:: دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 230-224 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط سواد سلامت با عملکرد تغذیه‌ای نوجوانان دبیرستان‌های شهرتهران
فریده سعیدی گلوچه، زهرا جلیلی*، رضا توکلی، شهلا قنبری
چکیده:   (6736 مشاهده)
زمینه و هدف: سواد سلامت، مهارت و توانمندی افراد در راستای تصمیم‌ گیری مناسب در زمینۀ حفظ و ارتقای سلامت است. نوجوانان از گروه‌‌های سنی هستند که سواد سلامت در عملکرد تغذیه‌ ای آنان تأثیرگذار است. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط سواد سلامت و عملکرد تغذیه‌ ای نوجوانان انجام شده است.
مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر، مطالعۀ مقطعی از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که در سال ۱۳۹۵ روی ۴۰۰ نفر نوجوان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دبیرستان‌‌های دورۀ دوم انجام شد که به شکل تصادفی چند مرحله ‌ای انتخاب شده‌ بودند. داده‌ ها از طریق پرسش ‌نامه گردآوری شد که سه بخش داشت: ویژگی ‌های فردی، سواد سلامت (HELMA) و عملکرد تغذیه ‌ای. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ ها با نرم افزار  Spssویرایش ۱۸ و آزمون‌ های متناسب انجام شد.
یافته‌ها: ۵۰ درصد از شرکت‌ کنند گان دختر میانگین سن ۱۷ سال و ۷۴/۵درصد از نوجوانان سواد سلامت محدود (ناکافی و نه چندان کافی) و ۶۸درصد عملکرد تغذیه‌ای متوسط داشتند. بین ابعاد سواد سلامت با عملکرد تغذیه ‌ای، همبستگی مستقیم وجود داشت؛ یعنی با افزایش سواد سلامت، عملکرد تغذیه‌ای بهبود یافت(۰/۰۰۱ > p-value).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه بیانگر نقش سواد سلامت بر عملکرد تغذیه‌ای نوجوانان بود. با توجه به میزان بالای سواد سلامت محدود در نوجوانان, مداخلات آموزش سلامت برای بهبود سواد سلامت نوجوانان ضروری است.
واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، عملکرد تغذیه‌ ای، نوجوانان
متن کامل [PDF 1068 kb]   (4116 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/6/12 | پذیرش: 1396/5/25
فهرست منابع
1. Ghanbari Sh, Ramezankhani A , Mehrabi ya, Montazeri A. The Health Literacy Measure for Adolescents (HELMA):Development and psychometric evaluation. J Iran Inst Heal Sci Res 2016;15(4):388–402.
2. Esna Ashari F, Pirdehghan A, Rajabi F, Sayarifard A, Ghadirian L, Rostami N, Pirdehghan M. The Study of Health Literacy of Staff about Risk Factors of Chronic Diseases in 2014. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2015;22(3):248–54.
3. Manganello JA. Health literacy and adolescents: a framework and agenda for future research. Health Educ Res 2008;23(5):840–7. [DOI] [PubMed]
4. Chang LC. Health literacy, self-reported status and health promoting behaviours for adolescents in Taiwan. J Clin Nurs 2011;20(1-2):190-196 [DOI] [PubMed]
5. Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promot Int 2000;15(3):259–67. [DOI]
6. Hazavehei SMM, Pirzadeh A, Entezari MH, Hasanzadeh A. The effect of educational program based on BASNEF model on the nutritional behavior of students. Zahedan J Res Med Sci 2011;13(1):23–9.
7. Lam L, Yang L. Is low health literacy associated with overweight and obesity in adolescent: an epidemiology study in a 12-16 years population, Nanning, China 2012. Arch Public Heal 2014;72(1):11. [DOI] [PubMed]
8. Delvarain Zadeh M, Khsravi A, Razavian Zadeh N, Bolbol HaghighiI N, AbbasiaN M, Taghavi N. Nutritional knowledge, attitude and practice of female junior high school students in two regions of Iran. Knowl Heal 2011;6(1):19-26.
9. Yarcheski A, Mahon NE, Yarcheski TJ. Anger in early adolescent boys and girls with health manifestations. Nurs Res 2002;51(4):229–36. [DOI] [PubMed]
10. Chen M, Wang EK, Yang R, Liou Y. Adolescent health promotion scale: development and psychometric testing. Public Health Nurs 2003;20(2):104–10. [DOI] [PubMed]
11. Baker DW. The meaning and the measure of health literacy. J Gen Intern Med 2006;21(8):878-883 [DOI] [PubMed]
12. Ghassemi H, Harrison G, Mohammad K. An accelerated nutrition transition in Iran. Public Health Nutr 2002;5(1):149–55. [DOI]
13. Mohammadpour-Ahranjani B, Rashidi A, Karandish M, Eshraghian MR, Kalantari N. Prevalence of overweight and obesity in adolescent Tehrani students, 2000–2001: an epidemic health problem. Public Health Nutr 2004;7(5):645–8. [DOI] [PubMed]
14. Aghapour B, Rashidi A, Dorosti-Motlagh AR, Mehrabi Y. The association between major dietary patterns and overweight or obesity among Iranian adolescent girls. Iran J Nutr Sci & 2013;7(5):289–99.
15. Hamayeli Mehrabani H, Mirmiranl P, Alaiin F, Azizi F. Changes in nutritional knowledge, attitude, and practices of adolescents in district 13 of Tehran after 4 years of education. Iran J Endocrinol Metab 2009;11(3):235–43.
16. Taheri, A Mahmoudi H. Relation between Information Literacy and Health Literacy of Students in Ferdowsi University of Mashhad. Hum Inf Interact. 2015;2(2):31–41.
17. Linnebur SA. Self-Administered Assessment of Health Literacy in Adolescents Using the Newest Vital Sign. Health promot pract. 2016;1–6.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها