[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1401 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 92-80 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی آمادگی استقرار استانداردهای بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت در مراکز درمانی نظامی از دیدگاه پرستاران
اکبر جوان بی پروا ، سیدمرتضی حسینی شکوه* ، احسان تیمورزاده
چکیده:   (372 مشاهده)
زمینه و هدف: استانداردهای ارتقاء سلامت برای برآورده کردن نیازهای جسمانی، روحی و اجتماعی بیماران، کارکنان و جامعه شکل گرفته اند. این مطالعه با هدف بررسی آمادگی استقرار استانداردهای بیمارستان¬های ارتقاء دهنده سلامت در مراکز درمانی نظامی از نظر پرستاران انجام شد.

مواد و روش ها: مطالعۀ به روش توصیفی- تحلیلی و مقطعی در سال 1398 انجام گرفت. 400 نفر از کارکنان پرستاری سه بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران به روش سهیمه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه ی تائیدشده سازمان جهانی بهداشت در خصوص استانداردهای بیمارستان های ارتقاء دهندۀ سلامت بود. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شد.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره در محورهای پنجگانه سیاست مدیریت، ارزیابی بیمار، اطلاع رسانی و مداخلات بیمار، محیط کاری سالم، تداوم و همکاری و کل محورها به ترتیب 8/23±38/71، 4/61±17/37، 10/99±16/3، 53/48±32/8 و 10/30±41/55 و 29/13±146/26 بود. اختلاف میانگین نمره برای تمام محورها و دو محور سیاست مدیریت و ارزیابی بیمار از نظر آماری معنی دار نبود(0/05>p). اختلاف میانگین نمره برای سه محور اطلاع رسانی و مداخلات بیمار، ایجاد محیط کاری سالم، تداوم و همکاری از نظر آماری معنی دار بود(0/05>p).

نتیجه گیری: آمادگی لازم برای استقرار استاندارهای بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت در مراکز درمانی نظامی از نظر کارکنان پرستاری وجود دارد، چراکه این بیمارستان ها برنامه ریزی مناسبی در این زمینه داشته اند. به منظور ارتقاء آمادگی جهت اجرای استانداردها در بیمارستان ها، لازم است توجه به سه محور ایجاد محیط کاری سالم، ارزیابی بیمار و تداوم و همکاری در اولویت قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: ارتقاء سلامت، بیمارستان، پرستار، آموزش بهداشت
متن کامل [PDF 723 kb]   (169 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1400/5/23 | پذیرش: 1400/9/9
فهرست منابع
1. Vahedian-Shahroodi M, Tehrani H, Mohammadi F, Gholian-Aval M, Peyman N. Applying a health action model to predict and improve healthy behaviors in coal miners. Global health promotion. 2019;26(4):79-89.WHO. Ottawa charter for health promotion. Health Promotion. 1986 Nov 21;1(4):iii-v. [DOI:10.1177/1757975918764309] [PMID]
2. Potvin L, Jones CM. Twenty-five years after the Ottawa Charter: the critical role of health promotion for public health. Can J Public Health. 2011 Jul-Aug;102(4):244-8. [DOI:10.1007/BF03404041] [PMID] [PMCID]
3. Thompson SR, Watson MC, Tilford S. The Ottawa Charter 30 years on: still an important standard for health promotion. International Journal of Health Promotion and Education. 2018 Mar 4;56(2):73-84. [DOI:10.1080/14635240.2017.1415765]
4. Olyani S, Gholian Aval M, Tehrani H, Mahdiadeh M. School-Based Mental Health Literacy Educational Interventions in Adolescents: A Systematic Review. Journal of Health Literacy. 2021;6(2):69-77.
5. Groene O, Jorgensen SJ, Fugleholm AM, Møller L, Garcia-Barbero M. Standards for health promotion in hospitals: development and pilot test in nine European countries. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv 2005; 18(4-5): 300-7. [DOI:10.1108/09526860510602569] [PMID]
6. Afshari A, Eslami A-a, Mostafavi F, Moazam E, Golzari M, Etminani R. Self-assessment for implementation of health promotion standards in hospitals, in medical education centers of Isfahan city. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2020;8(3):249-60. [DOI:10.29252/ijhehp.8.3.249]
7. GroneO. Developing standards for health promotion in hospitals. Results of a pilot test in nine European countries. Report on a WHO Workshop, Barcelona, Spain. WHO EURO, Barcelona, EUR/03/5038045; 2003.
8. O'Reilly NM, Robbins P, Scanlan J. Dynamic capabilities and the entrepreneurial university: a perspective on the knowledge transfer capabilities of universities. Journal of Small Business & Entrepreneurship. 2019;31(3):243-63.doi.org/10.1080/08276331.2018.1490510. [DOI:10.1080/08276331.2018.1490510]
9. Hoyer C, Gunawan I, Reaiche CH. The Implementation of Industry 4.0-A Systematic Literature Review of the Key Factors. Systems Research and Behavioral Science. 2020;37(4):557-78. doi.org/10.1002/sres.2701. [DOI:10.1002/sres.2701]
10. Nie R, Han Y, Xu J, Huang Q, Mao J. Illness perception, risk perception and health promotion self-care behaviors among Chinese patient with type 2 diabetes: A cross-sectional survey. Applied Nursing Research. 2018 Feb 1;39:89-96. [DOI:10.1016/j.apnr.2017.11.010] [PMID]
11. Mansouri Z, Vahdat S, Masoudi Asl I, Hessam S, Mahfoozpour S. Evaluation Components of Health Promoting Hospitals: An Integrated Review Study. IJNR. 2020; 15 (2) :9-23.
12. Põlluste K, Alop J, Groene O, Härm T, Merisalu E, Suurorg L. Health-promoting hospitals in Estonia: what are they doing differently?. Health Promotion International. 2007 Dec 1;22(4):327-36. [DOI:10.1093/heapro/dam032] [PMID]
13. Pelikan JM, Krajic K, Dietscher C. The health promoting hospital (HPH): concept and development. Patient education and counseling. 2001 Dec 15;45(4):239-43. [DOI:10.1016/S0738-3991(01)00187-2]
14. Bahadori M, Raadabadi M, Teymourzadeh E, Yaghoubi M. Confirmatory factor analysis of the herzberg job motivation model for workers in the military health organizations of Iran. Journal of Military Medicine. 2015;17(2):65-71.
15. Crisp J, Taylor C, Editors. Fundamentals of Nursing. 2nd edi. Sydney. Mosby. 2005.
16. Pezeshki MZ, Alizadeh M, Nikpajouh A, Ebadi A, Nohi S, Soleimanpour M. Evaluation of the health promotion standards in governmental and non-governmental hospitals in East-Azerbaijan. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. 2019;33:113.doi: 10.34171/mjiri.33.113. [DOI:10.47176/mjiri.33.113] [PMID] [PMCID]
17. Yousefi S, Vafaeenajar A, Esmaily H, Hooshmand E. Evaluation of General Educational Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences Based on the Standards of Health-promoting Hospitals . Iran J Health Educ Health Promot. 2017; 5 (4) :320-327[Persian].
18. WHO European Office for Integrated Health Care Services. Standards for Health Promotion in Hospitals. Copenhagen: The Regional Office for Europe of the World Health Organization, 2004. Avalable from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/99762/e82490.pdf( Access: October 25, 2021)
19. Maleki MR, Delgoshaie B, Nasiripour AA, Yaghoubi M. Exploratory and confirmatory factor analysis of health promotion in Iranian hospitals. Health Med. 2012 Jan 1;6(7):2261-67.
20. Zarei F, Taghdisi MH, Keshavarz Mohamadi N, Tehrani H. Health promoting hospital: a pilot study in Bo-Ali hospital, Qazvin, Iran . JABS. 2013; 3 (3) :215-23.
21. Afshari A, Mostafavi F, Keshvari M, Ahmadi-Ghahnaviye L, Piruzi M, Moazam E, et al. Health promoting hospitals: a study on educational hospitals of Isfahan, Iran. Health Promotion Perspectives. 2016;6(1):23 doi: 10.15171/hpp.2016.04. [DOI:10.15171/hpp.2016.04] [PMID] [PMCID]
22. Amiri M, Khosravi A, Riyahi L, Naderi S. The impact of setting the standards of health promoting hospitals on hospital indicators in Iran. PloS one. 2016; 11 (12): e0167459. doi:10.1371/journal.pone.0167459. [DOI:10.1371/journal.pone.0167459] [PMID] [PMCID]
23. Lin Y-W, Huang H-L, Tung S-C. The organisational diagnosis of a Health Promoting Hospital in Taiwan. Patient education and counseling. 2009;76(2):248-53. [DOI:10.1016/j.pec.2008.12.025] [PMID]
24. Delobelle P, Onya H, Langa C, Mashamba J, Depoorter AM. Advances in health promotion in Africa: promoting health through hospitals. Global health promotion. 2010;17(2_suppl):33-6. [DOI:10.1177/1757975910363929] [PMID]
25. Groene O, Alonso J, Klazinga N. Development and validation of the WHO self-assessment tool for health promotion in hospitals: results of a study in 38 hospitals in eight countries. Health promotion international. 2010;25(2):221-9. [DOI:10.1093/heapro/daq013] [PMID]
26. Keshavarz Mohammadi N, Zarei F, Rezaei M, Keshavarz A, Kalhor R. Exploring perspectives of medical staff on hospital's effects on their health: a health promoting hospital's approach. RJMS. 2013; 20 (113): 36-47.
27. Hasanpoor E, Bahadori M, Yaghoubi M, Haghgoshayie E, Mahboub-Ahari A. Evidence-based management as a basis for evidence-based medical consultation. BMJ evidence-based medicine. 2020 Jun 1;25(3):83-4. [DOI:10.1136/bmjebm-2018-111104] [PMID]
28. Hosseini-Shokouh SM, Moeini Matin H, Yaghoubi M, Sepandi M, Ameryoun A, Hosseini-Shokouh SJ. Amount and Causes of Insurance Deductions for the Armed Forces Medical Services Organization in a Military Hospital in Tehran, Iran . J Mil Med. 2018; 20 (4) :402-11.
29. Johnson A, Nolan J. Health promoting hospitals: gaining an understanding about collaboration. Australian Journal of Primary Health. 2004;10(2):51-60. [DOI:10.1071/PY04026]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.BMSU.REC.1398.025XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Javan Biparva A, Hossein_Shokouh S, Teymourzadeh E. Preparedness to Implementation of Health Promoting Hospitals Standards in Military Healthcare Centers from Nurses Perspective. Iran J Health Educ Health Promot. 2022; 10 (1) :80-92
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1820-fa.html

جوان بی پروا اکبر، حسینی شکوه سیدمرتضی، تیمورزاده احسان. بررسی آمادگی استقرار استانداردهای بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت در مراکز درمانی نظامی از دیدگاه پرستاران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1401; 10 (1) :92-80

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1820-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4410