skill in the skilss lab: Complexity, relevance and teaching competence from the medical teacher, tutor and student perspective. J Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2017, 122: 54-60. doi: 10.1016/j.zefq.2017.03.005 PMID: 28359724 [DOI:10.1016/j.zefq.2017.03.005] [PMID]
12. Hajiamani Z, Cheragalipour z, Azad Marzabadi E, Ebadi A, Norouzi-koushal A. compression of job srtess in military and non- military drivers in Tehran city. J Mil Med. 2011, 13 (1):25-30
13. Allen Es, Rhoadis GK, Stanley SM, Markman HJ. On the home front: stress for recently deployed army couple. Fam process. 2011; 50(2):235-247. doi: 10.1111/j.1545-5300.2011.01357.x. PMID: 21564063 [DOI:10.1111/j.1545-5300.2011.01357.x] [PMID] [PMCID]
14. Caska CM, Renshaw KD. Perceived burden in spouses of National Guard/Reserve service members deployed during Operations Enduring and Iraqi Freedom. .J Anxiety Disord. 2011 Apr;25(3):346-51. doi: 10.1016/j.janxdis.2010.10.008 [DOI:10.1016/j.janxdis.2010.10.008] [PMID]
15. Lacks, Meghan H. An Exploration of Marital Health and Stress Among Military Couples (Master's Thesis, East Carolina University). Retrieved from the Scholarship. (http://hdl.handle.net/10342/1778.).2013
16. Cederbaum J A, Gilreath TD, Astor R A, Pineda D, DePedro KT, Esqueda MC, Atuel H. Well-Being and Suicidal Ideation of Secondary School Students From Military Families. J Adoles Health Volume. 2013; 54( 6): 672-677. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2013.09.006] [PMID]
17. Hautmann C, Dose C, Duda-Kirchhof K, Greimel L, Hellmich M, Imort & et al. Behavioral Versus non-behavioral Guided Self-Help for Parents of Children With Externalizing Disorders in a Randomized Controlled Trial. J Behav Ther; 2018, 49(6): 951-965. [DOI:10.1016/j.beth.2018.02.002] [PMID]
18. Dretzke J, Frew E, Davenport C, Barlow J, Stewart-Brown S, Sandercock J, Bayliss S, Jeftery J, Hyde C, Taylor R. The effectiveness and cost-effectiveness of parent training/education programmes for the treatment of conduct disorder, including oppositional defiant disorder. Health Technol Assess. 2005, 1(50), 1-233. doi: 10.3310/hta9500. [DOI:10.3310/hta9500] [PMID]
19. Daneshmand M. The Effectiveness of Group Training of the Reforming Parenting Styles Based on Mothers, Maladjustment Schemas on Improving Behavioral Problems among Preschool Children in Isfahan City. J Knowledge & Research in Applied Psychology. 2017, 18 (2):62-71
20. Botvin G J. Griffin K W. Life Skills Training: Empirical Findings and Future Directions. J Prim Prev. 2004; 25(2): 211-232. DOI:10.1023/B:JOPP.0000042391.58573.5b [DOI:10.1023/B:JOPP.0000042391.58573.5b]
21. Lam K, Wendy S, Fals W, Kelly, M. Effects of parent skills Training with Behavioral couples Therapy for alcoholism on children: A rando mized clinical pilot . J Addict Behav.. 2008; 33: 1076-1081. DOI: 10.1016/j.addbeh.2008.04.002. PMID:18485612 [DOI:10.1016/j.addbeh.2008.04.002] [PMID] [PMCID]
22. Stattin H, Enebrink P, Özdemir M,& Giannotta F. A national evaluation of parenting programs in Sweden: The short-term effects using an RCT effectiveness design. Journal of Consulting and Clinical Psychology.2015; 83: 1069-1084. [DOI:10.1037/a0039328] [PMID]
23. Tarver J, Daley D, Lockwood J, & Sayal K. Are self-directed parenting interventions sufficient for externalizing behaviour problems in childhood? A systematic review and meta-analysis. J Eur Child Adolesc Psychiatry. 2014; 23: 1123-1137. https://doi.org/10.1007/s00787-014-0556-5 [DOI:10.1007/ s00787-014-0556-5] [PMID]
24. Farzad V, Vakil F, Emami poor S. relaibility and validity of child abnormal psycology symtopms in working child. J Psychological Research. 2012; 11(3):23-30[persian]
25. Babapour KH. Efficacy of interpersonal relationship on problem solving in students. J psychology. 10-8-22
26. Zarei E, SheikhiFini AK, Bavaghar B. Effects of Life Skills Training on Stress Reduction and Coping Style in Adolescents Living in Foster Homes. J Basic Appl Sci Res. 2012; 2(8):7618-7622
27. Kibret B T. Life Skills Training (LST) Program for Young People: Justifications,Foundations and Contents . Int J Sch Cog Psychol. 2016; 3(1): 1-15. DOI: 10.4172/2469-9837.1000163 [DOI:10.4172/2469-9837.1000163]
28. Avci D, Kelleci M. MEffects of the Anger Coping Programme based on cognitive behavioral techniques on adolescents' anger, aggression and psychological symptoms. Int J Nurs Pract, 2016; 22(2), 189-196. [DOI:10.1111/ijn.12410] [PMID]
29. Chen C, Li C, Wang H, Ou J J, Zhou J S, Wang X P. Cognitive behavioral therapy to reduce overt aggression behavior in Chinese young male violent offenders. J Aggress Behav, 2014; 40(4): 329-336. DOI:10.1002/ab.21521. PMID:24375428 [DOI:10.1002/ab.21521] [PMID]
30. Högström J, Olofsson V, Özdemir M, Enebrink P, & Stattin H. Two-year findings from a national effectiveness trial: Effectiveness of behavioral and nonbehavioral parenting programs. J Abnorm Child Psychol.2017; 45: 527-542. https://doi.org/10.1007/s10802-016-0178-0 [DOI:10.1007/s10802- 016-0178-0] [PMID]
31. Meyer S, Raikes H A, Virmani EA, Waters S, & Thompson R. A. Parent emotion representations and the socialization of emotion regulation in the family. Int J Behav Dev, 2014; 38: 164-173. doi:10.1177/0165025413519014 [DOI:10.1177/0165025413519014]
32. Altafim E L, Linhares MB. Preventive intervention for strengthening effective parenting practices: A randomized controlled trial. Journal of Applied Developmental Psychology. 2019; 62; 160-172. [DOI:10.1016/j.appdev.2019.03.003]
33. Nasheeda A, Abdullah HB, Krauss S E, Ahmed NB. A narrative systematic review of life skills education: effectiveness, research gaps and priorities. Int J Adolesc Youth. 2018; 2, 132-138. [DOI:10.1080/02673843.2018.1479278]
34. Rutherford H J V, Wallace N S, Laurent H K, Mayes L C. Emotion regulation in parenthood. Dev Rev, 2015;36: 1-14. doi:10.1016/j.dr.2014.12.008 [DOI:10.1016/j.dr.2014.12.008] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zeinali S, Rostami H. The efficacy of life skill training on mother,s coping skill and children,s oppositional difiant disorder symptoms in military family. Iran J Health Educ Health Promot. 2020; 8 (2) :118-128
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1142-fa.html

زینالی شیرین، رستمی حسین. اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای مقابله‌ای مادران و‌ علائم اختلال بی-اعتنایی مقابله ای کودکان خانواده های نظامی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1399; 8 (2) :118-128

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1142-fa.htmlدوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4256