[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 2 - ( تابستان 1401 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 136-125 برگشت به فهرست نسخه ها
پیامد آموزشهای دوران بارداری؛ اصلاح سبک زندگی یا افزایش زایمان واژینال؟ یک مطالعه گذشته نگر
معصومه خوزین ، نرجس سادات برقعی* ، زهرا مهربخش
چکیده:   (638 مشاهده)
زمینه و اهداف: با توجه به اهمیت اصلاح سبک زندگی در دوران بارداری، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ حاضر با هدف تعیین پیامد آموزشهای دوران بارداری بر سبک زندگی و روش زایمان زنان شهر گرگان انجام گرفت.
 
مواد و روش ­ها: اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪکوهورت گذشته­ نگر بر روی 352 ﻧﻔﺮ از زنان تحت­پوشش مراکز جامع سلامت شهر گرگان که 12-6 ماه از زایمان آنها گذشته، انجام شد. در ﮔﺮوه مواجهه، 176 نفر از زنان ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻼسﻫﺎی آﻣﺎدﮔﻲ زاﻳﻤﺎن به روش سرشماری و در گروه غیرمواجهه 176 زنان غیر ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در این کلاسها، با روش همسان­سازی و متناظر با گروه مواجهه از نظر سن و تحصیلات مادر وارد مطالعه شدند. سبک زندگی بوسیله ابزار HPLP II اندازه گیری و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS18 و آزمون­های کای اسکوئر، تی­ مستقل، من ویتنی، کروسکال والیس، آزمون آنالیز واریانس و جهت بررسی تحلیل خطر نسبی از رگرسیون لجستیک انجام شد.
 
یافته­ ها: میانگین نمره کل سبک زندگی درگروه مواجهه (22/66 ± 141/16) و در گروه غیرمواجهه (20/67 ± 137/16) بود. میانگین نمره، در تمام شش زیرحیطه سبک زندگی در گروه مواجهه، بیشتر از گروه غیرمواجهه بود؛ ولی آزمون تی­ مستقل تفاوت معنی­ داری را بین دو گروه نشان نداد(0/08= P) اما در زیرحیطه مدیریت استرس این تفاوت معنادار بود(0/04= P). میزان زایمان واژینال در گروه مواجهه 13/1درصد بیشتر از گروه غیر مواجهه (0/009= P) یا  1/49 برابر گروه غیر مواجهه با فاصله اطمینان 95 درصد (2/02-1/09) 1/49 بود.
نتیجه گیری: شرکت در کلاس­های آمادگی زایمان، باعث افزایش میزان زایمان واژینال و نیز بالاتر رفتن میانگین کل سبک زندگی و شش زیرحیطه آن، حتی با گذشت 12-6  ماه بعد از زایمان می­شود و در زیرحیطه مدیریت استرس بیشترین تاثیر را دارد.
 
کلمات کلیدی: سبک زندگی، آموزشهای دوران بارداری، زایمان، بارداری، بعد از زایمان
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، آموزشهای دوران بارداری، زایمان، بارداری، بعد از زایمان
متن کامل [PDF 802 kb]   (330 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دریافت: 1400/3/14 | پذیرش: 1400/6/28
فهرست منابع
1. Basharpoor S, Heydarirad H, Atadokht A, Daryadel SJ, Nasiri-Razi R. The role of health beliefs and health promoting lifestyle in predicting pregnancy anxiety among pregnant women. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2015;3(3):171-80.
2. Masoudiyekta L, Nosratabadi M, Tayebpour M, Mehranfard S. Relationship between health literacy and pregnancy consequences in women referring to comprehensive health service centers. Journal of Health Literacy. 2022;6(4):69-76..
3. Peyman N, Ezzati Rastegar K, Tehrani H, Zarei F. Explanation of unwanted pregnancy from the perspective of family planning service providers: An exploratory study.The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016;19(12):18-26.
4. Jafari A, Nejatian M, Momeniyan V, Barsalani FR, Tehrani H. Mental health literacy and quality of life in Iran: a cross-sectional study. BMC Psychiatry. 2021;21(1):499. [DOI:10.1186/s12888-021-03507-5] [PMID] [PMCID]
5. Luoto R, Mottola MF, Hilakivi-Clarke L. Pregnancy and lifestyle: Short-and long-term effects on mother's and her children's health. Journal of pregnancy. 2013;2013. [DOI:10.1155/2013/537526] [PMID] [PMCID]
6. Phipps WJ, Monahan FD, Sands J, Marek J, Neighbors M. Medical-surgical nursing: Health and illness perspectives: Mosby St. Louis; 2003.
7. Babaei-Sis M, Ranjbaran S, Mahmoodi H, Babazadeh T, Moradi F, Mirzaeian K. The Effect of Educational Intervention of Life Style Modification on Blood Pressure Control in Patients with Hypertension. Journal of Education and Community Health. 2016;3(1):12-9. [DOI:10.21859/jech-03012]
8. Zareipour M, Jadgal M-S, Khazir Z, Moradi Z, Amirzehni J. Study of Lifestyle and Its Relationship Between Health Literacy in Health Ambassadors in Urmia.Journal of Health Literacy. 2021;6(2):33-40.
9. Farajzadegan Z, Pozveh ZA. The design of maternal centered life-style modification program for weight gain management during pregnancy - a study protocol. Journal of research in medical sciences : the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2013;18(8):683-7.
10. Heery E, McConnon Á, Kelleher CC, Wall PG, McAuliffe FM. Perspectives on weight gain and lifestyle practices during pregnancy among women with a history of macrosomia: a qualitative study in the Republic of Ireland. BMC Pregnancy and Childbirth. 2013;13(1):202. [DOI:10.1186/1471-2393-13-202] [PMID] [PMCID]
11. Latifi M, Kamran Toraj M, Charkazi A, Graylou S. Prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women referred to health centers in Bandar Turkmen in 2013. Jorjani Biomedicine Journal. 2017;4(2):100-5.
12. khosravinejad s, Taheri m, sadeghi a. The effect of pregnancy life style on physical growth of post term. Journal of Motor Learning and Movement. 2018;10(2):213-26.
13. Mahboubeh Soltani, Nahid Golmakani, Seyed Reza Mazloom. The effect of an educational intervention based on Ottawa Guideline on nausea and vomiting at first trimester of pregnancy. Health Monitor Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2017;16(2):219-29.
14. Bennett WL, Liu SH, Yeh HC, Nicholson WK, Gunderson EP, Lewis CE, et al. Changes in weight and health behaviors after pregnancies complicated by gestational diabetes mellitus: the CARDIA study. Obesity. 2013;21(6):1269-75. [DOI:10.1002/oby.20133] [PMID] [PMCID]
15. Taghizadeh Z, Taheri M, Takian A, Jafari N. Maternity care priorities for prevention of psychological birth trauma in Iran: A Delphi consensus study. Nursing Practice Today. 2019;1(6):26-33. [DOI:10.18502/npt.v6i1.390]
16. Rastegari L, Mohebbi P, Mazlomzadeh S. The Effect of Childbirth Preparation Training Classes on Perceived Self-efficacy in Delivery of Pregnant Women. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research. 2013;21(86):105-15.
17. Rajabi Naeeni M, Simbar M. Effect of Child Birth Preparation Classes on Empowering Iranian Pregnant Women: A Systematic Review. Journal of Education and Community Health. 2018;5(1):61-71. [DOI:10.21859/jech.5.1.61]
18. Najafi F, Abouzari-Gazafroodi K, Jafarzadeh-Kenarsari F, Rahnama P, Gholami Chaboki B. Relationship between attendance at childbirth preparation classes and fear of childbirth and type of delivery. Journal of hayat. 2016;21(4):30-40.
19. Yahyavi koochaksaraei F, Nasiri Amiri F FN. The relationship between participation in childbirth preparation classes and breastfeeding. payesh. 2017;16(2).
20. Ebrahimi F, Aghamolaei T, Abedini S, Rafati S. Effect of Educational Intervention Using Mobile on Life Style of Women Who Referred to Health Centers in Bandar Abbas. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;5(2):81-9. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.81]
21. Walker S, Hill-Polerecky D. Psychometric evaluation of the health-promoting lifestyle profile II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center. 1996:120-26.
22. Fatahi Ardakani M, Anoosheh VS, Sotoudeh A, Hajivandi A, Sotoudeh N, Yazdani Z. Investigating Health Promotion Behaviors of Pregnant Women Referring to comprehensive Health Services centers of Bushehr city in 2016. Journal of Community Health Research. 2019;8(1):38-45.
23. Estebsari F, Jalili-Bahabadi F, Rohani C, Rahimi Khalifeh Kandi Z, D M. Socio-economic determinants affecting the lifestyle of pregnant women. Iran J Health Educ Health Promot. 2020;8(3):261-71. [Persian]x. [DOI:10.29252/ijhehp.8.3.261]
24. Sanaati F, Mohammad-Alizadeh S, Mirghafourvand M, Alizadeh Sharjabadi F, Galeshi M. The Effect of training pregnant women and their husbands on health promoting behaviors during pregnancy and postpartum period. J Babol Univ Med Sci. 2018;20(5):38-47.
25. Baghersad Z, Mokhtari F, Bahadoran P. Effect of postpartum home care on mothers' health. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2020;23(4):45-53.
26. Zarrabi Jourshari F, Zargham Hajebi M, Saravani S, Eghbali Z. The Effect of Antenatal Physiological Classes on Depression, Anxiety and Social Support in the Last Month of Pregnancy. Journal of Health and Care. 2020;22(1):65-74. [DOI:10.29252/jhc.22.1.65]
27. Khaledian Z, Abedian S, Ehsani R. Role Pregnancy Classes Effects on the Level of Anxiety and the Choice of Delivery in Pregnant Women to Semnan Clinics. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2018;7(3):194-201.
28. Alipour M, Ghahremani L, Amooee S, Keshavarzi S. The effectiveness of relaxation techniques on depression, anxiety and stress in pregnant women: based on self-efficacy theory. Sci J Kurdistan Univ Med Sci. 2017;22(3):20-30.
29. RahmaniBilondi R, Najafi S, Banafsheh E, Abdolazimi Z, Tavafi M, RahmaniBilondi M. The effect of Relaxation Training Using Short Message Service on pregnant women's anxiety. Iranian Journal of Nursing Research. 2019;14(1):42-9.
30. Sanaati F, Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Farrokh Eslamlo H, Mirghafourvand M, Alizadeh Sharajabad F. The effect of lifestyle-based education to women and their husbands on the anxiety and depression during pregnancy: a randomized controlled trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2017;30(7):870-6. [DOI:10.1080/14767058.2016.1190821] [PMID]
31. Ivari TK, Heshmati H, Faryabi R, Goudarzian Z, Ghodrati A, Najafi F, et al. Effect of Health Belief Model based education on nutritional behaviors of pregnant women referred to health centers in Torbat-e-heydariyeh city. J Health Field. 2016;3(4):23-31.
32. Kadkhodai F, Badakhsh M, Amirshahi M. The Effect Of Counseling on Health Promotion Behaviors in Diabetic Mothers; Zabol 2018. Journal of Diabetes Nursing. 2019;7(4):983-91.
33. Mendelson SG, McNeese-Smith D, Koniak-Griffin D, Nyamathi A, Lu MC. A community-based parish nurse intervention program for Mexican American women with gestational diabetes. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing. 2008;37(4):415-25. [DOI:10.1111/j.1552-6909.2008.00262.x] [PMID]
34. Jamilian M, Mobasseri S, Wakilian K, Jamilian H. Effect of childbirth preparation classes on the duration of admission and satisfaction of mothers. SID. 2013;21(2):44-50.
35. Mirjalili MR, Mirrezaei S, Mahmoodabad SSM, Dehghan HR. Health Promoting Behaviors in Women of Reproductive Age in Yazd city. The Journal of Tolooebehdasht. 2018;17(4):11-1. [DOI:10.18502/tbj.v17i4.182]
36. Onat G, Aba YA. Health-promoting lifestyles and related factors among pregnant women. Turkish Journal of Public Health. 2014;12(2):69. [DOI:10.20518/thsd.69694]
37. Hubley J. Patient education in the developing world-a discipline comes of age. Patient Education and Counseling. 2006;61(1):161-4. [DOI:10.1016/j.pec.2005.02.011] [PMID]
38. Maheri AB, Bahrami M-N, Sadeghi R. The situation of health-promoting lifestyle among the students living in dormitories of Tehran University of Medical Sciences, Iran. Health and Development Journal. 2020;1(4):275.
39. Abedi P, Jorfi M, Afshari P. Evaluation of the health promotion lifestyle and its related factors in reproductive aged women in Ahvaz, Iran. Community Health Journal. 2015;9(1):68-74.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.GOUMS.REC.1399.127XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khozein M, Borghei N S, Mehrbakhsh Z. Consequences of pregnancy training; Lifestyle modification or increase vaginal delivery? A retrospective cohort study. Iran J Health Educ Health Promot. 2022; 10 (2) :125-136
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1724-fa.html

خوزین معصومه، برقعی نرجس سادات، مهربخش زهرا. پیامد آموزشهای دوران بارداری؛ اصلاح سبک زندگی یا افزایش زایمان واژینال؟ یک مطالعه گذشته نگر. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1401; 10 (2) :136-125

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1724-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 2 - ( تابستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4458