[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1400 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 56-67 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر قصه گویی در پیشگیری از عفونت مجدد انگلی- روده ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستاهای ارومیه
براتعلی رضاپور* ، شهلا خشاوه
چکیده:   (309 مشاهده)
زمینه و هدف : آلودگیهای انگلی - روده ای  با عوارضی چون اختلال در تغذیه و اسهال باعث توقف رشد کودکان می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر قصه گویی در پیشگیری از عفونت مجدد انگلی- روده ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستاهای ارومیه انجام گردید.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که بر روی 400 دانش آموز دبستانی روستاهای ارومیه در سال 1391 انجام شد. بعد از انجام آزمایش مدفوع از کل دانش آموزان و تعیین نیازهای مداخله آموزشی، در مورد پیشگیری از عفونت مجدد انگلی- روده ای با استفاده از روش قصه گویی برای گروه آزمون آموزش داده شد. اطلاعات در دو مرحله قبل و 6 ماه پس از اتمام مداخله آموزشی توسط پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS ، نسخه 16 گردآوری شد و از آزمون آماری کای اسکوئر در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از کاهش قابل ملاحظه ای در آلودگی مجدد به  عفونت های انگلی – روده ای در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل پس از انجام مداخله آموزشی به روش قصه گویی بود. همچنین سطح آگاهی گروه آزمون پس از انجام مداخله آموزشی نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است. آزمون کای اسکوئر نشان داد که بین مداخله آموزشی به روش قصه گویی و کاهش عفونت های انگلی – روده ای در دانش آموزان رابطه معنی داری وجود داشت(05/0> P.

نتیجه گیری: اجرای برنامه آموزشی مبتنی روش قصه گویی می تواند تاثیر مثبتی در کاهش خطر آلودگی مجدد به عفونت های انگلی – روده ای  در دانش آموزان داشته باشد.

 
واژه‌های کلیدی: پیشگیری، عفونت انگلی-روده ای، قصه گویی، دانش آموز
متن کامل [PDF 603 kb]   (45 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1399/3/1 | پذیرش: 1399/10/20
فهرست منابع
1. Petersen S, Do T, Shaw C, BK. Developing a model of health behavior change to reduce parasitic disease in Vietnam. Health Education Research. 2016;31(6):716-28. [DOI:10.1093/her/cyw041] [PMID]
2. Beattie R, Brown N, Cass H. Millennium development goals progress report. Archives of disease in childhood. 2015;100(Suppl 1):S1-S. [DOI:10.1136/archdischild-2014-307933] [PMID]
3. Jejaw A, Zeynudin A, Zemene E, Belay T. Status of intestinal parasitic infections among residents of Jimma Town, Ethiopia. BMC Res Notes. 2014;7(502). [DOI:10.1186/1756-0500-7-502] [PMID] [PMCID]
4. Ksenia J. Zueva, Jaakko Lumme, Alexey E. Veselov, Matthew P. Kent, Sigbjørn Lien, R. C. Primmer Footprints of Directional Selection in Wild Atlantic Salmon Populations: Evidence for Parasite-Driven Evolution? . PLoS One. 2014;9(3). [DOI:10.1371/journal.pone.0091672] [PMID] [PMCID]
5. Eslami A. Veterinary Helminthology. Nematode and Acanthocephalan, University of Tehran;. 2006;3.
6. Edrisian GH, Rezaieyan M, Ghorbani M, Kashavarz H, M. M. Medical Protozoology. Mani Publishing. 2015;2.
7. Garcia LS. Diagnostic medical parasitology. Manual of commercial methods in clinical microbiology. 2001:274-305. [DOI:10.1128/9781555817961.ch11]
8. Squier. SM. Parasites! Graphic Exploration of Tropical Disease Drug Development AMA Journal of Ethics. 2018;20(2):168. [DOI:10.1001/journalofethics.2018.20.2.msoc1-1802] [PMID]
9. Abdi H. The effect of individual health education in the prevention of infection with intestinal parasites in primary students in Ilam, . Journal of Medicine,. 2000;28.
10. S. E. Textbook of clinical parasitology protozoal disease in Iran. . 6th ed. Tehran: AEEIZH Publishing; 2015.
11. Margie Peden, Kayode Oyegbite, Joan Ozanne-Smith, Adnan A Hyder, Christine Branche, AKM Fazlur Rahman, et al. World report on child injury prevention. Switzerland: World Health Organization; 2008. Contract No.: ISBN 978 92 4 156357 4.
12. Tehrani H, Olyani S. The Effect of an Education Intervention on Mental Health Literacy among Middle School Female Students. Journal of Health Literacy. 2021;5(4):41-7. [DOI:10.22038/jhl.2020.53492.1137]
13. Soleymani M, Hemmati S., Ashrafi-Rizi H., Shahrzadi L. Comparison of the effects of storytelling and creative drama methods on children's awareness about personal hygiene. J Educ Health Promot. 2017;6(82). [DOI:10.4103/jehp.jehp_56_16] [PMID] [PMCID]
14. Tohidi F, Mostafa Q. The Effect of Individual Health Education on Preventing School Students from Intestinal Parasitic Infection in Gorgan. . KNH. 2008;4((2)):14-7.
15. Zeraatkar H, M. M. The effect of problem-solving skills training based on storytelling on different levels of aggressive behaviors in students. JCMH. 2019;6((2)):68-80. [DOI:10.29252/jcmh.6.2.7]
16. Nikmanesh Z, Kazemi Y. An examination of the effects of a model for teaching of optimism by storytelling on depression of children,. bjcp. 2010;5((1)):12-20.
17. Shojaei S, Bahrami H, H. S. The effect of methodological-behavioral storytelling on reducing aggression in preschool children in Ilam. . National Congress of Child and Adolescent Psychology; Shahid Beheshti University: Iranian Society of Clinical Psychology of Children and Adolescents; 2013.
18. Nasirzadeh R, Roshan R. The Effect of Storytelling on Aggression in Six to Eight-Year Old Boys. ijpcp. 2010;16((2)):118-26.
19. Salehzadeh A, Ahmadi H. Investigating the effect of soothing stories on children's aggression. . 8th ISPL Conferences; Zanjan: Zanjan University; 2013.
20. Ebadinejad Z, Barzegari Esfeden Z, Mirsaydi S. Effectiveness of storytelling in group discussion on anxiety of pre-school children. JPEN. 2019;5((3)).
21. Rasooli R MF, Hosseyniyaan S. Teaching through Storytelling as a Way of Improving Emotional Intelligence and Reducing Bashfulness among Female Students. QJOE. 2020;36((1) ):153-69.
22. Kahrizeh M, Rezaeian Faraji H, Zandipour T. The Effect of Storytelling on Moral Intelligence and its Components in Primary School Female Students J Child Ment Health. 2018;5( (2)):72-82.
23. Alavi Z, Ghadampour E, Ghazanfari F. The effect of teaching optimism by storytelling method on behavioral disorders of fifth grade male students Volume Number 2. . CPAP. 1396;15 ((2)):85-96.
24. Ahmadi R, Abbasian A. The effect of storytelling on the development of reading literacy of fourth grade elementary school students. ourmozd_literary. 1398;49:123-06.
25. Goodarzi N, Makond Hosseini S, Mohammadrezaei A, Akbari Balotbangan A. The effectiveness of life skills training using storytelling method on students' shyness,. jcps. 5((17)):136-21.
26. Yassaei S, Davari AR, Aghaei MR, Ghaffari Targhi M. Comparison Two Learning Methods of Oral Health EducationStorytelling and Speech on Elementary School Students in Yazd. . JOH Journal of Health. 2016;7((1)):102-8.
27. Pourmirsaleh Yaser R, Shahedi S. The effectiveness of moral intelligence training through storytelling on improving moods and learning behaviors of female elementary school students
28. Karimi N, Mehrafzoon D, Jafari A. Investigating the effect of life skills training by storytelling method on the components of elementary students' creativity. . ICHS. 2017;7((2)):149-66.
29. Ferreira S, Alves AP, Quico C. How mobile can factor into a location based transmedia storytelling overall strategy: the TravelPlot Porto case study. Revista Turismo & Desenvolvimento. 2014;2:141-9.
30. Casas Moreno Pd, Tejedor-Calvo S, Romero-Rodríguez LM. Micro-narratives on Instagram: analysis of the autobiographical storytelling and the projection of identities of the degrees in the field of communication. Prisma Social 2018;20:40-57.
31. Yong-Chan Kim , B. M, Moran HA. Integrated Connection to Neighborhood Storytelling Network, Education, and Chronic Disease Knowledge Among African Americans and Latinos in Los Angeles. Wilkin &Sandra J. 2011:393-415 [DOI:10.1080/10810730.2010.546483] [PMID]
32. Collins F, The Use of Traditional Storytelling in Education to the Learning of Literacy Skills. Journal of Health Communication. 2011;16(4).
33. G. D, Solórzano, Tara J. Yosso. Critical Race Methodology: Counter-Storytelling as an Analytical Framework for Education Research. Journal Theory Into Practice 2008;47(3).
34. Kuan Chung S, Art Education Technology: Digital Storytelling. Art Education. 2015;60(2). [DOI:10.1080/00043125.2007.11651632]
35. Niemi H, Digital storytelling promoting twenty-first century skills and student engagement. Technology, Pedagogy and Education. 2016;25( 4). [DOI:10.1080/1475939X.2015.1074610]
36. Woo Nam C, The effects of digital storytelling on student achievement, social presence, and attitude in online collaborative learning environments. Interactive Learning Environments. 2017;25(3). [DOI:10.1080/10494820.2015.1135173]
37. HaighaPipHardyb C, Tell me a story - a conceptual exploration of storytelling in healthcare education. Nurse Education Today. 2011;31( 4):408-11. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.08.001] [PMID]
38. Bangun I, Li Z, Mannion P. Future Teacher Educators in Critical Evaluation of Educational Technology through Collaborative Digital Storytelling Projects. In: Graziano K, editor. Proceedings of Society for Information Technology& Teacher Education International Conference; Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 2020. p. 595-600.
39. Thang S, Mahmud N, Alfred Tng C. Digital Storytelling as an Innovative Approach to Enhance Learning Mandarin as a Second Language. Journal of e-Learning and Knowledge Society. 2020;11(2).
40. Alkaaf F, Perspectives of learners and teachers on implementing the storytelling strategy as a way to develop story writing skills among middle school students. JournalCogent Education. 2017;4(1). [DOI:10.1080/2331186X.2017.1348315]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezapour B, Khashaveh S. Investigating the Effect of Storytelling in The Prevention of Re-Infection with Intestinal Parasites in Students of Primary Schools in The Villages of Urmia. Iran J Health Educ Health Promot. 2021; 9 (1) :56-67
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1503-fa.html

رضاپور براتعلی، خشاوه شهلا. بررسی تأثیر قصه گویی در پیشگیری از عفونت مجدد انگلی- روده ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی روستاهای ارومیه. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (1) :56-67

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1503-fa.htmlدوره 9، شماره 1 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4299