[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 203-212 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش واسطه‌ای نیازهای روانشناختیِ پایه در ارتباط بین سبک‌های والدگری و سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش
سمیه ساداتی فیروزآبادی ، قوام ملتفت
چکیده:   (1186 مشاهده)

زمینه و هدف: زندگی کردن براساس اهداف اصیل، یافتن معنا و تلاش در جهت رشد شخصی، همان سلامت روان است. پژوهش‌های زیادی تأثیر عوامل بافتی و شخصی را بر سلامت روان کنکاش کرده‌اند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه متغیرهای سبک‌های والدگری و ارضای نیازهای روانشناختیِ پایه بر سلامت روان در دانش‌آموزان تیزهوش شهر شیراز بود.
مواد و روش‌ها: برای این منظور ۲۵۰ نفر(۱۱۵ دختر و ۱۳۵ پسر) از دانش‌آموزان مدارس تیزهوش شهر شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. برای اندازه‌گیری متغیرها، افراد شرکت‌کننده مقیاس‌های والدین به عنوان بافت اجتماعی، سلامت روان و ارضای نیازهای روانشناختی را تکمیل کردند. برای بررسی قابلیت اعتماد و روایی این مقیاس‌ها به ترتیب از روش آلفای کرنباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج بیانگر مطلوبیت این مقیاس‌ها بود. در تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر، حاکی از آن بود که سلامت روان دانش‌آموزان تیزهوش متأثر از سبک‌های والدگری خانواده و ارضای نیازهای روانشاختی است. بدین صورت که سبک کنترلی و طردکننده خانواده به صورت منفی، و سبک گرمی به همراه سبک حمایت از استقلال از خانواده به صورت مثبت، اثرمستقیم و غیرمستقیم بر سلامت روان دارند. همچنین ارضای نیاز به شایستگی و نیاز به استقلال، به صورت مثبت با سلامت روان در ارتباط است و توانسته نقش واسطه‌ای در ارتباط بین سبک‌های والدگیری و سلامت روان ایفاء کند. برای ارزیابی مدل از شاخص‌های چندگانه از جمله میزان (۰/۴۲) RMSو(۰/۹۸) GFI استفاده شد که نتایج نشان داد مدل پیشنهادی با داده‌ها برازش دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته ها سبک والدگری مناسب(گرمی در روابط، حمایت از استقلال و نداشتن سبک کنترلی) باعث بهبود شایستگی و سلامت روان در فرزندانشان می‌شود.

واژه‌های کلیدی: سلامت روان، سبک‌های والدگری، نیازهای روانشناختی، تیزهوش
متن کامل [PDF 880 kb]   (689 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
فهرست منابع
1. Argyle M. The psychology of happiness . 2nd ed, London: Routledge, 2001.
2. Cheng H, joseph S. Dimension of personality, domain of aspiration, and subject well-being. Per and indiv2000; 28(2): 347-354..
3. Snyder C. R, Lopez S. J. The handbook of positive psychology4nd ed. New York: Oxford University Press; 2002.
4. Ryan R. M, Deci E. L. A self-determination theory approach to psychotherapy: The motivational basis for effective change. Canapsychol. 2008; 49(3): 186–193. [DOI]
5. Ryan R. M, Deci E. L. Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia. J happs stu 2006; (9): 139-170.
6. Ryan R. M, Deci E. L. On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaemonic well-being. Ann Rev Psychol 2001; 52: 141-166. [DOI] [PubMed]
7. Ryan R. M, Deci E. L. An overview of self- determination theory. In E. L. Deci & R. M. Ryan
8. (Eds.), Handbook of self- determination research (3- 33). Rochester, NY: University of Rochester Press, 2002.
9. Deci E. L, Ryan R. M. Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains. Can Psychol 2008a; 49(1): 14-23. [DOI]
10. Deci E. L, Ryan R. M. Self-Determination Theory:A Macro theory of Human Motivation, development, and Health. Can Psychol 2008b; 49(3): 182–185. [DOI]
11. Deci E. L, Ryan R. M. Hedonia, eudemonia, and well-being: An introduction. Jhappstud2008c; 9(1): 1-11.
12. Waterman A. S. Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaemonia) and hedonic enjoyment. J Pers Soc Psychol 1993; 64(4):, 678-691. [DOI]
13. Waterman A. S. finding someone to be: Studies on the role of intrinsic motivation in identity formation: An interJThe Res 2004; 4(3):209-228.
14. Waterman, A.S. Reconsidering happiness: A eudaemonist’s perspective. J pos psychol. (2008) ;3(4):234-252.
15. Diener E. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. Am Psychol 2000;55, 34-43. [DOI] [PubMed]
16. Knee C. R, Patrick H, Vietor N. A, Neighbors C. T, Nanayakkara A. Self-determination as growth motivation in romantic relationships. Pers SocPsychol Bull 2002; 28(5): 609–619. [DOI]
17. Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2006). Best news yet on the six-factor model of well-being. SocSci Res 35(4):1103–1119. [DOI]
18. Ryff C. D, Singer B. H, Love G. D. Positive health: connecting well-being with biology. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 2004, 359, 1383–1394. [DOI] [PubMed]
19. Skinner E. A, Johnson S, Snyder T. Six dimensions of parenting: A motivational model. Pare: sci prac 2005; 5(2): 175-225. [DOI]
20. Hill N. E, Craft S. A. “Parent-School Involvement and School Performance: Mediated Pathways among Socioeconomically Comparable African American and Euro-American Families”. J Edu Psychol 2003; 95(1): 74-83. [DOI]
21. Furrer C, Skinner E. Sense of relatedness as a factor in children’s academic engagement and performance. Edu Psychol 2003; 95(1): 148–162. [DOI]
22. Chirkov V, Ryan R. Parent and teacher autonomy-support in Russian and U.S. adolescence Common Effects on Well-Being and Academic Motivation. Cro-CulPsychol 2001; 32(5: 618-635.
23. Deci E. L, Ryan R. M, Gagné M, Leone D. R, Usunov J, Kornazheva B. P. Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former Eastern Bloc country. Pers Soc Psychol Bull 2001; 27(8): 930-942. [DOI]
24. Soenens B, Vansteenkiste M. Antecedents and Outcomes of Self-Determination in 3 Life Domains: The Role of Parents ‘and Teachers’ Autonomy Support. J youth and adol2005; 34(6): 589-604.
25. Grim L. G, Yarnold P. R. Reading and understanding multivariate statistics. Washington, DC: American 25. Huebner E. S, Gilman R. Students who like and dislike school. Appl Res Qual life 2006; 1(2):: 139-150.
26. Huebner E. S, Gilman R. Students who like and dislike school. Applied Research in Quality of life. 2006, 1, 139-150. [DOI]
27. Mathew J, Dunning C, Coats C, Whelan T. The mediating influence of hope on multidimensional perfectionism and depression. Pers and indivdiff 2014; 70: 66-71. [DOI]
28. Skinner E. A, Edge K. Parenting, motivation, and the development of coping. In L. J. Crockett (Ed.), The Nebraska Symposium on Motivation: Motivation, agency, and the life course (pp. 77–143). Lincoln: University of Nebraska Press, 2002.
29. Reis H, Sheldon K. M, Ryan R. Daily well-being: The role of autonomy, competence, and relatedness. Pers socpsychol bull 2000; 26(4): 419-435. [DOI]
30. Bandura A. Toward a psychology of human agency. Perspec on psycholSci 2006; 1(2): 164 – 180. [DOI] [PubMed]
31. Bandura A, Locke E. Negative self - effi cacy and goal effects revisited. Journalof Appl Psyc 2003; 88(1): 87 – 99. [DOI]
32. Sheldon, K., & Bettencourt, A. BPsychological need-satisfaction and subjective well-being within social groups. British JSocPsychol2002;41(1):: 25-38. [DOI] [PubMed]
33. Engels N, Aelterman A, Schepens A, Van Petegem K. Factors which influence the well-being of pupils in Flemish Secondary schools. EducStudi2004;30(2): 127–143. [DOI]
34. Black AE, Deci EL. The effects of instructors’ autonomy support and students’ autonomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination theory perspective. Sci Edu. 2000; 84(6):740–756. [DOI]
35. Hollembeak J, Amorose A. J. Perceived coaching behaviors and college athletes' intrinsic motivation: A test of self-determination theory. J ApplSpPsychol 2005; 17:(1):20-36. [DOI]
36. Fredrickson B. L. The role of positive emotions in positive psychology: The broaden and-build theory of positive emotions. AmPsychol 2001; 56: 218-226. [DOI]
37. Deci EL. The ‘‘why’’ and ‘‘why not’’ of job search behavior: Their relation to searching, unemployment experience, and well-being. Europ J Soc Psychol 2004;34 (3): 345 – 363. [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadati Firoozabadi S, Moltafet G. The Mediating Role of Satisfying Basic Psychological Needs on The Relationship Between Parenting Styles and Mental Health in Gifted Students. Iran J Health Educ Health Promot. 2017; 5 (3) :203-212
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-553-fa.html

ساداتی فیروزآبادی سمیه، ملتفت قوام. نقش واسطه‌ای نیازهای روانشناختیِ پایه در ارتباط بین سبک‌های والدگری و سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش . آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1396; 5 (3) :203-212

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-553-fa.htmlدوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 3795