[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 4 - ( زمستان-1396 1396 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 304-310 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا
زهرا خیالی، راضیه اسدی، افسانه قاسمی ، علی خانی ر جیحونی
چکیده:   (1160 مشاهده)

زمینه و هدف: تست پاپ اسمیر یک ابزار غربالگری سرطان دهانۀ رحم است که نقش مهمی در تشخیص زودرس، پیشگیری و تأخیر در پیشرفت اختلالات دهانۀ رحم دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخلۀ آموزشی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعۀ نیمه تجربی روی ۱۶۰ نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی فسا(۸۰ نفر گروه آزمون و ۸۰ نفر گروه شاهد) در سال ۱۳۹۵ انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های اطلاعات جمعیت شناختی، سؤالات آگاهی و عملکرد، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر بود که قبل و دو ماه بعد از مداخله تکمیل شد. برنامۀ آموزشی برای گروه آزمون طی ۵ جلسه به صورت بحث گروهی به‌همراه ارائۀ پمفلت آموزشی اجرا شد. یافته‌ها با نرم افزار Spss ویرایش۲۲ و در سطح معنی‌داری ۰/۰۵> P ، تجزیه و تحلیل شد.
 
یافته‌ها: میانگین نمرات آگاهی و سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده) در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد پس از مداخله افزایش یافت (۰.۰۵>P). همچنین ۵۱/۲۵ درصد از زنان گروه آزمون تست پاپ اسمیر را انجام دادند که از نظر آماری معنی دار بود (۰/۰۰۱>P).
 
نتیجه‌گیری: ارتقای انجام تست پاپ اسمیر در زنان مطالعه شده، از سودمندی اجرای برنامۀ آموزشی و بهره‌گیری از مدل اعتقاد بهداشتی برای انجام غربالگری سرطان دهانۀ رحم حمایت می‌کند.

واژه‌های کلیدی: زنان، سرطان دهانۀ رحم، پاپ اسمیر، مدل اعتقاد بهداشتی
متن کامل [PDF 873 kb]   (329 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
فهرست منابع
1. Asonganyi E, Vaghasia M, Rodrigues C, Phadtare A, Ford A, Pietrobon R, et al. Factors affecting compliance with clinical practice guidelines for pap smear screening among healthcare providers in africa: systematic review and meta-summary of 2045 individuals. Plos one 2013; 8(9): 72712. [DOI] [PubMed]
2. Bruni L, Diaz M, Castellsagué M, Ferrer E, Bosch FX, De Sanjosé S. Cervical human papillomavirus prevalence in 5 continents: meta-analysis of 1 million women with normal cytological findings. J Infect Dis 2010;202(12):1789-99. [DOI] [PubMed]
3. Khorasanizadeh F, Hassanloo J, Khaksar N, Mohammad Taheri S, Marzaban M, Rashidi B, Akbari Sarid A,, Zendehdel K. Epidemiology of cervical cancer and human papilloma virus infection among Iranian women- Analyses of national data and systematic review of the literature. Gynecol Oncol 2012;128(2): 277-81. [DOI] [PubMed]
4. Logan L, Mcilfatrick S. Exploring women’s knowledge experiences and perceptions of cervical cancer screening in an area of social deprivation European. J Cancer Care 2011;20(6):720-7 [DOI] [PubMed]
5. Behnamfar F, Azadehrah M. Factors associated with delayed diagnosis of cervical cancer in Iran - a Survey in Isfahan City. APJCP 2015; 16(2): 635-9. [DOI]
6. Ozdemir O, Bilgili N. Knowledge and practices of nurses working in an education hospital on early diagnosis of breast and cervix cancers TAF Prev Med Bull 2010; 9(6): 605-12.
7. Denny L, Prendiville W. Cancer of the cervix: Early detection and cost-effective solutions. International Int J Gynaecol Obstet 2015; 131 (2015): S28–S32. [DOI] [PubMed]
8. Peto J, Gilham C, Fletcher O, Matthews FE. The cervical cancer epidemic that screening has prevented in the UK. The Lancet 2004; 364(9430): 249–256. [DOI]
9. Virtanen A, Anttila A, Luostarinen T, Malila N, Nieminen P. Improving cervical cancer screening attendance in Finland. Int J Cancer 2014; 136(6): 1 E677–E684.
10. 1Canadian Task Force on Preventive Health Care. Recommendations on screening for cervical cancer. CMAJ 2013; 185(1):35-45.
11. Tabshyan A, Feroozeh F. Effect of health education on performing pap smear test for prevention of cervix cancer in teachers of isfahan city. Med Sci J Islamic Azad Univ 2009;19(1):43-48.
12. Rouhollahi MR, Mohagheghi MA, Mohammadrezai N, Ghiasvand R, Motlagh AG, Harirchi I, et al. Situation analysis of the national comprehensive cancer control program (2013) in the I. R. of Iran; assessment and recommendations based on the IAEA impact mission. Arch Iran Med 2014;17(4):222-31 [PubMed]
13. Ghahramaninasab P, Shahnazi M, khalil AF, Ghanbari S. Factors associated with cervical cancer screening in women referred to health centers in Tabriz. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014;16(89):15-24.
14. Park S, Chang S, Chung C. Effects of a cognition-emotion focused program to increase public participation in papanicolaou smear screening. Public Health Nurse 2005;20(4):289-9. [DOI] [PubMed]
15. Ashtarian H, Mirzabeigi E, Mahmoodi E, Khezeli M. Knowledge about Cervical Cancer and Pap Smear and the Factors Influencing the Pap test Screening among Women. JCBNM 2017; 5(2): 188–195.
16. Glanz K, Rimer B, Lewis FM. Health behavior and health education theory, research, and practice. USA; Jossey- Bass; 2002.
17. Trieu SL, Modeste NN, Marshak HH, Males MA, Bratton SI. Factors Associated with the Decision to Obtain an HIV Test among Chinese/Chinese American Community College Women in Northern California. Califor J Health Promot 2008; 6(1):111-27
18. Beckmann C, Ling F, Herbert W, Laube D, Smith R, Barzasky B. Obstetrics and Gynecology. 13th ed.Baltimor: Williams &Wilkins; 2000.
19. Karimy M, Gallali M, Niknami S, Aminshokravi F, Tavafian S. The effect of health education program based on Health Belief Model on the performance of Pap smear test among women referring to health care centers in Zarandieh. J Jahrom Univ Med Sci 2012; 10 (1):53-5 [DOI]
20. Pirzadeh A, Mazaheri MA. The effect of education on women’s practice based on the health belief model about pap smear test. Int J Prev Med 2012;3(8):585-90. [PubMed]
21. Abedian Z, Dormohamadi M. Investigating Awareness, Attitude and Practice of Women Who Referred to Health Centers of Mashhad City toward Pop Smear. IJOGI 2013; 15(36): 22-8.
22. Tahmasebi R, Hosseini F, Noroozi A. [The effect of education based on the health belief model on women’s practice about Pap smear test]. Hayat 2015; 21(4): 80-92.
23. Shojaeizadeh D, Hashemi SZ, Moeini B, Poorolajal J. The effect of educational program on increasing cervical cancer screening behavior among women in Hamadan, Iran: Applying Health Belief Model. J Res Health Sci 2011; 11(1): 20-5. [PubMed]
24. Shobeiri F, Taravati Javad M, Parsa P, Roshanaei GH.Effects of Group Training Based on the Health Belief Model on Knowledge and Behavior Regarding the Pap Smear Test in Iranian Women: a Quasi-Experimental Study. APJCP 2016;17 (6): 2871-76. [PubMed]
25. Papa D, Moore Simas TA, Reynolds M, Melnitsky H. Assessing the role of education in women's knowledge and acceptance of adjunct high-risk human Papillomavirus testing for cervical cancer screening. J Low Genit Tract Dis 2009;13(2):66-71 [DOI] [PubMed]
26. Sajadi Hazaveh M, Shamsi M. Assessment of mothers’ behavior in preventing febrile convulsion in their children in Arak City: an application of Health Belief Model. J Jahrom Univ Med Sci 2011; 9(2):34-41.
27. Taghdisi MH, Nejadsadeghi E. Evaluation of pregnant women in the field of urinary tract infection according to the components of health belief model. J Jahrom Univ Med Sci 2010; 8(4):36-43.
28. Ghahremani L, Khiyali Harami Z, Kaveh MH, Keshavarzi S. Investigation of the Role of Training Health Volunteers in Promoting Pap Smear Test Use among Iranian Women Based on the Protection Motivation Theory. APJCP 2016;17(3):1157-62. [DOI]
29. Bahmani A, Gharib A, Rahmani Kh,Ahmadian F, Alizadeh Z, Akhtar B. Effect of Health Belief Model Education on the Participation of Rural Women in Papsmear Test. JNE 2016:5(4):34-39. [DOI]
30. Peter N, Abotchie M, Navkiran KSh. Cervical cancer screening among college students in Ghana: knowledge and health beliefs. Int J Gynecol Cancer. 2009; 19(3): 412-6. [DOI] [PubMed]
31. Demirtas B, Acikgoz I. Promoting Attendance at Cervical Cancer Screening: Understanding the Relationship with Turkish Women’s Health Beliefs. APJCP.2013; 14 (1): 333-340 [DOI]
32. Kasmaei P, Bab Eghbal S, Atrkar Roshan Z, Estebsari F, Mehrabian F, Karimi. The Effect of Health Belife Model On Rural Women's Pap Smear Test. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2014; 12(5):401-8.
33. Hyacinth H, Adekeye O, Ibeh JN., Osoba T. Cervical cancer and pap smear awareness and utilization of pap smear test among federal civil servants in north central nigeria. Plos one 2012;7(10):e46583. [DOI] [PubMed]
34. Jalilian F, Mirzaei Alavijeh M, Emdadi S, Barati M, Nasirzadeh M, Hatamzadeh N. Predicting Factors Related with Pap Smear Results among Women based on Health Belief Model. J Health Syst Res 2011; 7(6):1-9.
35. Khiyali Z, Ghahremani L, Kaveh M H, Keshavarzi S. The Effect of an Educational Program Based on Protection Motivation Theory on Pap smear Screening Behavior among Women Referring to Health Centers in Fasa. J Educ Community Health 2017; 3 (4):31-37.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khiyali Z, Asadi R, Ghasemi A, Khani Jeihooni A. The Effect of Educational intervention base on Health Belief Model on performing Pap smears in women of Fasa city. Iran J Health Educ Health Promot. 2017; 5 (4) :304-310
URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-621-fa.html

خیالی زهرا، اسدی راضیه، قاسمی افسانه، خانی ر جیحونی علی. بررسی تأثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 1396; 5 (4) :304-310

URL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-621-fa.htmlدوره 5، شماره 4 - ( زمستان-1396 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Iranian Journal of Health Education and Health Promotion
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3767