[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 57-71 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی عوامل محیط اجتماعی- فرهنگی موثر بر فعالیت بدنی دانشجویان : یک مطالعه کیفی
اکرم صادقپور ، محمد احسانی* ، مرجان صفاری ، فرشته زمانی علویجه
چکیده:   (845 مشاهده)
زمینه و هدف: ترویج شیوه زندگی فعال دانشجویان از طریق مطالعات مربوط به فعالیت بدنی مقدور می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی عوامل محیط اجتماعی- فرهنگی موثر در فعالیت بدنی دانشجویان انجام گرفت.  

مواد و روش ها: روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که با رویکرد استقرایی-قیاسی بود. مشارکت کنندگان 23 نفر ( 20 مرد و 3 زن) از خبرگان و اساتید فعالیت بدنی و 16 دانشجو ( 7زن و 9 مرد) بودند که با انجام 21 مصاحبه با اساتید و 2 جلسه کانونی با دانشجویان به اشباع نظری رسید. اساتید به روش نمونه گیری گلوله برفی و دانشجویان به روش تصادفی در جلسات کانونی قرارگرفتند. مصاحبه ها بصورت نیمه‌ساختاریافته بود و داده ها هم‌زمان جمع‌آوری و بصورت دستی تجزیه‌وتحلیل شدند.

یافته ها: در بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با فعالیت بدنی، 3 مقوله اصلی نقش خانواده و دوستان، با زیر مقوله های (همراهی، الگو بودن، تسهیل گر بودن، حمایت ابزاری و مستقیم) ، حمایت مربیان و کارشناسان ورزشی (حمایت ارتباطی، حمایت از شایستگی و استقلال، تقویت جو اخلاق اجتماعی) و موانع هنجاری و فرهنگی( قوائد جنسیتی فرهنگی و کلیشه ها و تفاوت های جنسیتی) استخراج گردید.

 نتیجه گیری: متغیر های شناسایی شده پژوهش در تحقق رفتار فعالیت بدنی دانشجویان  اهمیت داشته و به سازمان های مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دیگر حوزه های مرتبط جهت برنامه ریزی ارتقاء سلامت و ایجاد سبک زندگی سالم  برای دانشجویان کمک می نماید.

 
واژه‌های کلیدی: محیط اجتماعی- فرهنگی، دانشجویان، فعالیت بدنی، مطالعه کیفی
متن کامل [PDF 539 kb]   (199 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1398/4/26 | پذیرش: 1398/8/20
فهرست منابع
1. Mansourizadeh M, Anoosheh M, KazemNejad A. The Effect of Physical Activity Program Based on Pender Health Promotion Model on Type 2 Diabetic Middle-Aged Women's Mental Health. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2018;6(2):159-67. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.159]
2. Peyman N, Rezai-Rad M, Tehrani H, Gholian-Aval M, Vahedian-Shahroodi M, Miri HH. Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women's physical activity: a quasi-experimental study. BMC public health. 2018;18(1):134. [DOI:10.1186/s12889-018-5025-5] [PMID] [PMCID]
3. Goje M, Salmiah MS, Ahmad Azuhairi A, Jusoff K. Physical inactivity and its associated factors among university students. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences. 2014;13(10):119-30. [DOI:10.9790/0853-13101119130]
4. Young SJ, Sturts JR, Ross CM. Physical activity among community college students. Physical Educator. 2015;72(4):640. [DOI:10.18666/TPE-2015-V72-I4-7140]
5. Odat J. The Reasons for the Reluctance of Princess Alia University College Students' from Practicing Sports Activities. International Education Studies. 2015; 8(4):40-51. [DOI:10.5539/ies.v8n4p40]
6. Hosseini S.E, Pourkiani M, jami Alahmadi A, Afroozeh A. Determine Affecting Factors on Increasing Students 'Physical Activity Participation. Research on Educational Sport. 2016; 5(12): 97-114. [DOI:10.22089/res.2017.941]
7. Parto S, Izadi Ms, Karimimoshaver M, Zaboli R. Urban Open Spaces Supporting Physical Activity and Promoting Citizen's Health: A Systematic Review. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2019;7(2):126-42. [DOI:10.30699/ijhehp.7.2.126]
8. fathi F, Rezaei sofi M. The Relationship between Health Literacy and Physical Activity Level of Elderly Women in the City of Urmia. Journal of Health Literacy. 2017;2(1):12-21. [DOI:10.22038/jhl.2017.10947]
9. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing. 2008;62(1):107-15. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x] [PMID]
10. Peyman N, Ezzati Rastegar K, Tehrani H, Zarei F. Explanation of unwanted pregnancy from the perspective of family planning service providers: An exploratory study. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016;19(12):18-26..
11. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
12. Jowett S, Chaundy V. An investigation into the impact of coach leadership and coach-athlete relationship on group cohesion. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice. 2004;8(4):302. [DOI:10.1037/1089-2699.8.4.302]
13. Kahn EB, Ramsey LT, Brownson RC, Heath GW, Howze EH, Powell KE, et al. The effectiveness of interventions to increase physical activity: a systematic review. American journal of preventive medicine. 2002;22(4):73-107. [DOI:10.1016/S0749-3797(02)00434-8]
14. Cantell M, Wilson A, Dewey D. The motivational state and perceived benefits and barriers to physical activity participation in parents of preschool age children. Science & Sports. 2014;29:S42 [DOI:10.1016/j.scispo.2014.08.083]
15. Kenyon GS, McPherson BD. An approach to the study of sport socialization. International Review of Sport Sociology. 1974;9(1):127-39. [DOI:10.1177/101269027400900109]
16. Weiss MR, Knoppers A. The influence of socializing agents on female collegiate volleyball players. Journal of Sport and Exercise Psychology. 1982;4(3):267-79. [DOI:10.1123/jsp.4.3.267]
17. Fredricks JA, Eccles JS. Family socialization, gender, and sport motivation and involvement. Journal of sport and Exercise Psychology. 2005;27(1):3-31. [DOI:10.1123/jsep.27.1.3]
18. Sanz-Arazuri E, Ponce-de-León-Elizondo A, Valdemoros-San-Emeterio MÁ. Parental predictors of physical inactivity in Spanish adolescents. Journal of sports science & medicine. 2012;11(1):95.
19. Parsa Mehr, Arizi f, Vahida F. Effect of Social Support on Women's Participation in Sport Activities (Case Study: Women of Mazandaran Province). Journal of Movement Science and Sports. 2006;1(7):53-62.
20. Shafiee Sh, Boroumand M, Hojabr K, Salkhi S. The Relationship Between Some Socialization Factors with Growing Youth Participation.Interdisciplinary Studies in the Humanities. 2016;8(3):113-126
21. Singh GK, Kogan MD, Siahpush M, Van Dyck PC. Independent and joint effects of socioeconomic, behavioral, and neighborhood characteristics on physical inactivity and activity levels among US children and adolescents. Journal of community health. 2008;33(4):206-16. [DOI:10.1007/s10900-008-9094-8] [PMID]
22. Kurc AR, Leatherdale ST. The effect of social support and school-and community-based sports on youth physical activity. Canadian journal of public health. 2009;100(1):60-4. [DOI:10.1007/BF03405495] [PMCID]
23. Naderian Jahromi. Basics of Sociology in Sport. isfahan: Publishing of beautiful art؛ 2005
24. Liu Y, Zhang Y, Chen S, Zhang J, Guo Z, Chen P. Associations between parental support for physical activity and moderate-to-vigorous physical activity among Chinese school children: a cross-sectional study. Journal of sport and health science. 2017;6(4):410-5. [DOI:10.1016/j.jshs.2017.09.008] [PMID] [PMCID]
25. Ghasem Nejad, M. Gender differences in student perception of environmental and social support for participation in physical activity. Mental behavior and exercise psychology. 2010;7(2):79-90
26. Yao CA, Rhodes RE. Parental correlates in child and adolescent physical activity: a meta-analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2015;12(1):10. [DOI:10.1186/s12966-015-0163-y] [PMID] [PMCID]
27. Khajavi D, Shahbazi N. Predicting Physical Activity Level of Female College Students based upon Sources of Perceived Social Support. JSR. 2016;17(2):108-16.
28. Mendonça G, Cheng LA, Mélo EN, de Farias Júnior JC. Physical activity and social support in adolescents: a systematic review. Health education research. 2014;29(5):822-39. [DOI:10.1093/her/cyu017] [PMID]
29. Duncan SC, Duncan TE, Strycker LA. Sources and types of social support in youth physical activity. Health psychology. 2005;24(1):3. [DOI:10.1037/0278-6133.24.1.3] [PMID]
30. Brunet J, Gaudet J, Wing EK, Bélanger M. Parents' participation in physical activity predicts maintenance of some, but not all, types of physical activity in offspring during early adolescence: A prospective longitudinal study. Journal of sport and health science. 2019;8(3):273-9. [DOI:10.1016/j.jshs.2017.04.012] [PMID] [PMCID]
31. Brunet J, Amireault S, Chaiton M, Sabiston CM. Identification and prediction of physical activity trajectories in women treated for breast cancer. Annals of Epidemiology. 2014;24(11):837-42. [DOI:10.1016/j.annepidem.2014.07.004] [PMID]
32. Springer AE, Kelder SH, Hoelscher DM. Social support, physical activity and sedentary behavior among 6th-grade girls: a cross-sectional study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2006;3(1):8. [DOI:10.1186/1479-5868-3-8] [PMID] [PMCID]
33. Maziari M, Kashef SM, Seyed Ameri MH. Relationship between Social Support Behavior of Physical Education Teachers and motivation of Student in Physical Education Activities. Research in Sport Management & Motor Behavior. 2016;6(11):41-50.
34. Abedan zadeh R, Heylavi neysi M, Ashraf poor Navayi S. The Effect of Normative Feedback on Performance and Learning of Throwing Task: The Role of Perceived Competence. Neuropsychology. 2016;2(5):83-96.
35. Mehrtak M, Hemmati A, Bakhshzadeh A. Health Literacy and its Relationship with the medical, dietary Adherence and exercise in Patients with Type II Diabetes mellitus. Journal of Health Literacy. 2018;3(2):137-44. [DOI:10.22038/jhl.2018.32829.1003]
36. Mahmoudi K, Taghipoor A, Tehrani H, Niat H, Vahedian-Shahroodi M. Stages of Behavior Change for Physical Activity in Airport Staff: a quasi-experimental study. Investigacion y educacion en enfermeria. 2020;38(1). e02
37. Alivand AN, Maleki A, Parsa Mehr M, Ghasemi H. Sociological Explanation of Women's Sports Participation with Emphasis on Gender Norms (Case Study: Women in Ilam Province). Ilam Culture Quarterly.2017;18(56):31-8
38. Tabatabaei SV, Ardabili HE, Haghdoost AA, Nakhaee N, Shams M. Promoting physical activity in Iranian women: A qualitative study using social marketing. Electronic physician. 2017;9(9):5279. [DOI:10.19082/5279] [PMID] [PMCID]
39. Pirasteh A, Johari Z, Zafarghandi N, Kholdi N. Stages of Dairy Products Consumption Change by Medical Students: The Trans Theoretical Model. Alborz University Medical Journal. 2012;1(3):159-65. [DOI:10.18869/acadpub.aums.1.3.159]
40. Sage GH. Parental influence and socialization into sport for male and female intercollegiate athletes. Journal of sport and social issues. 1980;4(2):1-13. [DOI:10.1177/019372358000400201]
41. Dollman J, Lewis NR. The impact of socioeconomic position on sport participation among South Australian youth. Journal of science and medicine in sport. 2010;13(3):318-22. [DOI:10.1016/j.jsams.2009.04.007] [PMID]
42. Ramanathan S, Crocker PR. The influence of family and culture on physical activity among female adolescents from the Indian diaspora. Qualitative Health Research. 2009;19(4):492-503. [DOI:10.1177/1049732309332651] [PMID]
43. Hashemi SZ, Moradi R. Investigating the role of family in sport sociability. Journal of Sociology of Iran. 2010;11(4):143-168.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghpour A, Ehsani M, saffari M, Zamani Alavijeh F. Identification of the factors of socio-cultural environment affecting the physical activity students: a qualitative study. Iran J Health Educ Health Promot. 2020; 8 (1) :57-71
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1296-fa.html

صادقپور اکرم، احسانی محمد، صفاری مرجان، زمانی علویجه فرشته. شناسایی عوامل محیط اجتماعی- فرهنگی موثر بر فعالیت بدنی دانشجویان : یک مطالعه کیفی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1399; 8 (1) :57-71

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1296-fa.htmlدوره 8، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4215