[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1400 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 109-94 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر بخشی تلفیق آموزش خوردن آگاهانه و مدل قصد تحقق رفتار بر، شاخص توده بدن، دور کمر، خوردن ذهن آگاهانه و فعالیت بدنی زنان مبتلا به چاقی
منا جاسمی زرگانی ، محمد رضا صیرفی ، محمد حسین تقدیسی* ، سعید ملیحی الذاکرینی ، حبیبه تقوی کجیدی
چکیده:   (3569 مشاهده)
زمینه و هدف: چاقی یکی از مشکلات اصلی تهدید کننده سلامت و عمده ترین بیماری سوخت وساز شناخته می شود . هدف پژوهش تعیین اثربخشی تلفیق آموزش خوردن آگاهانه  و مدل قصد تحقق رفتار بر شاخص توده بدنی، دور کمر، فعالیت بدنی و خوردن ذهن آگاهانه در زنان مبتلا به چاقی بود.

 مواد و روش ها: مطالعه نیمه آزمایشی ، با طرح پیش آزمون، پس آزمون،  پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری زنان چاق با BMI  بالاتر یا برابر ۲۵ شهر کرج در سال ۱۳۹۸ بودند. ۴۱ نفر با توجه به معیارهای ورود و نمونه گیری هدفمند  به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. وزن با ترازو ، دور کمر با نوار متری، خوردن ذهن آگاهانه با پرسشنامه و فعالیت بدنی با چک لیست مورد سنجش قرار گرفتند. مداخله طی ۱۲ جلسه هر جلسه ۱۵۰ دقیقه برگزار شد، فعالیت بدنی با مدل قصد تحقق رفتاربرنامه ریزی شد. داده‌ها با تحلیل آمیخته، شاپیرو ویلک، لون، کرویت موخلی، سطح معنی داری P<0/001 و در نهایت برای۳۵ نفر تحلیل شد.

 یافته ها: نتایج تلفیق آموزش خوردن آگاهانه و مدل قصد تحقق رفتار موجب کاهش میانگین شاخص توده بدنی در پس آزمون(0/60±71/57) و پیگیری (0/97± 69/78) نسبت به پیش آزمون (1/05±77/00) و خوردن ذهن آگاهانه در پس آزمون (0/080± 53/52) و پیگیری (0/67± 53/21) نسبت به پیش آزمون (0/68±  70/31) و افزایش میانگین فعالیت بدنی در پس آزمون (2/84± 24/06) و پیگیری (2/52± 23/65) نسبت به پیش آزمون (3/81± 28/91) شد. (0/001=P).

 نتیجه گیری: نتیجه تلفیق آموزش خوردن آگاهانه و قصد تحقق رفتار باعث بالا بردن توان افراد در خود تنظیمی و آگاهی از نشانه های حس بدنی و هیجانی در خوردن و انجام فعالیت بدنی به صورت روزانه بود که در نهایت منجر به  کاهش وزن شد.
واژه‌های کلیدی: کلید واژه ها: خوردن آگاهانه، ذهن آگاهی، مدل قصد تحقق رفتار، شاخص توده بدن، دور کمر، فعالیت بدنی
متن کامل [PDF 718 kb]   (1077 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی سلامت
دریافت: 1399/9/8 | پذیرش: 1399/10/16
فهرست منابع
1. Collaborators GO. Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years. New England Journal of Medicine. 2017;377(1):13-27. [DOI:10.1056/NEJMoa1614362] [PMID] [PMCID]
2. Vahedian-Shahroodi M, Tehrani H, Robat-Sarpooshi D, GHolian-Aval M, Jafari A, Alizadeh-Siuki H. The impact of health education on nutritional behaviors in female students: An application of health belief model. International Journal of Health Promotion and Education. 2019:1-13. [DOI:10.1080/14635240.2019.1696219]
3. Horwich TB, Fonarow GC, Clark AL. Obesity and the Obesity Paradox in Heart Failure. Progress in Cardiovascular Diseases. 2018;61(2):151-6. [DOI:10.1016/j.pcad.2018.05.005] [PMID]
4. Samadbeik M, Saremian M, Sohrabizadeh M, Birjandi M, Garavand S. Evaluation of E-health literacy in Paramedicine and Health Nutrition students of Lorestan University of Medical Sciences. Journal of Health Literacy. 2020;5(1):12-22. [DOI:10.22038/jhl.2020.45969.1095]
5. Agah Heris M, Alipour A, Janbozorgi M, Mousavi E, Noohi SH. A Comparative Study of Effectiveness on Life- style Modification and Cognitive Group Therapy to Weight Management and Quality of Life Enhancement. Quarterly Journal of Health Psychology. 2012;1(1):68-80.
6. Folsom AR, Kaye SA, Sellers TA, Hong CP, Cerhan JR, Potter JD, et al. Body fat distribution and 5-year risk of death in older women. Jama. 1993;269(4):483-7. https://doi.org/10.1001/jama.1993.03500040049035 [DOI:10.1001/jama.269.4.483] [PMID]
7. Pouliot MC, Després JP, Lemieux S, Moorjani S, Bouchard C, Tremblay A, et al. Waist circumference and abdominal sagittal diameter: best simple anthropometric indexes of abdominal visceral adipose tissue accumulation and related cardiovascular risk in men and women. The American journal of cardiology. 1994;73(7):460-8. [DOI:10.1016/0002-9149(94)90676-9]
8. Fruh SM. Obesity: Risk factors, complications, and strategies for sustainable long-term weight management. Journal of the American Association of Nurse Practitioners. 2017;29(S1):S3-s14. [DOI:10.1002/2327-6924.12510] [PMID] [PMCID]
9. Leehr EJ, Krohmer K, Schag K, Dresler T, Zipfel S, Giel KE. Emotion regulation model in binge eating disorder and obesity--a systematic review. Neuroscience and biobehavioral reviews. 2015;49:125-34.. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2014.12.008] [PMID]
10. Levitan R, Davis R. Emotions and Eating Behaviour: Implications for the Current Obesity Epidemic. University of Toronto Quarterly. 2010;79:783 - 99. [DOI:10.3138/utq.79.2.783]
11. Salmoirago-Blotcher E, Druker S, Meyer F, Bock BC, Crawford S, Pbert L. Design and methods for "Commit to Get Fit" - a pilot study of a school-based mindfulness intervention to promote healthy diet and physical activity among adolescents. Contemporary clinical trials. 2015;41:248-58. [DOI:10.1016/j.cct.2015.02.004] [PMID] [PMCID]
12. Nezlek JB, Holas P, Rusanowska M, Krejtz I. Being present in the moment: Event-level relationships between mindfulness and stress, positivity, and importance. Personality and Individual Differences. 2016;93:1-5. [DOI:10.1016/j.paid.2015.11.031]
13. Moor, K. R., Scott, A. J., & McIntosh, W. D. Mindful eating and its relationship to body mass index and physical activity among university students. Mindfulness.2013; 4: 269-274. [DOI:10.1007/s12671-012-0124-3]
14. Köse G, Tayfur M. BMI, Physical Activity, Sleep Quality, Eating Attitudes, Emotions: Which One is Affected by Mindful Eating? Progress in Nutrition. 2021;23:0-00.
15. Sarto, H.M. Soler, A.B. Mercadal, P.H. Pantilie, B. Navarro-Gil, M. Garcia-Campayo, J. Montero-Marin, J.(2019). Efficacy of a mindful-eating programmer to reduce emotional eating in patients suffering from overweight or obesity in primary care settings: a cluster-randomised trial protocol. BMJ Open:2019; first published as 10.1136/bmjopen-2019-031327.
16. Kristeller JL, Wolever RQ. Mindfulness-based eating awareness training for treating binge eating disorder: the conceptual foundation. Eating disorders. 2011;19(1):49-61. [DOI:10.1080/10640266.2011.533605] [PMID]
17. O'Reilly GA, Cook L, Spruijt-Metz D, Black DS. Mindfulness-based interventions for obesity-related eating behaviours: a literature review. Obesity reviews : an official journal of the International Association for the Study of Obesity. 2014;15(6):453-61. [DOI:10.1111/obr.12156] [PMID] [PMCID]
18. Köse G, Çıplak ME. Mindful eating questionnaired: eating control, emotional eating and conscious nutrition trio: Mindful Eating Eating Control, Emotional Eating, Conscious Nutrition. Progress in Nutrition. 2020;22(2):555-61.
19. Webb, T. L., & Sheeran, P. Does changing behavioral intentions engender behavioral change? A meta-analysis of the experimental evidence. Psychological Bulletin.2006; 132, 249-268. [DOI:10.1037/0033-2909.132.2.249] [PMID]
20. Gollwitzer, P.M. Goal Achievement: The Role of Intentions. In W. Strobe and M.Hestone (Eds) European Review of Social Psychology.1993; Vol. 4.Chicester: Wiley, 141-148. [DOI:10.1080/14792779343000059]
21. Ajzen, I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1991;50, 179-211. [DOI:10.1016/0749-5978(91)90020-T]
22. Aarts, H., Gollwitzer, P. M., & Hassin, R. R. Journal of Social Psychology. 2004; 87, 23-37. [DOI:10.1037/0022-3514.87.1.23] [PMID]
23. Abraham, C.and Sheeran, P. (2004).Implications of goal theories for the theorise of reasoned action and planned behaviour, Current Psychology. 2004; 22,218-233 [DOI:10.1007/s12144-003-1021-7]
24. Hattar A, Hagger MS, Pal S. Weight-loss intervention using implementation intentions and mental imagery: a randomised control trial study protocol. BMC public health. 2015;15:196. [DOI:10.1186/s12889-015-1578-8] [PMID] [PMCID]
25. Cooper Z, Doll HA, Hawker DM, Byrne S, Bonner G, Eeley E, et al. Testing a new cognitive behavioural treatment for obesity: A randomized controlled trial with three-year follow-up. Behaviour research and therapy. 2010;48(8):706-13. [DOI:10.1016/j.brat.2010.03.008] [PMID] [PMCID]
26. Daubenmier J, Moran PJ, Kristeller J, Acree M, Bacchetti P, Kemeny ME, et al. Effects of a mindfulness-based weight loss intervention in adults with obesity: A randomized clinical trial. Obesity (Silver Spring, Md). 2016;24(4):794-804. [DOI:10.1002/oby.21396] [PMID] [PMCID]
27. Milne, S, .Orbell, S. and Sheeran, P. Combining motivational and volitional interventions to promote exercise participation: protection motivation theory and implementation intentions. Br J Health Psychol. 2002 May; 7(Pt 2):163-84. [DOI:10.1348/135910702169420] [PMID]
28. Fesharaki MG, Kazemnejad A, Zayeri F, Sanati J, Akbari H. Historical cohort study on the factors affecting blood pressure in workers of polyacryl iran corporation using bayesian multilevel modeling with skew T distribution. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013;15(5):418. [DOI:10.5812/ircmj.10930] [PMID] [PMCID]
29. VanVoorhis CRW, Morgan BL. Understanding power and rules of thumb for determining sample sizes. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology 2007;3(2):43-50. [DOI:10.20982/tqmp.03.2.p043]
30. Lean ME, Han TS, Morrison CE. Waist circumference as a measure for indicating need for weight management. BMJ (Clinical research ed). 1995;311(6998):158-61. [DOI:10.1136/bmj.311.6998.158] [PMID] [PMCID]
31. Vispute SS, Smith JD, LeCheminant JD, Hurley KS. The effect of abdominal exercise on abdominal fat. Journal of strength and conditioning research. 2011;25(9):2559-64. [DOI:10.1519/JSC.0b013e3181fb4a46] [PMID]
32. Framson C, Kristal AR, Schenk JM, Littman AJ, Zeliadt S, Benitez D. Development and validation of the mindful eating questionnaire. Journal of the American Dietetic Association. 2009;109(8):1439-44 [DOI:10.1016/j.jada.2009.05.006] [PMID] [PMCID]
33. Pondeh Nezhadan AA, Attari Ya, Hussein D. Factorial Structure and Reliability of Eating Mindfully Questionnaire (EMQ) among Married Women with Overweight and Obesity. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2018;17(2):131-43.
34. Kristeller JL, Jordan KD. Mindful Eating: Connecting With the Wise Self, the Spiritual Self. Front Psychol. 2018;9:1271-. [DOI:10.3389/fpsyg.2018.01271] [PMID] [PMCID]
35. Katterman SN, Kleinman BM, Hood MM, Nackers LM, Corsica JA. Mindfulness meditation as an intervention for binge eating, emotional eating, and weight loss: a systematic review. Eating behaviors. 2014;15(2):197-204. [DOI:10.1016/j.eatbeh.2014.01.005] [PMID]
36. Cotter EW, Kelly NR. Stress-related eating, mindfulness, and obesity. Health Psychol. 2018;37(6):516-25. [DOI:10.1037/hea0000614] [PMID] [PMCID]
37. Daubenmier J, Kristeller J, Hecht FM, Maninger N, Kuwata M, Jhaveri K, et al. Mindfulness Intervention for Stress Eating to Reduce Cortisol and Abdominal Fat among Overweight and Obese Women: An Exploratory Randomized Controlled Study. Journal of obesity. 2011;2011:651936. [DOI:10.1155/2011/651936] [PMID] [PMCID]
38. Oraki M, Ghorbani M. The Effectiveness of Mindfulness-Based Eating Awareness Training (MB-EAT) on Perceived Stress and Body Mass Index in Overweight Women. International Journal of Applied Behavioral Sciences. 2019;6(3):1-8.
39. Jordan CH, Wang W, Donatoni L, Meier BP. Mindful eating: Trait and state mindfulness predict healthier eating behavior. Personality and Individual Differences. 2014;68:107-11. [DOI:10.1016/j.paid.2014.04.013]
40. Gharib NM. Vacuum Therapy Versus Abdominal Exercises on Abdominal Obesity. International journal of physiotherapy. 2016;3. [DOI:10.15621/ijphy/2016/v3i3/100827]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.K.REC.1399.028
Clinical trials code: IRCT20200919048767N1XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jassemi Zergani M, Seirafi M, Taghdisi M, Malihi zuckerini S, Taghavi-Kojeidi H. Evaluation of effectiveness of integration of Mindfulness-Based-Eating Awareness Training and implementation intention model on Body Mass Index, Waist circumference, Mindfulness Eating, and Physical Activity in Obese Women.. Iran J Health Educ Health Promot 2021; 9 (1) :94-109
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1606-fa.html

جاسمی زرگانی منا، صیرفی محمد رضا، تقدیسی محمد حسین، ملیحی الذاکرینی سعید، تقوی کجیدی حبیبه. بررسی اثر بخشی تلفیق آموزش خوردن آگاهانه و مدل قصد تحقق رفتار بر، شاخص توده بدن، دور کمر، خوردن ذهن آگاهانه و فعالیت بدنی زنان مبتلا به چاقی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (1) :94-109

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1606-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4570