[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
پرداخت الکترونیک ::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
بانک ها و نمایه نامه ها

..
:: دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 71-63 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیش‌یائسگی
سولماز عیسی‌نژاد جهرمی ، زهرا دشت بزرگی*
چکیده:   (8089 مشاهده)
زمینه و هدف: از مشکلات اصلی زنان در دوران پیش‌یائسگی می‌توان به مشکلاتی در زمینۀ صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی اشاره کرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیش‌یائسگی انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه­تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش همۀ زنان در دوران پیش‌یائسگی شهر اهواز در سال ۱۳۹۵ بودند. از میان آنان ۳۰ زن با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به­طور تصادفی در ۲ گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش در ۸ جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای با روش درمان فعال‌سازی رفتاری، آموزش دید. گروه‌ها پرسشنامه‌های صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی را به­عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۹و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی تفاوت معناداری وجود داشت. به­عبارت­دیگر درمان فعال‌سازی رفتاری باعث افزایش معنادار صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیش‌یائسگی شد (۰/۰۵P<).
نتیجه‌گیری: با توجه ­به نتایج می‌توان نتیجه گرفت درمان فعال‌سازی رفتاری می‌تواند میزان صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیش‌یائسگی را افزایش دهد. بنابراین مشاوران و درمانگران می‌توانند از روش درمانی مذکور برای افزایش صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی استفاده کنند.
واژه‌های کلیدی: درمان فعال‌سازی رفتاری، صمیمیت زناشویی، رضایت جنسی، زنان، پیش‌یائسگی
متن کامل [PDF 981 kb]   (3381 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مداخلات ارتقای سلامت
دریافت: 1396/6/27 | پذیرش: 1396/10/4
فهرست منابع
1. Seib C, Anderson D, Lee K, Humphreys J. Predictors of mental health in post-menopausal women: Results from the Australian healthy aging of women study. Maturitas. 2013;76(4):377-83. [DOI] [PubMed]
2. Liu H, Li F, Li J, Zhang Y. The relationships between urban parks, residents' physical activity, and mental health benefits: A case study from Beijing, China. J Envir Manage. 2017;190(4):223-30. [DOI] [PubMed]
3. Zonderman, A. B., Ejiogu, N., Norbeck, J., & Evans, M. K. (2014). The influence of health disparities on targeting cancer prevention efforts. Am J Prev Med. 2014;46(3):87-97. [DOI] [PubMed]
4. Seydi Z. Relationship between mental health and quality of life in menopause women in Sity Ilam in 2014 Year. J Health Breeze. 2015;3(2):44-50.
5. Oakley SH, Walther-Liu J, Crisp CC, Pauls RN. Acupuncture in premenopausal women with hypoactive sexual desire disorder: a prospective cohort pilot study. Sex Med. 2016;4(3):176-81. [DOI] [PubMed]
6. Mohammad-Alizadeh-Charandabi‌S, Mirghafourvand M, Aghamiri V, Nazemiyeh H, Soltanpoor S. Efficacy of hop (Humuluslupulus L.) on early menopausal symptoms in premenopausal women: a randomized double blind placebo-controlled trial. Sci J Kurdistan Univ Med Sci. 2014;19(3):12-22.
7. Pae C, Mandelli L, Kim T, Han C, Masand PS, et al. Effectiveness of antidepressant treatments in pre-menopausal versus post-menopausal women: A pilot study on differential effects of sex hormones on antidepressant effects. Biomed Pharmacother. 2009;63(3):228-35. [DOI] [PubMed]
8. Samaeilvand N, Hasanvand B. The relationship between sexual knowledge and marital forgiveness with mental health of married women. Iran J Health Educ Health Promot. 2015;2(4):270-80. [Persian]
9. Yoo H, Bartle-Haring S, Day RD, Gangamma R. Couple communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. J Sex Marital Ther. 2014;40(4):275-93. [DOI] [PubMed]
10. Zerach G, Anat B, Solomon Z, Heruti R. Posttraumatic symptoms, marital intimacy, dyadic adjustment, and sexual satisfaction among ex-prisoners of war. J Sex Med. 2010;7(8):2739-49. [DOI] [PubMed]
11. Canavarro MC, Silva S, Moreira H. Is the link between posttraumatic growth and anxious symptoms mediated by marital intimacy in breast cancer patients? Eur J Oncol Nurs. 2015;19(6):673-9. [DOI] [PubMed]
12. Jun E, Kim S, Chang S, Oh K, Kang HS, Kang SS. The effect of a sexual life reframing program on marital intimacy, body image and sexual function among breast cancer survivors. Cancer Nurs. 2011;34(2):142-9. [DOI] [PubMed]
13. Flynn KE, Lin L, Bruner DW, Cyranowski JM, Hahn EA, et al. Sexual satisfaction and the importance of sexual health to quality of life throughout the life course of U.S. adults. J Sex Med. 2016;13(11):1642-50. [DOI] [PubMed]
14. Seftel AD. Female partners of men with peyronie’s disease have impaired sexual function, satisfaction, and mood, while degree of sexual interference is associated with worse outcomes. J Urolo. 2016;196(5):1516-7. [DOI]
15. Chan JL, Letourneau J, Salem W, Cil AP, Chan S, et al. Sexual satisfaction and quality of life in survivors of localized cervical and ovarian cancers following fertility-sparing surgery. Gynecol Oncol. 2015;139(1):141-7. [DOI] [PubMed]
16. Taavoni S, Nazem Ekbatani N, Haghani H. Effect of afrodit on sexual satisfaction in menopausal women. Arak Med Univ J. 2014;17(84):10-18.
17. Chu BC, Crocco ST, Esseling P, Areizaga MJ, Lindner AM, Skriner LC. Transdiagnostic group behavioral activation and exposure therapy for youth anxiety and depression: Initial randomized controlled trial. Behav Res Thera. 2016;76(1):65-75. [DOI] [PubMed]
18. Moshier SJ, Otto MW. Behavioral activation treatment for major depression: a randomized trial of the efficacy of augmentation with cognitive control training. J Affec Disor. 2017;210:265-8. [DOI] [PubMed]
19. Ly KH, Janni E, Wrede R, Sede M, Donker T, et al. Experiences of a guided smartphone-based behavioral activation therapy for depression: A qualitative study. Internet Interv. 2015;2(1):60-8. [DOI]
20. Chartier JS, Provencher MD. Behavioral activation for depression: efficacy, effectiveness and dissemination. J Affec Disor. 2013;145(3):292-9. [DOI] [PubMed]
21. Bonita AG. Computerized behavioral activation treatment for major depressive disorder and the effects on sexual desire. [PhD Thesis]. Western Michigan University; 2013.
22. Kardan-Souraki M, Hamzehgardeshi Z, Asadpour I, Mohammadpour RA, khani S. A review of marital intimacy-enhancing interventions among married individuals. Glob J Health Sci. 2016;8(8):74-93. [DOI] [PubMed]
23. Adl H A, Shafi Abadi A, Pirani Z. The effectiveness of group therapy based on quality of life on marital intimacy in infertile women. Arak Med Univ J. 2017;19(10):59-71.
24. Mahmudi M, Zahrakar K, Amirian A, Davarniya R, Babaei Gharmkhani M. The effect of group training of practical application of intimate relationship skills (PAIRS) program on enhancine marital satisfaction, adjustment, positive feelings and intimacy of couples. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2016;13(10):869-81.
25. Abbasi M, Bagiyan M, Dargahi S, Ghamari Givi H. Effectiveness of behavioral-communication couple therapy on marital adjustment and sexual intimacy. Iran J Nurs. 2015;28(95):22-33.
26. Mofid V, Ahmadi A, Etemadi O. The comparison of cognitive-behavioral counseling and solution-oriented counseling on women's sexual satisfaction in Isfahan. J Woman Soc. 214;5(3):67-83.
27. Merki-Feld GS, Imthurn B, Rosselli M, Spanaus K. Serum concentrations of high–molecular weight adiponectin and their association with sex steroids in premenopausal women. Metabol. 2011;60(2):180-5. [DOI] [PubMed]
28. Dimidjian S, Martell CR, Addis ME, Herman-Dunn R. Behavioral activation for depression. In Barlow DH, editor. Clinical handbook of psychological disorders, 4th ed. A step-by-step treatment manual. New York: Guilford Press; 2008. [PubMed]
29. Mitchell AE, Castellani AM, Herrington R, Joseph JI, Doss B, Snyder DK. Predictors of Intimacy in couple’s discussions of relationship injuries: an observational study. J Family Psychol. 2008;22:21-9. [DOI] [PubMed]
30. Kavand M. Investigation the relationship between selfness behavior, selfness motivation and perception of fairness with marital intimacy in parents of elementary school students in Brojerd city. [MA Thesis]. Ahvaz: Shahid Chamran University; 2011.
31. Rosen NO, Bergeron S, Leclerc B, Lambert B, Steben M. Woman and partner-perceived partner responses predict pain and sexual satisfaction in provoked Vestibulodynia (PVD) couples. J Sex Med. 2010;7(11):3715-24. [DOI] [PubMed]
32. Javidi N, Soleimani AA, Ahmady KH, Samadzadeh M. The Eefectiveness of training of emotion management strategies according to emotionally focused couple therapy (EFT) to increase sexual satisfaction in couples. J Health Psychol. 2012;1(3):5-18.
33. Kanter J, Santiago-Rivera A, Santos M, Nagy G, Lopez M, Hurtado G, et al. A Randomized hybrid efficacy and effectiveness trial of behavioral activation for Latinos with depression. Behav Ther. 2015;46(2):177-92. [DOI] [PubMed]
34. Leahy RL, Holland SJ, McGinn LK. Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2012.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eisanezhad Boshehri S, DashtBozorgi Z. Effectiveness of Behavioral Activation Treatment on Marital Intimacy and Sexual Satisfaction of Women During Premenopause . Iran J Health Educ Health Promot 2018; 6 (1) :63-71
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-843-fa.html

عیسی‌نژاد جهرمی سولماز، دشت بزرگی زهرا. اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیش‌یائسگی . آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1397; 6 (1) :63-71

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-843-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4642