[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1400 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 45-55 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین قدرت پیشگویی کنندگی نظریه رفتار برنامه ریزی شده در میزان مثبت اندیشی دانشجویان
هادی طهرانی ، الهه لعل منفرد ، فاطمه جنگی ، نجمه امان ، علیرضا جعفری*
چکیده:   (585 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از عوامل مؤثر در بهبود وضعیت روانشناختی برخورداری دانشجویان از تفکر مثبت می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در اتخاذ رفتار مثبت اندیشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی- تحلیلی روی 632 دانشجوی کارشناسی و با روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 22 و آماره‌های استنباطی (آزمون های کای اسکوئر، همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل و رگرسیون خطی) انجام گردید.

یافته‌ها: در این مطالعه میانگین (± انحراف معیار) مثبت اندیشی 20/28 (± 3/29) بود. بر اساس نتایج 60 درصد دانشجویان دارای سطح مثبت اندیشی بالا، 28 درصد مثبت اندیشی متوسط و 2 درصد دارای سطح مثبت اندیشی ضعیف بودند. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که سازه های نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتار و رفتار مثبت اندیشی در مجموع قادر به پیشگویی 26 درصد واریانس‌ها برای مقیاس مثبت اندیشی می ‌باشند و سازه های کنترل رفتاری درک شده و نگرش بیشترین تأثیر را در پیشگویی میزان مثبت اندیشی افراد داشتند (0/001>P).

نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده نظریه رفتار برنامه ریزی می تواند به عنوان نظریه مناسبی برای پیشگویی در زمینه مثبت اندیشی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه سازه های کنترل رفتاری درک شده و نگرش بیشترین تاثیر را در پیشگویی میزان مثبت اندیشی دانشجویان داشتند، لازم است تا در برنامه های آموزشی به این موارد توجه بیشتری گردد.
واژه‌های کلیدی: خوش بینی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، دانشجویان، سلامت روان
متن کامل [PDF 802 kb]   (116 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی سلامت
دریافت: 1399/6/1 | پذیرش: 1399/11/27
فهرست منابع
1. Bekhet AK, Zauszniewski JA. Measuring use of positive thinking skills: psychometric testing of a new scale. Western journal of nursing research. 2013;35(8):1074-93. [DOI:10.1177/0193945913482191] [PMID]
2. Matel-Anderson DM, Bekhet AK. Psychometric properties of the positive thinking skills scale among college students. Archives of Psychiatric Nursing. 2019;33(1):65-9. [DOI:10.1016/j.apnu.2018.10.005] [PMID]
3. Naseem Z, Khalid R. Positive Thinking in Coping with Stress and Health outcomes: Literature Review. Journal of Research and Reflections in Education June 2010; 4(1): pp 42 -61. 2010.
4. Bekhet AK, Garnier-Villarreal M. The Positive Thinking Skills Scale: A screening measure for early identification of depressive thoughts. Applied Nursing Research. 2017;38:5-8. [DOI:10.1016/j.apnr.2017.08.004] [PMID]
5. Mohammad-Najar N, Khoshnevis E, Banisi P. Effectiveness of Positive Thinking Skills Training on the Hope and Quality of Life of Drug-Dependent People. Addict Health. 2017;9(3):120-8.
6. Pourrazavi S, Hafezian M. The Effectiveness Of Teaching Positive Thinking Skills On Social, Emotional, And Academic Adjustment Of High School Students. Journal of school psychology. 2017;6(1):161-8.
7. Lu Y-Y, Chen H-T, Hong Z-R, Yore LD. Students' awareness of science teachers' leadership, attitudes toward science, and positive thinking. International Journal of Science Education. 2016;38(13):2174-96. [DOI:10.1080/09500693.2016.1230792]
8. Taylor SE, Kemeny ME, Reed GM, Bower JE, Gruenewald TL. Psychological resources, positive illusions, and health. American psychologist. 2000;55(1):99. [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.99]
9. Peterson C. The future of optimism. American psychologist. 2000;55(1):44. [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.44]
10. Mousazadeh T, Narimani M. The Role of Styles of Thinking and Attributional Styles and Optimism and Pessimism in the Prediction of Obsessive-Compulsive Disorder. scientific journal of ilam university of medical sciences. 2015;23(2):125-33.
11. Alibake F, Ahmadi SA, Farahbakhsh K, Abedi A, Alibake M. The Effect of Optimism Training on Quality of Life among Dormitory Female Students at Isfahan Medical University. Iranian Journal of Medical Education. 2012;12(9).
12. Chou CH, Ko HC, Wu JY, Cheng CP. The prevalence of and psychosocial risks for suicide attempts in male and female college students in Taiwan. Suicide & life-threatening behavior. 2013;43(2):185-97. [DOI:10.1111/sltb.12007] [PMID]
13. O'Keefe VM, Wingate LR. The role of hope and optimism in suicide risk for American Indians/Alaska Natives. Suicide & life-threatening behavior. 2013;43(6):621-33. [DOI:10.1111/sltb.12044] [PMID]
14. Oztekin C, Teksoz G, Pamuk S, Sahin E, Kilic DS. Gender perspective on the factors predicting recycling behavior: Implications from the theory of planned behavior. Waste management (New York, NY). 2017;62:290-302. [DOI:10.1016/j.wasman.2016.12.036] [PMID]
15. Alami A, Tavakoly Sany SB, Lael-Monfared E, Ferns GA, Tatari M, Hosseini Z, et al. Factors that influence dietary behavior toward iron and vitamin D consumption based on the theory of planned behavior in Iranian adolescent girls. 2019;18(1):8. [DOI:10.1186/s12937-019-0433-7] [PMID] [PMCID]
16. Ajzen I, Joyce N, Sheikh S, Gilbert Cote N. Knowledge and the Prediction of Behavior: The Role of Information Accuracy in the Theory of Planned Behavior2011. 101-17 p. [DOI:10.1080/01973533.2011.568834]
17. Rezabeigi-davarani E, Khanjani N, Falahi M, Daneshi S, Iranpour A. Breast Self-examination and its Effective Factors Based on the Theory of Planned Behavior among Women in Kerman, Iran. Journal of Education and Community Health. 2016;3(3):1-8. [DOI:10.21859/jech-03031]
18. Mentrikoski JM, Duncan CL, Enlow PT, Aballay AM. Predicting Adolescents' Intentions to Engage in Fire Risk Behaviors: An Application of the Theory of Planned Behavior. Burns : journal of the International Society for Burn Injuries. 2019;45(5):1242-50. [DOI:10.1016/j.burns.2019.02.006] [PMID]
19. Yaghobi Z, Mohaddes Hakkak H, Tavakoli Ghoochani H, Joveini H, Maheri M, Taherpour M, et al. Factors Affecting the Intention to Choose the Natural vaginal delivery based on the Theory of Planned Behavior among Primigravidae. Journal of Education and Community Health. 2019;6(3):169-76. [DOI:10.29252/jech.6.3.169]
20. Bohon LM, Cotter KA, Kravitz RL, Cello PC, Jr., Fernandez YGE. The Theory of Planned Behavior as it predicts potential intention to seek mental health services for depression among college students. Journal of American college health : J of ACH. 2016;64(8):593-603. [DOI:10.1080/07448481.2016.1207646] [PMID] [PMCID]
21. Altman DG. Better reporting of randomized controlled trials: the CONSORT statement. Br Med J. 1996;313. [DOI:10.1136/bmj.313.7057.570] [PMID] [PMCID]
22. Khodaei A, Alipour A, Shokri O. Psychometric properties of the revised version of the life orientation test. Journal of Applied Psychology: Vol 10, No 3(39). 2016;10(3):387-405.
23. Martin JJ, Oliver K, McCaughtry N. The theory of planned behavior: Predicting physical activity in Mexican American children. Journal of sport and Exercise Psychology. 2007;29(2):225-38. [DOI:10.1123/jsep.29.2.225] [PMID]
24. Javadzade M, Sharifirad G, Reisi M, Nasr Esfahani M, Mahaki B, Mostafavi F. Applying the Theory of Planned Behavior to Predicting Nurse's Intention and Behavior in Using Health Literacy Strategies in Patient Education. Iran Journal of Nursing. 2015;28(97):23-33. [DOI:10.29252/ijn.28.97.23]
25. Moan IS, Rise J. Predicting intentions not to "drink and drive" using an extended version of the theory of planned behaviour. Accident; analysis and prevention. 2011;43(4):1378-84. [DOI:10.1016/j.aap.2011.02.012] [PMID]
26. Asadi ZS, Hosseini VM, Hashemian M, Akaberi A. Application of BASNEF model in prediction of intimate partner violence (IPV) against women. Asian Women. 2013;29(1):27-45.
27. Plotnikoff RC, Courneya KS, Trinh L, Karunamuni N, Sigal RJ. Aerobic physical activity and resistance training: an application of the theory of planned behavior among adults with type 2 diabetes in a random, national sample of Canadians. The international journal of behavioral nutrition and physical activity. 2008;5:61. [DOI:10.1186/1479-5868-5-61] [PMID] [PMCID]
28. Hrisos S, Eccles MP, Francis JJ, Bosch M, Dijkstra R, Johnston M, et al. Using psychological theory to understand the clinical management of type 2 diabetes in Primary Care: a comparison across two European countries. BMC health services research. 2009;9:140. [DOI:10.1186/1472-6963-9-140] [PMID] [PMCID]
29. jafari Baghkheirati A, Ghahremani L, Kaveh MH, keshavarzi S. The Effect of Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on Degree of Optimism among Male High School Students. Journal of Health Sciences & Surveillance System. 2015;3(1):27-35.
30. Godin G, Belanger-Gravel A, Eccles M, Grimshaw J. Healthcare professionals' intentions and behaviours: a systematic review of studies based on social cognitive theories. Implementation science : IS. 2008;3:36. [DOI:10.1186/1748-5908-3-36] [PMID] [PMCID]
31. Chatzisarantis N, Hagger M. Effects of a Brief Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on Leisure-Time Physical Activity Participation. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2005;27:470-87. [DOI:10.1123/jsep.27.4.470]
32. Peyman N, Heidarnia A, Ghofranipour F, Kazemnejad A, Khodaee G, Shokravi FA. The relationship between perceived self-efficacy and contraceptive behaviors among Iranian women referring to health centers in Mashad in order to decrease unwanted pregnancies. Journal of Reproduction & Infertility. 2007;8(1):78-91.
33. Eaton AA, Stephens DP. Using the Theory of Planned Behavior to Examine Beliefs About Verbal Sexual Coercion Among Urban Black Adolescents. Journal of interpersonal violence. 2019;34(10):2056-86. [DOI:10.1177/0886260516659653] [PMID]
34. Lippke S, Nigg C, Maddock J. The Theory of Planned Behavior Within the Stages of the Transtheoretical Model: Latent Structural Modeling of Stage-Specific Prediction Patterns in Physical Activity. STRUCTURAL EQUATION MODELING. 2007;14:649-70. [DOI:10.1080/10705510701575586]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.THUMS.REC.1396.35XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tehrani H, Lael- Monfared E, Jangi F, Aman N, Jafari A. Determining the Theory of Planned Behavior’s Predictive Power on University Students' Positive Thinking. Iran J Health Educ Health Promot. 2021; 9 (1) :45-55
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1601-fa.html

طهرانی هادی، لعل منفرد الهه، جنگی فاطمه، امان نجمه، جعفری علیرضا. تعیین قدرت پیشگویی کنندگی نظریه رفتار برنامه ریزی شده در میزان مثبت اندیشی دانشجویان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1400; 9 (1) :45-55

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-1601-fa.htmlدوره 9، شماره 1 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312