[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1401 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 16-5 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش خود مدیریتی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری گروهی بر اجزاء سندرم متابولیک در بزرگسالان – یک کارآزمایی بالینی تصادفی
علی دلشاد نوقابی ، محمد حسین بیاضی* ، علیرضا رجایی
چکیده:   (1985 مشاهده)
زمینه و هدف: سندرم متابولیک یکی از بزرگترین مشکلات بالقوه بهداشت عمومی در جهان و عامل خطر ابتلا به بیماری­های غیر واگیر بخصوص بیماری های قلبی عروقی و دیابت است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش خود مدیریتی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری گروهی بر اجزای سندرم متابولیک بزرگسالان مبتلا انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود. جامعه پژوهش، بزرگسالان 30 تا 70 ساله مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر گناباد بودند. حجم نمونه تعداد 80  فرد بزرگسال مبتلا به سندرم متابولیک بوده که به طور تصادفی به دو گروه 40 نفره مداخله و کنترل تخصیص یافتند. اندازه گیری محیط دور کمر، مقدار فشار خون سیتولیک و دیاستولیک، قند خون ناشتا، تری گلیسیرید خون و لیپوپروتئین با دانسیته بالا در دو مرحله قبل از مداخله و سه ماه بعد از پایان مداخله انجام و ثبت شد. جلسات آموزشی طی 8 جلسه جهت گروه مداخله اجرا گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای کای اسکویر، تی زوجی، تی مستقل و تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش خودمدیریتی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری گروهی در مبتلایان به سندرم متابولیک به ترتیب بیشترین اثر معنی دار بر اجزای سندرم متابولیک شامل کاهش قند خون ناشتا با اندازه اثر 0/23، کاهش مقدار تری گلیسیرید با 0/19، افزایش مقدار HDL با 0/12، کاهش فشار خون سیستولیک با 0/15 و کاهش محیط دور کمر با 0/10 بوده است (0/05>P)، اما بر کاهش فشار خون دیاستولیک تاثیر نداشته است (0/05<P).
نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی آموزش خود مدیریتی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری گروهی بر بهبود مقادیر اجزای سندرم متابولیک پیشنهاد می گردد با انجام مداخلات آموزشی اثربخش مانند آموزش خود مدیریتی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری، ریسک ابتلا به بیماری های غیر واگیر را کاهش داد.
واژه‌های کلیدی: خودمدیریتی، درمان شناختی رفتاری گروهی، سندرم متابولیک
متن کامل [PDF 689 kb]   (859 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی سلامت
دریافت: 1400/3/30 | پذیرش: 1400/5/29
فهرست منابع
1. Azizi F, Salehi P, Etemadi A, Zahedi-Asl S. Prevalence of metabolic syndrome in an urban population: Tehran Lipid and Glucose Study. Diabetes research and clinical practice. 2003;61(1):29-37. [DOI:10.1016/S0168-8227(03)00066-4]
2. Azizi F, Khalili D, Aghajani H, Esteghamati A, Hosseinpanah F, Delavari A, et al. Appropriate waist circumference cut-off points among Iranian adults: The first report of the Iranian national committee of obesity. Arch Iran Med 2010; 13(3): 243-244.
3. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute scientific statement. Circulation. 2005;112(17):2735-52. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.169404 [DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.169405] [PMID]
4. Daneshpour MS, Sedaghatikhayat B, Hedayati M, Azizi F. From genome to gene: a review of genes and genetic variations to be associated with metabolic syndrome. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2015;14(4):225-34. [DOI:10.1530/endoabs.37.EP606]
5. Garaulet M, Madrid JA. Chronobiology, genetics and metabolic syndrome. Current opinion in lipidology. 2009;20(2):127-34. [DOI:10.1097/MOL.0b013e3283292399] [PMID]
6. Ford ES. Risks for all-cause mortality, cardiovascular disease, and diabetes associated with the metabolic syndrome: a summary of the evidence. Diabetes care. 2005;28(7):1769-78. [DOI:10.2337/diacare.28.7.1769] [PMID]
7. Wilson PW, D'Agostino RB, Parise H, Sullivan L, Meigs JB. Metabolic syndrome as a precursor of cardiovascular disease and type 2 diabetes mellitus. Circulation. 2005;112(20):3066-72. [DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.539528] [PMID]
8. Nolan PB, Carrick-Ranson G, Stinear JW, Reading SA, Dalleck LC. Prevalence of metabolic syndrome and metabolic syndrome components in young adults: A pooled analysis. Preventive medicine reports. 2017 Sep 1;7:211-5. [DOI:10.1016/j.pmedr.2017.07.004] [PMID] [PMCID]
9. Tavakoly Sany SB, Aman N, Jangi F, Lael-Monfared E, Tehrani H, Jafari A. Quality of life and life satisfaction among university students: Exploring, subjective norms, general health, optimism, and attitude as potential mediators. Journal of American College Health. 2021:1-8. [DOI:10.1080/07448481.2021.1920597] [PMID]
10. Ahmadzadeh K, Farshidi H, Nikparvar M, Ezati-Rad R, Mahmoodi M. The Relationship Between Health Literacy Level and Quality of Life in Heart Failure Patients. Journal of Health Literacy. 2021; 6:61-8.
11. Khosravi M, Saemi H, Hosseinaei A, Bayani aA. Identifying the Components of a Healthy Lifestyle with Emphasis on Adolescence: A Qualitative Study. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2021; 9:80-93. [DOI:10.52547/ijhehp.9.1.80]
12. Baum F, Fisher M. Why behavioural health promotion endures despite its failure to reduce health inequities. Sociology of health & illness. 2014;36(2):213-25. [DOI:10.1111/1467-9566.12112] [PMID]
13. Walker E, Stevens K, Persaud S. Promoting self-management among African Americans: An Educational Intervention. Journal of Health Care for the Poor and Underserved. 2010; 21:169-186. [DOI:10.1353/hpu.0.0363] [PMID]
14. Zandinava H, Shafaei FS, Charandabi SM-A, Homayi SG, Mirghafourvand M. Effect of educational package on self-care behavior, quality of life, and blood glucose levels in pregnant women with gestational diabetes: a randomized controlled trial. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2017;19(4(. [DOI:10.5812/ircmj.44317]
15. Nolte S, Osborne RH. A systematic review of outcomes of chronic disease self-management interventions. Quality of Life Research. 2013;22(7):1805-16. https://doi.org/10.1007/s11136-012-0324-2 [DOI:10.1007/s11136-012-0302-8] [PMID]
16. Bahri N,Saljooghi S,Noghabi AD,Moshki M. Effectiveness of the teach back method in improving self care activities in post menopausal women.Prz Menopauzalny. 2018;17:5 10. [DOI:10.5114/pm.2018.74896] [PMID] [PMCID]
17. Fischer J, Koszewski W, Jones G, Stanek-Krogstrand K. The Use of Interviewing to Assess Dietetic Internship Preceptors Needs and Perceptions. Journal of the American Dietetic Association. 2006;106(8):A48. [DOI:10.1016/j.jada.2006.05.144]
18. Barkhordari-Sharifabad M, Saberinejad K, Nasiriani K. The effect of health literacy promotion through virtual education on the self-care behaviors in patients with heart failure: A Clinical Trial. Journal of Health Literacy. 2021; 6:51-60.
19. Barker DJ. Developmental origins of chronic disease. Public health. 2012;126(3):185-9. [DOI:10.1016/j.puhe.2011.11.014] [PMID]
20. Hollon SD, Beck AT. Cognitive and cognitive-behavioral therapies. Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change. 2013;6:393-442.
21. Delshad Noghabi A, Bayazi M H, Rajaei A, Mohammadzadeh F. Effectiveness of Self-Management Training Based on Group Cognitive Behavioral Therapy on Quality of Life in Adults with Metabolic Syndrome: A Randomized Clinical Trial. J Mazandaran Univ Med Sci. 2021; 31 (197) :81-92. http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-16260-fa.html.
22. Moattari M, Ghobadi A, Beigi P, Pishdad G. Impact of self management on metabolic control indicators of diabetes patients. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 2012;11(1):6. [DOI:10.1186/2251-6581-11-6] [PMID] [PMCID]
23. Fonseca V. Therapeutic Strategies in metabolic syndrome. Clinical Publishing. Oxford. USA. 2008. https://ir1lib.org/book/840900/b7c3e6.
24. Hidari H, Blorche F, Yagmaee F, Naseri N, Hamadzadeh S. The effect of short-term aerobic exercise on the blood pressure in elderly clients with hypertension. Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing.2014;3(1):45-51.
25. Dankel SJ, Loenneke JP. Effect sizes for paired data should use the change score variability rather than the pre-test variability. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2021; 35(6):1773-8.
26. Mohebi S, Azadbakht L, Feizi A, Hozoori M, Sharifirad G. Effects of an educational program based on improvement of perceived self-efficacy on the control of metabolic syndrome risk factors. RJMS. 2014; 21 (120) :9-18. http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3137-fa.html.
27. Abedi H, Salimi S, Feizi A, Safari Vaghasloo S. Assessmentof relationship between self efficacy and self-care in COPD Patients. Nurs Midwifery J. 2012;10(1):68-74.
28. Yazdanpanah B, Safari M, Angha P, Karami M, Emadi M, Yazdanpanah S, Pourbehesht A. Efficacy of Community-Based Participatory Research on Diabetes Care in Yasouj-Iran. Iranian Journal of Epidemiology. 2012;7(4):1-8.
29. Yekrangian AR, Pejhan N, Valaei, Pamrvarid M. Effects of garden cress on plasma Lipids. Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services. 2002; 10(38):6-10.
30. Shahrjerdi S, Shavandi N, Sheikh Hoseini R. The effect of aerobic exercise on metabolic factors, quality of life (QOL) and mental health (MH) in women with type II diabetes. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2010;12(4):25-35.
31. Chodosh J, Morton SC, Mojica W, Maglione M, Suttorp MJ, Hilton L, et al. Meta-analysis: chronic disease self-management programs for older adults. Annals of internal medicine. 2005;143(6):427-38. [DOI:10.7326/0003-4819-143-6-200509200-00007] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.GMU.REC.1398.160
Clinical trials code: IRCT20200507047343N1XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Delshad Noghabi A, Bayazi M H, Rajaei A. The effect of self-management training based on cognitive behavioral group therapy on components of adult’s metabolic syndrome – A randomized clinical trial. Iran J Health Educ Health Promot 2022; 10 (1) :5-16
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1795-fa.html

دلشاد نوقابی علی، بیاضی محمد حسین، رجایی علیرضا. تاثیر آموزش خود مدیریتی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری گروهی بر اجزاء سندرم متابولیک در بزرگسالان – یک کارآزمایی بالینی تصادفی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1401; 10 (1) :5-16

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1795-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4570